היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 21
עבודה מס' 70511
האם וכיצד הכשרה והגברת מודעות תגביר את ההטמעה והשימוש באנרגיה מקיימת ויישום התייעלות אנרגטית כפתרון להפחתת פליטה של גזי חממה.
6,771 מילים (כ-21 עמ'), 19 מקורות, 641.95 ₪
עבודה מס' 62360
מהם היתרונות של הכשרת מורים באקדמיה על פני הסימנרים למיניהם.
7,633 מילים (כ-23.5 עמ'), 31 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 50434
סיכום התנסות בעבודה במחלקה פסיכיאטרית ודיון בשילוב בין טיפול רפואי וליווי פסיכו-סוציאלי.
4,393 מילים (כ-13.5 עמ'), 18 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 61271
בדיקת תרומתו של התואר האקדמי למורים ותרומת האקדמיזציה לשיפור ההוראה.
9,773 מילים (כ-30 עמ'), 21 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 60937
סקירת הספרות ובחינת אירוע בחטיבת ביניים.
5,006 מילים (כ-15.5 עמ'), 22 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 32563
סקירה מקיפה של הנושא תוך בחינת הדרכים ללימודו, הדגשים במהלך ההוראה ופעילויות להוראת הנושא.
10,686 מילים (כ-33 עמ'), 23 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 63007
תיאור תהליך טיפולי במסגרת הכשרה מעשית.
3,914 מילים (כ-12 עמ'), 6 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 62880
השינויים החלים בסביבה הארגונית, המעוררים ומחייבים את הצורך בהכשרתם של מנהלי המחר, ובחינת שיטות ההדרכה האפקטיביות והמומלצות ובחינה בשימושם בגוף ציבורי.
6,152 מילים (כ-19 עמ'), 22 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 66786
בחינת יישום, מאפיינים, דילמות והתרומה להכשרת עובדים סוציאליים.
3,693 מילים (כ-11.5 עמ'), 20 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 21