היישום אינו מחובר לאינטרנט

בחינת היתכנות כלכלית לפיתוח מרכז הכשרה בתחום הקלינטק בערבה.

עבודה מס' 070511

מחיר: 641.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם וכיצד הכשרה והגברת מודעות תגביר את ההטמעה והשימוש באנרגיה מקיימת ויישום התייעלות אנרגטית כפתרון להפחתת פליטה של גזי חממה.

6,771 מילים ,19 מקורות ,2014

תקציר העבודה:

במהלך המאה הנוכחית צפויים שינויים ניכרים באקלים ברחבי העולם. שינויים אלו עלולים להוביל לפגיעה משמעותית ברווחת האדם ובמערכות הטבעיות. הסיבה העיקרית לכל אלו היא שימוש בדלקים פוסיליים ליצירת אנרגיה הפולטים פחמן. פעילות זו ואחרות גרמו לפליטות גזי חממה. על מנת להתמודד עם השלכות אלו יש צורך להגביר יעילות אנרגטית, לעשות שימוש באנרגיות מתחדשות ולקבוע מדיניות לעידוד שניהם. נכון לעכשיו מספר המשתמשים באנרגיה מקיימת והתייעלות אנרגטית נמוך יחסית לחשיבותם. מטרת מסמך זה, היא להעריך את הצורך בהגברת המודעות על מנת לבדוק כדאיות כלכלית למרכז הכשרה. זאת על ידי בחינה האם וכיצד הכשרה והגברת מודעות תגביר את ההטמעה והשימוש באנרגיה מקיימת ויישום התייעלות אנרגטית כפתרון להפחתת פליטה של גזי חממה.

החברה לאנרגיה מתחדשת אילת אילות מרכזת את הפעילות בתחום הקלינטק הכולל קידום הנושא באמצעות הכנת תכנים ובניית תוכניות הכשרה לצורך הגברת המודעות, קידום נושא התיירות הירוקה ושילוב כל הגורמים המקומיים: מוסדות אקדמיים, חברות עסקיות, קבוצות מימון פיננסיות, משרדי ממשלה וחברות ממשלתיות. לצד קידום המאבק בהתחממות כדור הארץ ומפגעים סביבתיים אחרים נועדה התוכנית לתרום לפיתוח האזורי.

מתוך סקירת הספרות לא נמצא קשר בין הגברת המודעות והגדלת השימוש באנרגיה מתחדשת והתייעלות אנרגטית. המאיץ העיקרי לקידום השימוש באנרגיה מתחדשת הוא ממשל ומערכת פוליטית. מקיום הראיונות שנערכו עם בעלי עניין בתחום התוודענו לחסמים המעכבים קידום הנושא ומונעים עמידה ביעדים. מניתוח תוצאות השאלון ניתן לראות כי מרבית המשיבים מאמינים בחשיבות הנושא ותרומתו לאיכות הסביבה לעומת מיעוט שיהיה מוכן לפעול בנושא.
להגברת מודעות להתייעלות אנרגטית אפקטיביות נמוכה. על מנת להגבירה בצורה משמעותית נדרשים שינויים ברגולציה ובחקיקה. ישנה אדישות רבה וחוסר עניין בקרב המשיבים לקחת חלק פעיל יותר ולהשתתף ביוזמות בתחום. עוד עולה מנתוני השאלון כי למרכז מבקרים יש פוטנציאל הצלחה גבוה.

ההמלצות העיקריות הן פיתוח מרכז הכשרה בתחום הקלינטק, מיקוד מאמצי שיווק לקורסים והכשרות עבור גופים אשר להם רווח כלכלי מיידי בהתייעלות אנרגטית, מציאת שותפים למימון הקמה ותפעול של מרכז מבקרים בתחום הקלינטק.

בהתאם להמלצות נבנתה תכנית שיווקית שמטרתה הגברת המודעות והשימוש בהתייעלות אנרגטית ובכך הקטנת התלות במקורות אנרגיה מתכלים וצמצום פליטות גזי חממה, פיתוח החברה לאנרגיה מתחדשת אילת אילות ומיתוגה כחברה מובילה ויצירת תנועה תיירותית שתביא להגדלת מספר התושבים ובכך לפיתוח כלכלי אזורי.

תוכן העניינים:
1. רקע
הגדרות
פוטנציאל, שחקנים ואינטרסים
מקרים דומים בעולם
הגדרת הבעיה ומטרות התוכנית
2. שיטה/מתודולוגיות
איסוף המידע
קהל היעד ודרכי ההגעה אליהם
3. ממצאים עיקריים
ספרות
ראיונות
שאלונים
4. מסקנות
מסקנות מהממצאים בספרות
מסקנות מהממצאים בראיונות
מסקנות מתוצאות השאלונים
5. המלצות
6. תוכנית פעולה
מטרות
תיאור כללי
פוטנציאל ומשמעויות כלכליות
אסטרטגיות כיסוי ומיצוב
תוכנית תפעולית
משמעויות ניהוליות ומבניות
מדדים להצלחת התכנית כמותיים ואיכותניים
6. סיכום
7. תרומת התוכנית
8. נספחים ומקורות

קטע מהעבודה:

במהלך המאה הנוכחית צפויים שינויים ניכרים באקלים ברחבי העולם. שינויים אלו עלולים להוביל לפגיעה משמעותית ברווחת האדם ובמערכות הטבעיות. הסיבה העיקרית לכל אלו היא שימוש בדלקים פוסיליים ליצירת אנרגיה הפולטים פחמן. פעילות זו ואחרות גרמו לפליטות גזי חממה. על מנת להתמודד עם השלכות אלו יש צורך להגביר יעילות אנרגטית, לעשות שימוש באנרגיות מתחדשות ולקבוע מדיניות לעידוד שניהם. נכון לעכשיו מספר המשתמשים באנרגיה מקיימת והתייעלות אנרגטית נמוך יחסית לחשיבותם.

תגים:

קיימות · סביבה · איכות סביבה · קלינטק · התחממות גלובלית · שינויי אקלים · אנרגיה ירוקה · פיתוח בר קיימא · רגולציה · חקיקה · אנרגיה · מימון

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בחינת היתכנות כלכלית לפיתוח מרכז הכשרה בתחום הקלינטק בערבה.", סמינריון אודות "בחינת היתכנות כלכלית לפיתוח מרכז הכשרה בתחום הקלינטק בערבה." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.