היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 64383
כיצד תקשורת בלתי מילולית ושפת הגוף מסייעים לשיפור האקלים בכיתה.
7,629 מילים (כ-23.5 עמ'), 52 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 31228
בדיקת ההדדיות בין האקלים הכיתתי והערכים בהם מחזיק התלמיד. מהם הערכים ,חינוך דתי מול ממלכתי והגורמים המשפיעים על החינוך.
7,692 מילים (כ-23.5 עמ'), 7 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 64286
במחקר זה נעשה ניסיון לברר האם קיימת תרומת אקלים הכיתה להישגים לימודיים.
2,337 מילים (כ-7 עמ'), 3 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 68482
האם קיים קשר בין ההישגים במתמטיקה לבין משתני הרקע של התלמיד, חוללות עצמית במתמטיקה ואקלים בכיתה ביחס לבנים ובנות.
10,932 מילים (כ-33.5 עמ'), 41 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66223
האם סגנונות ההוראה השונים יכולים לעזור בשיפור אקלים הכיתה ובחינוך לערכים.
11,668 מילים (כ-36 עמ'), 31 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 67290
הקשר בין אקלים ארגוני, מחויבות ארגונית, למידה ארגונית נתפסת לבין תפיסת העובדים את איכות המוצרים החדשים בחברת מיטרוניקס.
13,802 מילים (כ-42.5 עמ'), 60 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 64490
בעיות המשמעת בבתי הספר, דרכי ההתמודדות האופייניות בכיתה, והשפעתן על האקלים הלימודי.
2,131 מילים (כ-6.5 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 69434
כיצד אקלים הכיתה משפיע על מערכת היחסים ההדדית בין המורה לתלמיד.
6,395 מילים (כ-19.5 עמ'), 40 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 20415
סקירת הנושא תוך התייחסות לצמחייה טבעית ונטועה הקיימת באיזורים עירוניים ובפריפריה שלהם והשפעתה על האקלים העירוני.
4,974 מילים (כ-15.5 עמ'), 10 מקורות, 252.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100