היישום אינו מחובר לאינטרנט

עובדים קבועים מול עובדים זמניים - האם השוני בתנאים ניתן להיחשב כאפליה?

עבודה מס' 062322

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מעמד העובדים הקבועים מול העובדים ה"אחרים" מבחינת התנאים הנלווים.

4,483 מילים ,8 מקורות ,1998

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
1.1 הצגת הנושא
1.2 מטרת העבודה
מהי אפליה
2.1 השוויון בישראל
2.2 השוויון בשאר ארצות העולם
תנאי העבודה בפועל
3.1 זכויות העובדים להתאגד - זכות למו"מ קיבוצי
3.2 נחיתות העובד הבודד במו"מ קיבוצי
3.3 זכות המעביד לניהול עסקו - ביצוע באמצעות גוף חיצוני
3.4 הסכם קיבוצי - אפליה
3.5 הסכם קיבוצי - תנאי עבודה מועדפים לעובד - אפליה
3.6 שכר העובדים הארעיים
3.7 פיטורין
3.8 מחלה
3.9 השכר בפועל
3.10 זכויות נלוות
סיכום העבודה
ביבליוגרפיה

מבוא
בשירות הציבורי בישראל ישנם מספר סוגי עובדים.
על פי סעיף 01.021 של התקשי"ר (תקנון שירות עובדי המדינה, החל על כל סוגי העובדים בשירות המדינה) סוגי העובדים הם:
1. העובדים על פי הרשאה להעסקה לשעה - עובדים בניסיון;
2. העובדים על פי כתב מינוי - עובדים קבועים;
3. העובדים על פי כתב הרשאה - עובדים זמניים;
4. העובדים על פי חוזה מיוחד;
5. העובדים הארעיים.

סעיף 2.133 קובע כי "את העבודה שלפי טיבה אינה צמיתה מבצעים בדרך כלל עובדים זמניים, עובדים על פי סוגים מסוימים של חוזים מיוחדים ועובדים ארעיים" על פי סעיף 16.133 העסקת עובד במעמד זמני או בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה - אם במעמד ארעי ואם לפי חוזה מיוחד - לפרקי הזמן הנקובים להלן, טעונה אישור נציבות שירות המדינה:
* העסקה במעמד זמני - לכל תקופה שהיא;
* העסקה בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה מסוג לחץ עבודה או משימה חולפת במעמד ארעי לתקופה ארוכה משישה חודשים;
* העסקה בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה מסוג לחץ עבודה או משימה חולפת על פי חוזה מיוחד - לתקופה ארוכה משני חודשים.

יצוין כי חוקת העבודה של ההסתדרות מגדירה אף היא בצורה שונה:
* עובד בניסיון- עובד שנתקבל לתקופת ניסיון כמועמד לקבלת עבודה קבועה, במשרה מלאה או חלקית במסגרת התקן.
* עובד זמני- עובד המועסק בעבודה זמנית ולפרק זמן קבוע מראש.

בפועל ההתייחסות היא לשלושה סוגי עובדים:
1. עובדים שמראש מועסקים לתקופה קצובה, לדוגמא נערים בחופשת הקיץ
2. עובדים זמניים שטרם קיבלו "כתב מינוי עובד קבוע". עובדים אלו יכולים להיות מועסקים "לשעה" או על פי חוזה, והם למעשה עובדים בניסיון.
3. עובדים קבועים שקיבלו "כתב מינוי עובד קבוע".

רות בן ישראל מגדירה את סוגי העובדים בצורה מעט שונה. לדבריה, מאחר שאין עדיין חוק חוזה עבודה, מעמדות אלו אינם מוגדרים בחוק:1
1. מעמד של עובד קבוע- תכנו של מעמד זה נשאב מההסכם הקיבוצי המעניק אותו. לעובדים הקבועים יש בדרך כלל מירב הזכויות בעבודה.
2. מעמד של עובד בניסיון- מעמד זה מתקיים בינתיים מכוח החוזה שבין הצדדים. הצעת חוק חוזה העבודה מתייחסת לנושא הניסיון ומציעה להעמיד את תקופת הניסיון לשישה חודשים. בפסיקה נהוג להכיר בפרק זמן מסוים המוגדר בחוזה העבודה כפרק זמן בניסיון, במהלכו יכול המעביד לשלול את מידת התאמתו של העובד לתפקיד. בדיקת הסכמי העבודה מעלה שזכויותיהם של עובדים הניסיון נופלות מאלו של עובדים קבועים.
3. מעמדו של עובד זמני או ארעי- מעמד זה הוא פרי הפסיקה. בנסיבות אלה מתכוונים מלכתחילה להעסיק את העובד באופן זמני, ולפיכך אין הוא עולה כלל על מסלול המוביל לקביעות.

מטרת העבודה
עבודה זו תעסוק במעמד העובדים הקבועים מול העובדים "האחרים" מבחינת התנאים הנלווים. ההנחה היא כי עובדים המבצעים עבודה דומה זכאים לתנאי עבודה (שכר ונלוות) דומים, אולם כאמור לעיל עובדים אלו לתנאים וליחס פחות טוב.
שאלת המחקר היא עד כמה עובדים אלו מופלים יחסים לעובדים הקבועים מהבחינות הבאות:
1. התאגדות- הסכמים קיבוציים
2. שכר.
3. חופשה, דמי מחלה
4. הפרשות פנסיוניות
5. סיום יחסי עובד מעביד.
--------------------------------------------------------------------------------
1. בן ישראל רות, דיני עבודה בישראל, עמוד 407.

מקורות:

בן ישראל רות, דיני עבודה בישראל, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1989.
בן ישראל רות ואחרים (1996) , שוויןן הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
גבע אביבה (1998), מוסר בעסקים, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
דורנר דליה "הבחנה ומשווה ומעמד האישה", עיוני משפט ינואר 1997.
תקשי"ר- תקנון שירות עובדי המדינה- הוצאת נציבות עובדי המדינה, ירושלים.
Universal Declaration of Human Rights , 1948
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עובדים קבועים מול עובדים זמניים - האם השוני בתנאים ניתן להיחשב כאפליה?", סמינריון אודות "עובדים קבועים מול עובדים זמניים - האם השוני בתנאים ניתן להיחשב כאפליה?" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.