היישום אינו מחובר לאינטרנט

למידה קבוצתית

עבודה מס' 070830

מחיר: 199.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השפעת למידה בקבוצות פרטניות על הישגי הלומדים (מחקר עיוני).

3,506 מילים ,20 מקורות ,2012

תקציר העבודה:

ילדים בכל העולם לומדים ומתחנכים במוסדות חינוך בחסותם של מחנכים מבוגרים, ומסגרות הלמידה מורכבות ברובן על בסיס גילם של הלומדים. תפקודיו של המוסד החינוכי מגוונים בהתאם למטרות החינוך המקובלות כרצויות בכל חברה. בו בזמן נערכת במסגרותיו למידה לשם הקניית השכלה ללומדים, וכן מתנהל בו תהליך בין הילדים ובין התרבות והחברה. כחלק באותן מטרות חינוכיות והחלה התפתחותה של הלמידה הקבוצתית.
המונח "למידה בקבוצות" הוא מושג נפוץ המתאר תופעות יומיומיות שונות בעולם החינוך ומחוצה לו. למידה בקבוצות ניתן לתאר בפרספקטיבה תיאורית העוסקת במצוי כלומר, באה לידי ביטוי כאשר תלמידים מתחלקים לקבוצות כדי ללמוד משהו - זו "למידה בקבוצות". דרך פרספקטיבה זו עוסקת בעצם צורת ארגון הכיתה באופן אחר. דרך נוספת הינה הדרך הנורמטיבית עוסקת בראוי. מנקודת מבט נורמטיבית, התארגנות בקבוצות היא תנאי הכרחי אך לא מספיק לקיומה של למידה שיתופית בין חברי הקבוצה. כדי שנוכל לומר שמתקיימת למידה בקבוצה, צריך שיהיו לה מאפיינים ואינטרסים של הפרט בקבוצה ואינטרסים משותפים של כלל חברי הקבוצה הבאים לעיתים לידי ביטוי במונחים מוטיבציוניים, קוגניטיביים וחברתיים-מלכדים.
המחקר רואה בלמידה בקבוצות פוטנציאל עשיר לקידום למידת התלמידים, והוא מצביע על האפקטיביות הגבוהה שלה בקידום התפתחות קוגניטיבית, מוטיבציה והישגים לימודיים. עוד נמצא כי עבודה בקבוצות קטנות של לומדים אפקטיבית הרבה יותר מעבודה אינדיווידואלית של הלומדים על אותה משימה. עם זאת, מחקרים המתמקדים בלמידה קבוצתית בכיתה מגלים כי צורה זו של למידה, כפי שהיא מתקיימת הלכה למעשה, לרוב אינה פורייה ואפקטיבית ואף מראים כי אף שתלמידים לומדים לא מעט בקבוצות קטנות, האינטראקציה הלימודית האיכותית ביניהם נדירה למדי, והיא אינה מובילה ליצירת תוצר שהוא פרי חשיבה ועבודה משותפת.
לפיכך, מטרת המחקר הינה לבחון כיצד משפיעה למידה בקבוצות פרטניות על הישגי הלומדים וזוהי למעשה שאלת המחקר המובילה את עבודה זו. לשם בחינת נושא זה נעשה שימוש בעבודה זו במחקר עיוני הבנוי על פי השלבים הבאים: בחלק הראשון מוצגת מתודולוגיית המחקר המציגה את שאלת המחקר, שיטת המחקר, כלי המחקר בו נעשה שימוש ושיטת איסוף נתוני המחקר. בחלק השני מוצגת הסקירה אשר מתארת את הרקע להתפתחות הלמידה הקבוצתית, את התרומות השונות של למידה קבוצתית כפי שסבורים חוקרים רבים ואת תלות ההצלחה של למידה זו במספר גורמים בינהם היכולת הקוגנטיבית של חברי הקבוצה, רמת המוטיבציה שלהם והלכידות החברתית. בחלק השלישי מופיע פרק דיון המסכם את ממצאי העבודה, מצביע על מגבלותיו של מחקר זה ומציע הצעות למחקרי המשך נוספים אשר רלוונטיים לסוגיה הנבחנת.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. מטרות המחקר והמתודולוגיה
2.1 מטרת המחקר
2.2 שיטת המחקר
2.3 כלי המחקר
2.4 תהליך איסוף הנתונים
3. סקירת ספרות
4. דיון ומסקנות
4.1 דיון
4.2 מגבלות המחקר
4.3 הצעות למחקרי המשך
5. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

הרץ-לזרוביץ וצלניקר (1999) טוענות כי בכתבי חז"ל נכתב: "חברותה או מיתותא" כלומר חברות או מוות. לפי פתגם זה חיים ללא חברותא נהפך למונח המציין צורה מיוחדת של למידה בהקשר היהודי, המתבססת על למידה עם בן זוג בהקשר חברתי ומדגשיה את חשיבותו.
מחקרים של השפעות ההישגים של למידה שיתופית קיימים בכל נושא מרכזי, בכל הרמות, ובכל סוגי בתי ספר במדינות רבות. הלמידה בקבוצות נחקרה עוד טרם העידן הדיגיטלי ונמצא כי היא מביאה להישגים גבוהים, משפרת את הישגי הלומדים החלשים ללא פגיעה בלומדים הטובים ומשפרת תחושת מסוגלות חברתית ולימודית (Slavin, 1992; Alexandria, Michaelsen & Sweet, 2011). מודלים ותיקים נוספים של פדגוגיה חברתית עשו שימוש בהוראת עמיתים על מנת לעודד למידה ולשפר הישגים הן של הלומד והן של המלמד תוך הוראת עמיתים ולמידה על ידי הוראה.

תגים:

קבוצות · למידה · שיוות הוראה · הישגים · למידה שיתופית · קבוצה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "למידה קבוצתית", סמינריון אודות "למידה קבוצתית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.