היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 156
עבודה מס' 71251
בחינת ותיקוף הקשר בין הפרמיה החודשית לנהגי הגרר במדור שירותי דרך וגרירה על מרכיביה לבין שביעות רצון העובדים.
4,030 מילים (כ-12.5 עמ'), 9 מקורות, 299.95 ₪
עבודה מס' 70669
ניתוח והצעת מחקר.
8,740 מילים (כ-27 עמ'), 27 מקורות, 449.95 ₪
עבודה מס' 70494
בחינת הגורמים השונים לחיזוי רמת הכנסה שנתית בשימוש במערכות לומדות במתודולוגיית CRISP-DM
5,084 מילים (כ-15.5 עמ'), 10 מקורות, 659.95 ₪
עבודה מס' 70488
הצגת פרופיל המשימה, פרופיל המשתמש וציון מאפייני השימוש בסביבת העבודה ומגוון אפשרויות הגולש במערכת ולבסוף הצעות לייעול ולשיפור.
2,821 מילים (כ-8.5 עמ'), 0 מקורות, 65.95 ₪
עבודה מס' 70487
איפיון ומידול תהליך כניסת ובידוק נוסעים לתחנה המרכזית בירושלים, חישוב ההתפלגויות ושימוש בתוכנת ARENA לביצוע סימולציה ונתינת פתרונות והצעות ייעול למצב הקיים.
2,677 מילים (כ-8 עמ'), 0 מקורות, 406.95 ₪
עבודה מס' 70484
מערכת קבלת החלטה מבוססת לוגיקה עמומה לניתוח אפנדיציט.
9,856 מילים (כ-30.5 עמ'), 16 מקורות, 1,099.95 ₪
עבודה מס' 70295
תוכנית לניהול בטיחות של מסגרייה לפי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה.
7,127 מילים (כ-22 עמ'), 0 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 70067
תוכנית בטיחות לניהול אתר בניה - תבנית.
7,110 מילים (כ-22 עמ'), 0 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 70066
תבנית של תוכנית בטיחות בהתאם להנחיות משרד הכלכלה.
7,583 מילים (כ-23.5 עמ'), 0 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 156