עבודות [1-9] מתוך 153 :: [עמוד 1 מתוך 17]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 70295 SHOPPING CART DISABLED
תוכנית לניהול בטיחות - תוכנית בטיחות במסגריה, 2015.
תוכנית לניהול בטיחות של מסגרייה לפי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה.
7,127 מילים (כ-22 עמודים), 0 מקורות, 494.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המסגרייה הינה חברה המתמחה בעבודות מסגרות. החברה הוקמה בשנת 2008.
במסגרייה עובדים כ- 30 עובדים קבועים ועוד כ-10 זמניים.
החברה מתמחה בעבודות קונסטרוקציות, חיזוק מבנים ,מגרשי ספורט ,גגות איסכורית , גלריות, גידור מוסדי, גידור מסוגים שונים, שערים, מעקות בטיחות, מדרגות חירום, סככות ועוד.

תוכן העניינים:
תרשים מסגריית ג'ורג'
אישור תוכנות והקצאת משאבים
פרופיל חברה
מבנה אירגוני
היקף מועסקים ועיסוקם
ממלאי תפקידים במערך הבטיחות
יעדים ומדדים
עריכת סיכונים- תוכנית כללית
ניתוח סיכונים ואמצעי בקרה
בעלי תפקידים לאישור רמת סיכון קביל
גורמי סיכון כלליים בבטיחות
לו"ז לביצוע סקר סיכונים
סדר עדיפויות
עקרונות האיכות
פעולות האיכות
מדיניות האיכות
התמדה ויעילות
הדרכה והכשרה
שיתוף פעולה בין גורמי חוץ למסגריה
אופן פעילות במסגריה בתחום ייצור התקנה ותחזוקה
הוראות בטיחות ונהלי עבודה
ביצוע בקרה
טיפול אחריות צוותים
חשיבה מקצועית
יעוד בטיחות
נוהל איתור מפגעי בטיחות בעבודה
נוהל סילוק מפגעים
נוהל אישור הכנסת גורם סיכון חדש
קליטה / הדרכת עובד חדש
הדרכות עובדים
הסמכת עובד על מכונה
שימוש בצמ"א- ציוד ממגן אישי
טבלה - סוגי ציוד מגן אישי עפ"י סוג העבודה
בדיקות תקופתיות
טבלת בדיקות תקופתיות
אביזרי הרמה
מלגזה - מכונת הרמה
בטיחות בעבודה בגובה
כיבוי אש
עזרה ראשונה
דו"ח תאונות עבודה
נוהל תחקור תאונת עבודה
נוהל בטיחות להכנסת מכונה חדשה
נהלים בחירום
נספחים
אנשי מפתח צוות חירום
הצהרת עובד חדש לבטיחות בעבודה
הצהרת עובד - הדרכת עבודה / בטיחות
כתב מינוי להפעלת מכונה
עובדים - רתכים מוסמכים
עובדים - הסמכה  והדרכה לעבודה בגובה
עובדים - רענון נהיגת מלגזה
טופס ביקורת לציוד כיבוי אש
הפניית עובד לבדיקה רפואית
עובדים - מעקב בדיקות רפואיות ע"י רופא תעסוקתי
טבלת כמויות לציוד עזרה ראשונה
דיווח תאונת עבודה פנים מפעלי
טופס דיווח תאונת עבודה
סקר סיכונים לפי מחלקות

מתוך העבודה:
סדרי עדיפות להפחתת סיכוני בטיחות במקומות עבודה בסדר יורד של העדפה:
* טיפול בגורמי סיכון היכולים לגרום נזק רב מאוד לעובדים, לרכוש, ודליקה בבית המלאכה.
* טיפול בגורמי סיכון מהם נשקפת סכנה ברורה ומיידית לעובדי בית המלאכה ועובדי מלגזה.
* טיפול ביתר גורמי הסיכון לפי סדר עדיפויות התואם את הציון שקבלו בלוח הערכת סיכונים.
 
עבודה מס' 70067 SHOPPING CART DISABLED
תוכנית בטיחות לניהול אתר בניה, 2014.
תוכנית בטיחות לניהול אתר בניה - תבנית.
7,110 מילים (כ-22 עמודים), 0 מקורות, 494.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת הפרויקט הינה השלמה איכותית ומקצועית של היקף העבודה במסגרת לוח הזמנים הנתון תוך הקפדה על עבודה בסביבה נטולת נפגעים אשר תעמוד בדרישות דין מקומי ועפ"י דרישות התקן הישראלי לבנייה ופקודת הבטיחות בעבודה .

מטרת תוכנית זו הינה לקבוע לצוות הפרוייקט, מנהליו, צוות התכנון, המפקחים והקבלנים את נהלי העבודה הייחודיים בפרויקט זה בנוסף לנהלים הרגילים, על מנת להבטיח עבודה תקינה ורציפה בפרויקט תוך התמקדות בדרישות החוק.
**שם החברה ופרטים אודותיה הושמטו מהעבודה.

תוכן העניינים:
1.0 תוכן העניינים
2.0 תוכנית התארגנות הקמת אתר
2.1 מטרה
2.2 נוהל אתר בתקופת הבנייה
2.3 אישור חומרים וציוד
2.4 קבלת חומרים וציוד באתר
2.5 פיקוח הנדסי באתר
2.6 בדיקת הוצאת החומרים למקומות מורשים
2.7 תנאים לביצוע העבודות באתר
3.0 תוכנית איכות
4.0 כניסה ותנועה לאתר
4.1 כללי
4.2 הגדרת קבלן
4.3 רכב מנועי
4.4 הולכי רגל
4.5 הכנסת ציוד
4.6 אזורי העבודה
4.7 תפקידי איש בטיחות באתר
4.8 שומר פרויקט
5.0 תעבורה וציוד מכני הנדסי
6.0 בטיחות בשגרת האתר
6.1 תוכנית הדרכות בטיחות ותפעול
6.2 ביקורת ציוד עבודה וכלים
6.3 תיחום ושילוט
6.4 חשמל ותאורה
6.5 רווחה (עישון, שרותים, נקיון)
6.6 התנהגות כללית בשטח המפעל.
6.7 בטיחות אש כללי
6.8 אמצעי בטיחות אש מונעים
6.9 אמצעי בטיחות אש תגובתיים
6.10 סיכוני אש
6.11 תאום עבודות יוצרות עשן וריח
6.12 סימון כלי עבודה ואיכסון ציוד
6.13 הוצאת פסולת ופינוייה
7.0 בטיחות בביצוע מעולה
7.1 תוכנית עבודה - WorkPlan.
7.2 הערכת סיכונים - .Risk Assessment
7.3 Progress Meeting
7.4 Recognition Plan
8.0 פרקים בבטיחות
8.1 כללי
8.2 סדר וניקיון
8.3 ניהול יומן אתר
8.4 הליכה
8.5 כלי עבודה ידניים.
8.6 כלי עבודה חשמליים מיטלטלים.
8.7 בטיחות חשמל ותאורה
8.8 הגנת מכונות
8.9 טלטול משאות
8.10 כשירות ציוד
8.11 ציוד מגן אישי
8.12 פיגומים / סולמות / במות עבודה
8.13 הרמת ציוד - הנחיות כלליות
8.14 אחסון והעלאת חומרי בניין
8.15 חומרים מסוכנים
9.0 חירום בטיחות / בטחון
9.1 כללי
9.2 אמצעי חירום באזורי העבודה
9.3 התנהגות בעת חירום
9.4 אמצעי כיבוי באזורי העבודה
9.5 טיפול באירועי חירום
9.6 פינוי בחירום
9.7 נפגעים באזור העבודה
9.8 עזרה ראשונה
9.9 דיווח על תקלות
9.10 אירועים חריגים
10.0 נוהל דווח על תאונות עבודה או כמעט תאונה
10.1 מטרה
10.2 כללי
10.3 תהליך ביצוע
10.4 דו"ח על תאונת עבודה / מקרה מסוכן
11.0 נספחים
11.1 התחייבות הקבלן למילוי אחר הוראות בטיחות ונהלי עבודה ואבטחה
11.2 הצהרת העובד

מתוך העבודה:
4.0 כניסה ותנועה לאתר
4.1 כללי
* חל איסור מוחלט לעשן באתר, למעט פינות עישון מוגדרות מחוץ לתחומי המבנה ובמקומות המיועדים לעישון באופן מפורש.
* בסוף כל יום עבודה באתר יירשמו נתוני קבלן על גבי יומן העבודה (באופן יום יומי) כגון כמות עובדים, מאיזו חברה, שעת התחלה ושעת סיום. (דיווח שעות הקבלן יועבר למפקח על בסיס שבועי בימי רביעי).
 
עבודה מס' 70066 SHOPPING CART DISABLED
תוכנית בטיחות, 2014.
תבנית של תוכנית בטיחות בהתאם להנחיות משרד הכלכלה.
7,583 מילים (כ-23.5 עמודים), 0 מקורות, 439.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תכנית בטיחות זו נכתבה על מפעל נגריה. מהעבודה הושמט שם המפעל וכל הפרטים המזהים, ועל כן העבודה יכולה לשמש כתבנית של תכנית בטיחות.
העבודה נכתבה כפרויקט גמר - ממונה בטיחות בעבודה.

תוכן העניינים:
1. מבוא.
2. מדיניות החברה/מפעל - בנושא בטיחות במקום העבודה.
3. מבנה הארגוני של מערך הבטיחות ביחידה.
4. סיכונים עיקריים בארגון.
5. סקר מפגעים.
6. נוהל איתור מפגעים וסילוקם.
7. תוכנית הדרכה שנתית
8. ציוד לבדיקה תקופתית.
9. ציוד לבדיקה ביוזמת המפעל.
10. בדיקות סביבתיות.
11. בדיקות רפואיות.
12. נהלים.
13. לו"ז מערך הבטיחות.
14. נספחים - 4 נהלים + תצ"א:
א. נוהל הדרכת עובד חדש.
ב. נוהל ריענון הדרכות שנתיות.
ג. נהלי דיווח אירועי בטיחות.
ד. נהלי התנהגות בחירום.
ה. תצ"א מפעל /חברה

מתוך העבודה:
1. מבוא וסקירה כללית של הארגון

רקע כללי:
מפעל נגריה פועל במתכונת יצרנית המאגדת בתוכה נגריה, ואריזת המוצר.
המפעל הינו חלק ______________________
המפעל מוסמך (לדוגמא :בניהול האיכות תקן 9002 ע"י מת"י).
פועל במתכונת מפעל יצרני, שטחו 800 מ"ר .
העובדים:
במפעל מועסקים כ- _____ עובדים , העובדים מועסקים בעבודות נגריה, ואריזת המוצר.
העובד, עובר תהליך למידה והכוונה באמצעות מנהל המפעל , ע"מ לצמצם פגיעה במוצר, ובתדמית השיווק מול לקוחות. בנוסף מקבל העובד תדרוך בתחום הבטיחות באופן כללי ובאופן פרטני בתחום עיסוקו בכפוף לנוהלי תעסוקה.
מנהל מפעל:
את המפעל מנהל ____ המנהל את המפעל מזה שנים רבות. עובד בתיאום עם מנהל ייצור.
 
עבודה מס' 69877 SHOPPING CART DISABLED
אופטימיזציית תכנון הייצור באמצעות בעיית זמן-עלות בשילוב עם TQM, 2013.
ניהול פרוייקט ע"י פתרון בעיית זמן-עלות (תכנות לינארי) בשילוב TQM.
8,475 מילים (כ-26 עמודים), 8 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במסגרת עבודה זו הוצגו מספר נושאים וביניהם ניהול פרויקטים, תכנות לינארי ו- TQM (ניהול איכות כוללת).
מטרות עבודת המחקר הינם:
1) יישום מעשי של עקרונות התכנות הלינארי על חברה תעשייתית במשק הישראלי, במקרה שלנו התעשייה האווירית לישראל בע"מ.
2) ניהול פרויקט ייצור והרכבת מוצר בעזרת תכנות לינארי תוך כדי מזעור עלויות.
3) סיוע לארגון במציאת כלי מועיל במסגרת  TQM, שיעזור בתחזוקת קו ייצור נבון ואפקטיבי.
עבודה זו מתארת את ניסיוננו ליישם את בעיית זמן-עלות בשילוב עם תחזוקה מונעת של קו הייצור. בעיית זמן-עלות היא אחת הבעיות הנפוצות של התכנות הלינארי, בעיקר מתחום ניהול פרויקטים, וישנם יישומים שונים של בעיה זו בתחומים שונים, במקרה שלנו היישום בוצע בתחום הייצור.
ההשקעה בתחזוקה מונעת היא אחד העקרונות של TQM (ניהול איכות כוללת) שמובילה לפעילות אפקטיבית של קו הייצור, למניעת השבתת מכונות ולחסכון בזמן ותקציב. עקרון זה הוכח בעבר כבעל משמעות לא מעטה בתחום התעשייה, ועל כך פורט במחקרים אקדמיים רבים בניהול וחקר ביצועים. המטרה היא להעריך את התחולה המעשית של השילוב הנ"ל על ידי הדגשה על התובנה הניהוליות, שכתוצאה מכך, מאפשרת קבלת החלטות נבונה יותר.
עבודה זו עוזרת להמחיש למנהלים ולמהנדסים את התועלת הטמונה בייצור וציפיות ריאליות של השיטה. היא גם מספקת מודל די פשוט הניתן ליישום בניהול פרויקטים בתחום התעשייה במחלקות וארגונים שונים, ומהווה דוגמא לכך שהמודל מאפשר להתגבר על כמה בעיות מעשיות.

תוכן עניינים:
1. מבוא ל - TQM
2. רקע על התעשיה האוירית לישראל והמחלקה
3. מטרה ושאלת המחקר
4. סקר ספרות
    חלק א - הגדרה של TQM, תכונותיו ויתרונותיו והשוואתו מול שיטות אחרות
    חלק ב - מודלים של חקר ביצועים בבעיית זמן-עלות
5. פיתוח המודל
    מבוא
    הגדרת הבעיה (המודל)
    דחיסת לוח הזמנים של הפרויקט
    מודל תחלופות בבעיית זמן-עלות
6. ניתוח הבעיה
    פתרון
    תוצאות

סיכום ודיון
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
מטרת העבודה היא למצוא את הפרופורציות אופטימליות בין עלויות האיכות בייצור לבין עלויות התחזוקה מנע. כל זאת בעזרת אופטימיזציה של ייצור במסגרת TQM (ע"י פתרון בעיית זמן-עלות).
כמו כן, להגיע אל נקודת האופטימום של עלויות ייצור, כולל עלויות תחזוקת מנע במסגרת תהליך של הפקת מוצר בודד כפרויקט.
שאלה היא האם ניתן לבצע אופטימיזציה באמצעות תכנון לינארי ובמסגרת TQM?
כלומר ליצור מודל או כלי של תכנון לינארי אשר מסייע באופטימיזציה של ייצור כל המחלקה אשר מוגדר במסגרת TQM ככלי ניהולי בעיקרו. כלי ניהולי הוא אלגוריתם ליישום השינוי הארגוני ותפעולו בהמשך, ולכן ניסיונו ליישום בשטח והפיכתו לנורמה ממשית. תחום המחקר הוא תכנון לינארי במסגרת TQM כאשר ארגון עומד בתקן ISO 9000/ISO 9001.
 
עבודה מס' 69784 SHOPPING CART DISABLED
תכנון מערכת חשמל לאולם ספורט, 2011.
פרוייקט העוסק בתכנון מערכת חשמל ומתמקד באולם ספורט הכולל את חדר הכושר, הסאונה, הקפטיריה, כאשר לכל חלק כזה באולם הספורט יש התאמה ייעודית בתכנון החשמל.
7,134 מילים (כ-22 עמודים), 0 מקורות, 549.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
פרויקט זה עוסק בתכנון מערכת חשמל למרכז ספורט. מרכז הספורט נועד לשמש את הציבור הרחב בפעילויות ספורט, חברה, כנסים וטקסים למיניהם בשעות הפנאי.
המרכז כולל מגרש כדורסל, קומת יציעים, ממ"ד, חדר כח, קפיטריה, מלתחות, ג'קוזי וסאונה.
לאולם שלושה מרכזים עיקריים:
1. מגרש הכדורסל.
2. קפיטריה.
3. הג'קוזי-סאונה וחדר כושר.
מרכזים אלה חולקו עפ"י צרכיהם היעודים, כלומר במגרש הכדורסל יש צורך בתכנון מערכת תאורה, בעלת עוצמה חזקה ובקפיטריה יש צורך בתכנון מערכת כח שתספק את הכח הדרוש להפעלת צרכנים בעלי הספק גבוה.
בג'קוזי, הסאונה וחדר הכושר ישנו צורך בהבטחת רמת בטיחות גבוהה מאוד.

בפרק אמצעי הגנה בפני חישמול אסקור את שיטות ההגנה בפני חישמול הנהוגות בישראל בהתאם לחוק החשמל, וארחיב בכל הנוגע לשיטות ההגנה הקשורות בפרויקט זה.
בפרק "תכנון מערכת תאורה" אביא מקצת החומר התיאורטי המופיע בספרות, ככל שזה נוגע לפרויקט. נתייחס לסוגים השונים של מקורות האור וגופי התאורה, וכן נראה דוגמאות חישוב לתאורת פנים לאולם  הספורט.
בפרק "תכנון מערכת חלוקת חשמל" אסקור את עומסי החשמל הצפויים בחדרים השונים; אציג את מערך ההזנה למבנה, אראה את החישובים הנדרשים לצורך העמסה והגנה של מוליכים תוך כדי מתן דגש על חישובי זרמי קצר, מפלי מתח, סלקטיביות והגנה עורפית.
בפרק שיפור מקדם ההספק אביא מקצת החומר התאורטי בעניין שיפור מקדם הספק ואציג את חישוב גודל סוללת הקבלים לשיפור מקדם ההספק.

תוכן עניינים:
כללי
1.0 סקירת שיטות ההגנה בפני חישמול
1.1 אמצעי הגנה בפני חישמול בפרויקט זה
1.2.1 הארקת שיטה
1.2.2 איפוס TN-C-S
1.2.3 מפסק מגן
פרק 2   תכנון מערכת תאורה
2.0 כללי
2.1 מקורות אור
2.1.1 נורות פריקה
2.1.2 נורות להט
2.1.3 נורות לד (LED)
2.2 גופי תאורה
2.1.1 נצילות גוף תאורה
2.1.2 גופים לתאורת פנים
2.1.3 גופים לתאורת חוץ
2.1.4 רמת IP - דרגות הגנה בפני לחות ואבק
2.1.5 בחירה של גוף תאורה
2.3 תאורת חרום ומילוט
2.3.1 סוגי גופים לתאורת חירום
2.4 תכנון תאורה
2.4.1 שיטת הנצילות lm/w
2.4.2 שיטת מקדמי ניצול החלל (Utilization factor)
2.5 דוגמאות לחישוב תאורת פנים
פרק 3תכנון מערכת חלוקת החשמל
3.0 כללי
3.3 חישוב עומסי חשמל צפויים
3.3.1 טבלת עומסים אולם ספורט
3.3.2 חישוב גודל חיבור הנדרש להזנת האולם
3.4 חד-קווי עקרוני
3.5 העמסה והגנה של מוליכים
3.5.1 סוגי הגנות במתח נמוך
3.5.2 הגנה בפני זרם העמסת יתר
3.5.3 דוגמת חישוב ותכנון מעגלים להגנה ובפני העמסת יתר באולם הספורט
3.5.4 הגנה בפני זרם קצר
3.5.5 דוגמאות חישוב הגנה בפני זרם קצר באולם ספורט
3.6 סלקטיביות והגנה עורפית
3.6.1 הגנה עורפית
3.6.2 סלקטיביות
3.7 חישוב מפלי מתח
פרק 4 שיפור מקדם הספק
4.0 כללי
4.1 חישוב הספק וקיבול סוללת הקבלים
4.2 תכנון קו הזנה לסוללת הקבלים

מתוך העבודה:
בפרויקט זה בגלל אופיו בחרתי בשילוב מספר שיטות הגנה בפני חישמול- איפוסTN-C-S ומפסק מגן (מסר פחת). להארקת שיטה אתייחס באופן כללי מכיוון שההזנה למתקן שלי מגיעה מלוח החשמל הראשי של המפעל.
 
עבודה מס' 69725 SHOPPING CART DISABLED
פרויקט לתרביות תאים צמחיות., 2011.
בדיקת הדרך היעילה והמהירה לגדל צמחי טבק, באמצעות ניסוי.
8,518 מילים (כ-26 עמודים), 5 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הטבק צמח מודל בחקלאות במשך שנים. למרות העלייה בביקוש קיימת תחרות רבה בשווקי העולם המחייבת להרחיב את מגוון זני הטבק ולשפר את איכות הצמח. בכדי לעמוד בתחרות יש צורך במחקר מעמיק להבנת הפיזיולוגיה והגנטיקה של הטבק.

מטרת המחקר היתה לבדוק אם ההורמונים הצימחיים אכן משפיעים על כל חלקי הצמח או שיש מגבלות מסויימות  לכל הורמון.
ההתמקדות הייתה יותר על החלק הפיזיולוגי של המחקר, רציתי לבדוק מה הדרך היעילה והמהירה לגדל צמחי טבק. מה תנאי השטח המתאימים? ומה ריכוז הורמוני הגדילה הכי מתאים לגידול צמחי הטבק?. המטרה היא לגדל צמח חזק, איכותי ובריא כדי שניתן יהיה להשתמש איתו לצורכי התעשייה ולקבל תפוקה יותר איכותית ובזמן קצר.
שתלנו את חלקי צמח הטבק השונים על מצע אגר מתאים והוספנו לכל  מצע ריכוזים שונים מכל הורמון. נתנו לכל צמח זמן להתפתח בטמפ' חדר עם תנאי אור מתאימים. בדקנו איזו השפעה יש לכל הורמון על כל חלק של הצמח ואיזה הורמון משפיע יותר על התפתחות הצמח? כמו כן בדקנו גם איזה כיוון יותר בולט בהתפתחות השתלים, השורשים או הגבעולים והעלים.
ריבוי תרבית הרקמה מתחיל מקטע צמח - אקספלנט (EXPLANT) . ניתן לקחת לתרבית  קטעי צמח שונים, בהתאם למטרות התרבית ולמין הצמח שאתות רוצים להרבות. קטעי צמחים כמו: ניצנים, קטעי עלים, קטעי גבעול, קודקודי צמיחה של שורשים או גבעולים. ניצני פריחה ועוד. הם מועברים למצע וממשיכים לגדול כאיברים , הם מתפתחים בתנאים מבוקרים לנצרים או לשורשים בגלל תכונות ההתחדשות של הצמח (רגנרציה). (*)

תוכן עניינים:
הצעת מחקר
תקציר
רשימת איורים
רשימת טבלאות
מבוא
הורמונים צמחיים
צמח הטבק
מהלך הניסוי
טבלאות מעקב: עלים
טבלאות מעקב: גבעולים
טבלאות מעקב: שורשים
דיון בתוצאות: עלים
דיון בתוצאות: גבעולים
דיון התוצאות: שורשים
טבלת סיכום אחוזי הצלחה
מסקנות
מקורות

מתוך העבודה:
בחלק הראשון של העבודה העמדנו ניסוי לבדיקת השפעה של הורמונים צמחיים על גדילת תרביות רקמה מעלי טבק. בעבודה זו בדקנו פרוטוקול שנוסה בעבר, על מנת לוודא שניתן יהיה לבצע פרוטוקול זה במסגרת מעבדה בחקלאות להנדסאים. בניסוי נבדקו יחסי ריכוזים שונים בין ההורמון אוקסין וציטוקינין כמתואר בטבלה.... בפרק השיטות. זרענו באופן סטרילי 4 צלחות או מבחנות מכל מערכת ניסויית. אטמנו את הצלחות בעזרת ניר פריפילם למניעת זיהומים וגידלנו את הצלחות במשך 8 שבועות בארון מאוורר בטמפרטורת החדר. הארון הואר בעזרת מנורות ניאון. עקבנו אחר גידול התרביות כל שבוע. תוצאות המעקב מתוארות בטבלאות... ...6-18
 
עבודה מס' 69632 SHOPPING CART DISABLED
עבודת גמר- ניהול מערכת הפצה, 2009.
ניהול מערך הפצה חברת קוקה קולה
12,541 מילים (כ-38.5 עמודים), 8 מקורות, 439.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הפרויקט עוסק בחברת קוקה קולה העולמית, תוך התמקדות בשוק ההפצה הישראלי. העבודה מתארת את החברה המרכזית לייצור משקאות קלים ( "CBC" -Central Bottling Company ). חברה זו הינה החברה הזכיינית של חברת קוקה קולה העולמי. החברה שולטת על שוק המשקאות הקלים בישראל ומכתיבה  את הטון בענף זה. החברה הוקמה בשנת 1968 וכיום מעסיקה למעלה מ- 2500 עובדים בכל הארץ.
העבודה מתארת את הנושאים הבאים: היסטוריית הארגון, מבנה הארגון, סביבת הארגון, תהליכי העבודה בארגון וכמו כן סוקרת את המטרות והאסטרטגיות של הארגון. פעילות החברה נשענת על תקנים בינלאומיים של חברת קוקה קולה הבינלאומית, שמרכזה נמצא באטלנטה-ארה"ב. לטובת העבודה נערכו פגישות עם גורמי הנהלה, ייצור, לוגיסטיקה ושיווק במרכז הייצור של החברה, מפעל בני-ברק.

העבודה מחולקת לשני פרקים עיקריים
פרק א'
בחלק זה של העבודה ניתנה סקירה כללית על הארגון, מבנה הארגון, הסביבה הארגונית ותמהיל השיווק בארגון. כמו כן הוצגו נתונים כלליים על הארגון וסקירה קצרה בנושא רמת השירות וטיב האיכות של הארגון.
לאחר מכן הוצג המבנה הארגוני של מערך ההפצה והגדרת התפקידים השונים בשרשרת האספקה.
הצגנו את נתיבי ההפצה והקשרים בין הרמות השונות- ייצור, סיטונאות, קמעונאות וצרכנות- המכונים זרמים העוברים בערוצי השיווק. בחנו את גורמי הביניים המשתתפים בכל זרם כולל חלק מן הפעולות המתבצעות בערוצי השיווק כדי לגשר על הפערים ולספק את התועלות הנדרשות ואת היעדים של מערך ההפצה.
זיהינו קונפליקטים במערך ההפצה ואפיינו באמצעות מודלים תיאורטיים את שיטות ההפצה בהן משתמש הארגון. בחלק זה של העובדה התמקדנו בתהליכי הליבה של מערך ההפצה תוך התייחסות לחו"ג של המוצרים, סוגם ואופן ניהולם, מדדי ייצור רלוונטיים ,מבנה קווי הייצור והתמחותם, תזמון ותכנון הייצור, מערכות המידע במפעל והאופן בו הן משרתות  את כל תהליכי ההפצה של הארגון.

פרק ב'
בפרק הזה ביצענו תיכון מחדש של מערך ההפצה והתמקדנו בפיתוח האחרון של חברת קוקה קולה להגדיל את מערך ההפצה גם לשוק משקאות האלכוהוליים הקלים. נתחנו לעומק במה מתמודד מערך ההפצה של קוקה קולה בתחום הפצת המשקאות החריפים והסיבות לבעייתיות הפצת מוצרים אלה על ידי קוקה קולה.
לבסוף הצענו מספר אסטרטגיות פעולה בהפצת מוצרים אלה וכיצד ניתן להתמודד בצורה הטובה ביותר בקשיים הללו.

מתוך העבודה:
הסביבה הכלכלית שבה פועל הארגון: סוג המטבע, תנאי האשראי, גובה הריבית, גודל הענף וכו'. ענף השתייה הקלה הוא ענף נרחב ומתפתח מאד הן בתעשייה הארצית והן בשוק בחו"ל. על אף המצב הכלכלי בה נמצאת מדינתנו בה רמת האינפלציה עולה ושעור המובטלים עולה גם הוא, עדיין לא ניתן לזהות השפעה ישירה על כמות הצריכה של משקה קוקה קולה. לפי נתוני החברה ניתן לראות בבירור כי מצבו הכלכלי של המשק לא מהווה עבור הצרכן הישראלי שיקול בקניית המוצר.
 
עבודה מס' 69579 SHOPPING CART DISABLED
מעבר מרכש חו"ל לרכש פנים - חברת 'נלקום בע"מ', 2013.
מהם הגורמים המשפיעים על המעבר מהרכש חו"ל לרכש פנים בחברת "נלקום" בע"מ?
8,847 מילים (כ-27 עמודים), 16 מקורות, 659.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הרכש חולש על נושאים רבים ומגוונים: ניהול מלאי, עלות מכירה, ניהול תקציב, מיסוי, בחירת ספקים, איכות, עלות חוסר וכו'. ולכן החלטנו להתמקד בעבודה זו בבחירת השוק ממנו רוצה הרכש לקנות, למה אנשי הרכש מעדיפים לרכוש בשוק הבינלאומי ולא עוצרים רגע ובודקים את היתרונות שבשוק המקומי? בחברת "נלקום", הגיעו למצב בו הרכש חו"ל מהווה כ- 90% מהרכש והוא אינו משיג את המטרות הראשיות של רכש בסיסי ויעיל: איכות, זמן הספקה, מחיר ועוד.
לאור הבעיות איתן מתמודד התפעול בחברת "נלקום" נשאלת השאלה: "מהם הגורמים המשפיעים על המעבר מהרכש חו"ל לרכש פנים בחברת "נלקום" בע"מ?

העבודה תתחיל בהיכרות עם חברת "נלקום" בע"מ: פועלה, המבנה הארגוני שלה, סביבת העבודה בה היא עובדת, תהליכים לוג' פנימיים ונתמקד במערך הרכש שלה.
בשלב הבא נסקור ספרותית באמצעות ספרות, מאמרים ומחקרים אקדמיים בתחום וכמובן על אקטואליה רלוונטית באינטרנט, את עולם הרכש. נגדיר אותו, את המטרות שלו ואף את מטרות המשונה שלו, נבדוק את הסביבות בהן הוא פועל: חיצונית, פנימית / מיקרו, מאקרו, ובסוף נבחן את האתגרים והבעיות שיש לרכש והם הכלים והשיטות להתמודדות איתם. עם סיום הסקירה ובהתבסס על הספרות, המאמרים והמחקרים שהוצגו, נעבור לניתוח הרכש בחברת "נלקום" וכיצד החברה צריכה להתאים את סוג השוק, מקומי/ בינלאומי, לצרכים שלה ובנוסף נרחיב את תחום בחירת הספקים בשווקים השונים וניהול מערכת SRM בחברה.    

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. חברת "נלקום" בע"מ
2.1 רקע על החברה
2.2 מערך הלוגיסטיקה של חברת "נלקום"
2.3 מערך הרכש של חברת "נלקום"

3. סקירה ספרותית בנושא רכש
3.1 מטרות הרכש
3.2 הסביבה בה פועל הרכש
3.3 הסיכונים/ אתגרים, הכלים והשיטות להתמודדות ברכש

4. הרכש בחברת "נלקום"
4.1 שינוי השווקים מהם רוכשת החברה
4.2 שינוי תהליך בחירת הספקים
4.3 הטמעת, פיתוח וניהול SRM בחברה

5. סיכום ומסקנות
6. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
הדינאמיות בענף הסלולר, כפי שתוארה בפרק הקודם הביאה עימה שינויים רבים בכלל התחומים בחברה ואחד הבולטים הוא הרכש חו"ל.
מערך החלפים של החברה מיום הקמתה התנהל בשיטה של ,in house החלפים סופקו ע"י המפעילים (שהם הלקוחות) עפ"י אחוז צריכה חזוי לטובת תוכנית התיקונים החודשית או שנרכשו מהיצרנים בארץ בתאום עם המפעילים עפ"י תוכנית העבודה. תהליך עבודה זה לא הצריך מערך רכש גדול ומורכב, אלא שת"פ בין המעתד למנהל הלקוח.
 
עבודה מס' 69558 SHOPPING CART DISABLED
ייעול העבודה והמלאי במחסן בחברת "Tabor Tools" , 2013.
פרויקט ייעול העבודה בחברת TABOR
11,753 מילים (כ-36 עמודים), 3 מקורות, 879.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת העבודה היא ייעול העבודה בחברת TABOR.
הפרויקט בוצע במחסן המרכזי של חברת TABOR היושבת בקיבוץ בית רימון.
בפרויקט השתמשנו בטכניקות ההנדסיות הבאות:
חקר עבודה - על פי חקר רב תצפיתי
שיפור מצב קיים
ניהול מלאי - על פי ניתוח פארטו ושיפורו.
תחזיות לשנים הבאות.
ניתוח כדאיות
ניהול רכש

תוכן עניינים:
פרק 1  הקדמה
1.1 מסגרת הביצוע
1.2 מטרת הפרויקט
1.3 מקום הביצוע
1.4 היקף ותקופת ביצוע הפרויקט
1.5 טכניקות הנדסיות שמשולבות בפרויקט
1.6 שלבי ביצוע הפרויקט
פרק 2 תקציר מנהלים
2.1 מבוא
2.1.1 חקר עבודה
2.1.2  ניהול מלאי מצב קיים
2.1.3  תחזיות
2.2 תקציר מסקנות
2.2.1 חקר עבודה
2.2.2  ניהול מלאי מצב מוצע
2.2.3 תחזיות
2.3  תקציר המלצות
פרק 3  רקע כללי
3.1 תאור הארגון
3.2  תרשים ארגוני
3.3 מערכת סמכויות במפעל
3.4 תיאור המוצרים
3.5 שרטוט המחסן
פרק 4  שיטות עבודה מצב קיים
4.1 תאור העבודה במחסן
4.2 תרשימי זרימה
4.3 תאור תחנות העבודה
4.4 מדידת עבודה - רקע כללי
4.5 ריכוז מדידת עבודה
4.5.1 תיאור העבודה הנמדדת
4.5.2  תיאור המחסן
4.5.3 ציוד ואמצעים
4.5.4  שינוע וניטול
4.5.5 הוראות בטיחות
4.5.6 תנאי העבודה במחסן
4.5.7 חלוקה לאלמנטים
4.6 ריכוז נתוני החקר
4.7 פירוט הטבלה
4.7.1 אחוז מופע
4.7.2 הערכת הקצב
4.7.3 זמן ברוטו
4.7.4 זמן נטו
4.7.5 זמן מתוקן
4.7.6 גורם תדירות
4.7.7 זמן יסוד
4.7.8 תוספות
4.8 ריכוז חישובי החקר
5 שיפור שיטות
5.1 הקדמה
5.2 ריכוז ליקויים מצב קיים
5.3  ריכוז המלצות לשיפור מצב קיים
5.4 מפרט תרשים תהליכים
5.5 תרשים תהליך קיים:
5.6 תהליך מוצע
5.7 ניתוח כדאיות ביצוע המלצות
5.7.1 חישוב זמ"ק ממוצע בטבלה:
5.7.2  ניתוח כדאיות - הקדמה
5.7.3  ריכוז עלויות לביצוע השיפור
5.7.4 ריכוז חסכון צפוי
5.7.5  תוכנית השקעה
5.7.6 חישוב כדאיות
5.7.7 מסקנות
פרק 6 ניהול מלאי מצב קיים
6.1 ניהול המלאי
6.2 כלל פארטו ויישומו
6.2.1 הסבר פארטו
6.2.2 מגבלות ואילוצים
6.3 מצב קיים
6.3.1 תאור התחום
6.3.2 ציוד ואמצעים טכניים
6.3.3 כוח אדם
6.3.4 תהליך העבודה הקיים
פרק 7 ניהול מלאי מצב מוצע
7.1 מערך ואמצעים מוצעים
7.2 כוח אדם
7.3 התהליך החדש
7.3.1 דוגמא לחישוב QOPT לגבי הפריט הראשון בקבוצה A
7.3.2 מדיניות מלאי לפרטי B - מצב מוצע
7.3.3 מדיניות מלאי לפרטי C - מצב מוצע
7.4 יתרונות המצב המוצע
7.5  סיכום תהליך
פרק 8 תחזיות
8.1  הקדמה
8.2 מכירות 2005 - 2009
8.3  ניתוח נתוני עבר
8.3.1 ממוצע רגיל
8.3.2 ממוצע משוקלל
8.3.3 ממוצע נע תלת תקופתי
8.3.4 ממוצע נע דו תקופתי משוקלל
8.3.5 החלקה מערכית (a= 20%)
8.4 מדדי פיזור
8.4.1 רגרסיה ליניארית
8.4.2 מקדם קורלציה
8.4.3 ריכוז טבלת מדדי פיזור של כל השיטות
8.5  מסקנות
פרק 9 ניהול רכש
9.1 מדיניות ניהול הרכש במפעל
9.1.1 תהליכי העבודה של מחלקת הרכש
9.1.2 ניהול פנימי וחיצוני
9.1.3 בחירת הספק המתאים
9.2 תרשים זרימה
9.3 תרשים תהליך
9.3.1 ליקוי בתהליך
9.3.2 המלצות לשיפור הליקוי
9.4 בחירת הספק המתאים
9.4.1  קביעת קריטריונים ומשקלים
9.4.2 בנית מסד נתונים
9.4.3 מערכת המעקב והבקרה
9.4.4 טבלת שקלול לבחירת הספק המועדף
9.4.5 גרפים להצגת ביצועי הספקים
9.5 ליקויים בתהליך
9.6 סיכום
10. ביבלוגרפיה
11. נספחים

מתוך העבודה:
שלבי ביצוע הפרויקט
שלב ראשון - קיום שיחה ראשונית עם המנהל הלוגיסטי ומנכ"ל החברה, ובחירת נושא בתיאום.
שלב שני - סיור במחסן ולמידת הנושא לעומק לפרטי יתר על מנת ללמוד על המצב הקיים.
שלב שלישי - הגדרות מטרות הפרויקט
שלב רביעי - ביצוע מדידות עבודה לצורך קביעת תקן
שלב חמישי - ביצוע ניתוח פארטו לצורך למידה על המלאי במצב הקיים, הצעות של מודלים שונים לשיפור ניהול המלאי
שלב שישי - ניתוח מכירות וביצוע תחזיות לשנים הבאות.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
אזרחית
כללי
תעשיה וניהול
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 153 :: [עמוד 1 מתוך 17]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>