היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [37–45] מתוך 157
עבודה מס' 68372
בחינת יישומה של מערכת מידע התומכת החלטה כמערכת מידע ניהולית באמצעות יישום ובחינת מודלים לחיזוי ובקרה של תחזיות ובחינת מלאים בארגון.
6,637 מילים (כ-20.5 עמ'), 29 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 68351
ניתוח ניהול האיכות של בנק הפועלים תוך התמקדות בסניף שבגבעתיים.
9,345 מילים (כ-29 עמ'), 6 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68350
ניתוח המערכת הארגונית- בנק הפועלים
8,260 מילים (כ-25.5 עמ'), 6 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68292
סקירה עיונית של חומר תיאורטי ומקרי מבחן.
7,651 מילים (כ-23.5 עמ'), 36 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68240
ניתוח בעיית ייצור מוצרים פגומים בתהליך הייצור במפעל, תוך ביצוע בדיקות סטטיסטיות בנקודות קריטיות בתהליך על מנת להציג למפעל מסקנות והמלצות לעתיד.
5,059 מילים (כ-15.5 עמ'), 3 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 68217
פרויקט המחולק ל-4 תחומי חקר, אשר מטרת העל הינה שיפור וייעול מחלקת השירות הטכני בחברת עמינח.
17,336 מילים (כ-53.5 עמ'), 8 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 68164
תיאור המצב שקדם להמצאה, פרטים אודות הממציא, תהליך ההמצאה ותיאור פרטי המבנה שלה, וההשפעה שלה על העולם.
1,535 מילים (כ-4.5 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68154
סקירה אודות הממציא, תהליך יצירת ההמצאה ותיאור ההשפעה של ההמצאה על החברה והסביבה.
1,924 מילים (כ-6 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68099
ניתוח הסביבה העסקית של החברה ובחינת חלופות אסטרטגיות.
8,618 מילים (כ-26.5 עמ'), 0 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [37–45] מתוך 157