היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [46–54] מתוך 157
עבודה מס' 68098
ניתוח פיננסי של חברת היינץ (Heinz) לשנים 2004-2006.
7,919 מילים (כ-24.5 עמ'), 11 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 68074
סקירת שיטות ניהול משאבי האנוש בחברת LAYCAD.
3,835 מילים (כ-12 עמ'), 5 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 67897
הסיבות שהביאו לפיתוח המתודולוגיה, התפתחות השיטה, יתרונותיה, יישומה (כולל 2 ניסויים מעשיים) והביקורת עליה.
6,863 מילים (כ-21 עמ'), 7 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 67896
מסמך איפיון לפי נוהל מפתח ובו איפיון לפי UML של מערכת לניהול השכרת נכסים. המסמך והמערכת שמופיעה בו נעשו על בסיס פיתוח תוכנה אמיתי של חברה גדולה להשכרת נכסים.
7,130 מילים (כ-22 עמ'), 0 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 67895
מסמך ייזום מפורט של פיתוח תוכנה לפי נוהל מפת"ח. מדובר במסמך שמבוסס על פיתוח אמיתי של תוכנה לניהול כוללני (ERP) בחברה שמשכירה נכסים רבים.
2,179 מילים (כ-6.5 עמ'), 0 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 67884
בחינת הכדאיות הכלכלית של המדמה.
6,543 מילים (כ-20 עמ'), 13 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 67742
תכנון פרויקט באמצעות יישום BPR.
5,372 מילים (כ-16.5 עמ'), 7 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67633
הפרויקט כולל פיתוח אלגוריתם יעיל למימוש השיטה, סימולציה בתוכנת Matlab למקלט בשיטת OFDM במערכת Beamforming, לשם הערכת ביצועי המערכת ומימושה.
6,274 מילים (כ-19.5 עמ'), 14 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 67612
סקירה תמציתית של התפתחות תורת הדינמיקה הקבוצתית.
5,951 מילים (כ-18.5 עמ'), 3 מקורות, 120.95 ₪

עבודות [46–54] מתוך 157