היישום אינו מחובר לאינטרנט

יישום ופיתוח מקלט Beamforming לשם שיפור הקליטה בתנאי מערכת רב נתיב (Multi-path).

עבודה מס' 067633

מחיר: 604.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הפרויקט כולל פיתוח אלגוריתם יעיל למימוש השיטה, סימולציה בתוכנת Matlab למקלט בשיטת OFDM במערכת Beamforming, לשם הערכת ביצועי המערכת ומימושה.

6,274 מילים ,14 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

בשנים האחרונות מתפתח עניין רב באקדמיה ובתעשייה במערכות תקשורת העושות שימוש במספר אנטנות לקליטה ולשידור (MIMO). תחום זה הוא רחב, וכולל שימוש במספר אנטנות לשיפור תנאי הערוץ האפקטיבי. ישנם מספר שיטות לשיפור תנאי הערוץ כגון, קודי זמן מרחב (STC), הגדלת קיבול הערוץ ונפח המידע המשודר בטכניקות של שידור על גבי ערוצים מרחביים שונים ועוד.

נושא נוסף הכלול בתחום ה-MIMO הוא טכניקות עיצוב אלומה (Beamforming) לביצוע סינון
מרחבי, הגברת אותות רצויים ודחיית אותות לא רצויים במרחב. מימוש הטכנולוגיה זו במערכות מסוג OFDM נמצא בראשית דרכו.

הגדרת הפרוייקט הינה יישום ופיתוח מקלט Beamforming לשם שיפור הקליטה בתנאי מערכת
רב נתיב (Multi-path).
העבודה כללה פיתוח אלגוריתם יעיל למימוש השיטה, סימולציה בתוכנת Matlab למקלט בשיטת OFDM במערכת Beamforming , לשם הערכת ביצועי המערכת ומימושה.

העיקרון המוביל בפרוייקט, היה למצוא את וקטור המשקלים הקומפלקסי עבור 1024 נקודות התדר המייצגות את ספקטרום התדרים, שה - Fast Fourier Transform) FFT) מפיק מהמידע.
כך שאם נכפיל בו את האותות הנקלטים מהאנטנות, יתקבל הקירוב הטוב ביותר לאות המשודר
מציאת המשקלים מבוססת על ידיעת ה- Pilots , המהווים חלק אינטגרלי משיטת השידור OFDM.

כמו כן נבחנה באופן כמותי הפגיעה בביצועים כפונקציה של שגיאת הסנכרון והוצעו דרכים להתמודדות עם הבעיה. ובנוסף, נבחנה גם השפעת דיוק מערכת הסנכרון על
ה- Beamformer והוצעו דרכים להקטנת הפגיעה בביצועים הנובעים משגיאת הסנכרון.

הסימולציה מומשה בעזרת תוכנת MATLAB ומתוארת בעזרת ממשק GUI, הממחיש את היתרונות באופן ויזואלי עבור שיטת Adaptive Beamforming.
מימוש אלגוריתם הנבחר לשיטת Adaptive Beamforming מומש ב- DSP.

תוכן העניינים:
תקציר
1. הקדמה
1.1מטרת הפרויקט
1.2 נושא הפרויקט
1.3 מבנה העבודה
1.3.1 תוצאות עיקריות
1.3.2 מסקנות
2. סקר ספרות
2.1 רקע על MIMO
2.2 תיאור שיטת - OFDM - Multiplexing Orthogonal Frequency Division
2.2.1 תיאור בתחום הזמן
2.2.2 תיאור בתחום התדר
2.2.3 Pilots
2.2.4 Preamble
2.3 Band AMC
3. המודל המתמטי
3.1 המודל המתמטי עבור האותות הנקלטים
3.2 מודל האותות הנקלטים במערכת OFDM
3.2.1 ניסוח מתמטי
3.3 אלגוריתם Kalman/RLS
4. סימולציית MATLAB של Adaptive Beamforming
4.1 מבוא
4.2 מטרות הסימולציה
4.3 תיאור כללי של המערכת
5. מבנה המקלט ותוצאות הסימולציה
5.1 מקלט - Receiver
5.2 סנכרון מושלם
5.2.1 תוצאות הסימולציה עבור סינכרון מושלם
5.2.2 סימולציה במצב של סינכרון לא מושלם
5.3 תוצאות הסימולציה ומסקנות
5.3.1 בדיקת יחס אות לרעש
5.3.2 תוצאות הסימולציה עבור שינוי פרמטרים שונים באותות המשודרים
5.3.2.1 סימולציה במצב של סינכרון לא מושלם והשהיות זהות
5.3.2.2 סימולציה בעלת סינכרון לא מושלם וזוויות קרובות
5.3.2.3 סימולציה בעלת סינכרון מושלם זוויות הגעה קרובות והוספת רעש לבן
5.3.3 מסקנות
6. מימוש בחומרה של אלגוריתם Kalman/RLS
6.1 מטרה
6.2 כרטיס ה-DSP
6.2 תאור המערכת
6.2.1 שלבי תכנון מודל בתוכנת ה-Simulink
7. דיון מסקנות והמלצות
8. ביבליוגרפיה
נספח - תוכנית הסימולציה ב- Matlab

קטע מהעבודה:

1.1 מטרת הפרויקט
פיתוח מערכת Adaptive Beamforming במערכת מרובת אנטנות (MIMO), בתנאי ערוצי רב נתיב (Multi-path ) עבור מערכת OFDM.

לשם השגת מטרה זו ערכנו סימולציה במערך הקולט בבסיס במערכת תקשורת אלחוטית בשיטת OFDM , הגדרנו מערך קליטה של מספר אנטנות, אשר מתוך כך הגדרנו אלגוריתם רקורסיבי
(RLS) אשר הרכיב את הפתרון הסופי בחישוב המשקולות ועיצוב האלומה. השלב הבא היה צריבת התוכנית על רכיב DSP של חברת TI. תוצאות הסימולציה מוצגות בצורה וויזואלית ע"י ממשק GUI שבעזרתו ניתן היה לסכם את מהלך העבודה בכללותה, והוסקו מסקנות לסיכום הפרוייקט.
הסימולציה בוצעה בעזרת תוכנת MATLAB, אשר אפשרה ביצוע בדיקות והשוואתם לפני ולאחרי ביצוע שיטת Beamforming, תוך הסתכלות על תכונות המערכת והשוואה בין המידע המשודר לבין המידע הנקלט.

תגים:

אנטנות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "יישום ופיתוח מקלט Beamforming לשם שיפור הקליטה בתנאי מערכת רב נתיב (Multi-path).", סמינריון אודות "יישום ופיתוח מקלט Beamforming לשם שיפור הקליטה בתנאי מערכת רב נתיב (Multi-path)." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.