היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 524
עבודה מס' 71260
סקירת מאמרים בנושא.
2,373 מילים (כ-7.5 עמ'), 10 מקורות, 199.95 ₪
עבודה מס' 71238
ההבדלים בבקרת השליטה ההורית אצל הורים וילדים על סמך מאפיינים כמותיים ודמוגרפיים ועל סמך ידע ההורה בנושא סכנות באינטרנט.
4,265 מילים (כ-13 עמ'), 32 מקורות, 269.95 ₪
עבודה מס' 71233
באיזה מידה שונים הידע והעמדות גילנות כלפי זקנים בקרב רופאים ואחיות יהודים וערבים העובדים במרפאות במגזרים הנ"ל?
8,827 מילים (כ-27 עמ'), 14 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 71201
בדיקת הנושא באמצעות שאלונים שהועברו להורים.
5,694 מילים (כ-17.5 עמ'), 15 מקורות, 279.95 ₪
עבודה מס' 71194
כיצד משבר הקורונה עיצב את פעילותם של מרכזים קהילתיים כמוקדי טיפול בקהילה במצב חירום בצפון הארץ ואת תפקידיהם של קובעי המדיניות ברשויות המקומיות בתקופת המשבר ומהן ההשלכות של משבר זה על חיי הקהילה בכלל ועל החינוך הבלתי פורמאלי בפרט?
13,515 מילים (כ-41.5 עמ'), 44 מקורות, 399.95 ₪
עבודה מס' 71182
האם יש קשר בין מעמד סוציו-אקונומי ובין הזנחה הורית?
5,198 מילים (כ-16 עמ'), 25 מקורות, 219.95 ₪
עבודה מס' 71162
האם קיים הבדל בידע, עמדות ובהתנהגות בנוגע לבדיקת PAP's בעקבות לימודי הסיעוד? (בקרב סטודנטיות ערביות ויהודיות)
10,428 מילים (כ-32 עמ'), 26 מקורות, 399.95 ₪
עבודה מס' 71161
האם לאמון מנהלים בעובדים בעלי מוגבלויות ישנה השפעה על ביצועיהם של עובדים אלה?
4,972 מילים (כ-15.5 עמ'), 22 מקורות, 279.95 ₪
עבודה מס' 71159
האם קיימת תופעת אובדנות בקרב העולים מברית המועצות ומהן הסיבות לכך?
8,977 מילים (כ-27.5 עמ'), 23 מקורות, 299.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 524