היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [46–54] מתוך 487
עבודה מס' 69911
מחקר שבוצע באמצעות שאלונים בנושא סגנון התקשרות ויכולת הסתגלות נפשית בקרב תלמידי פנימייה.
5,660 מילים (כ-17.5 עמ'), 28 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 69905
סיכום של תהליך תהליך האוריינטציה בהכשרה מעשית.
2,874 מילים (כ-9 עמ'), 12 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 69904
מחקר איכותני באמצעות ראיונות.
6,856 מילים (כ-21 עמ'), 25 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69898
ניתוח של שתי עמותות: יד שרה ובנק הזמן בכפר סבא (ראיונות).
9,960 מילים (כ-30.5 עמ'), 36 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69894
מאפיינים קליניים, אבחון והדמיה בטכנולוגית SPECT.
2,692 מילים (כ-8.5 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69853
ההשפעות על האב ועל הילד ותכניות התמודדות המוצעות לילדים.
8,795 מילים (כ-27 עמ'), 61 מקורות, 398.95 ₪
עבודה מס' 69815
סקירת ספרות וסקר פעילות פנאי בקרב 33 בני נוער.
4,177 מילים (כ-13 עמ'), 17 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69764
האם וכיצד מסייעת מערכת הביטחון הסוציאלי לאמהות חד הוריות להתגבר על חסמים המונעים את השתלבותן בשוק העבודה בשכר?
10,349 מילים (כ-32 עמ'), 27 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69745
סקירת ספרות בנושא.
7,959 מילים (כ-24.5 עמ'), 25 מקורות, 289.95 ₪

עבודות [46–54] מתוך 487