היישום אינו מחובר לאינטרנט

התמודדות של סוהרים מול נוער עבריין יוצא העדה האתיופית

עבודה מס' 070593

מחיר: 199.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת ההתמודדות בהקשר של "קונפליקט תרבותי".

3,939 מילים ,12 מקורות ,2017

תקציר העבודה:

בית סוהר "אופק" הוא המתקן היחיד במדינת ישראל המחזיק בני נוער שהם אסירים או עצורים פליליים. לצד היותו מוסד כוללני בעל מאפייני שליטה בבני הנוער ושמירה עליהם במשמורת חוקית תוך הרחקתם מהחברה, מופעל בית סוהר "אופק" מתוך תפיסה ייחודית. לפי תפיסה זו, מופעלים בעבור הנערים הכלואים מרחבים מגוונים של חינוך, השכלה, טיפול, שיקום והעשרה (כ"ץ ואחרים, 2006, עמוד: 13).
המחקר מעלה, כי שירות בתי הסוהר מנסה להפעיל את כלא אופק תוך התייחסות למאפיינים הייחודיים של השוהים בו. נקודת המוצא היא בהבנה שנערים כלואים נמצאים בדרך-כלל בשלב מוקדם יחסית של חיי פשע והפרת חוק, עם ערך פוטנציאלי גדול יותר של פעולות חינוך ושיקום, בהתחשב בגילם הצעיר. זאת, תוך חתירה ליצירת סביבה המאזנת בין הצורך לפקח על הנערים תוך כדי ריצוי עונשם, לבין העניין להשתמש במסגרת הטוטאלית הנתונה לצורך קידום של תהליכי שיקום משמעותיים (כץ ואחרים, 2006, עמוד: 5).
במקביל, המחקר מציין, כי צוות הכלא מנסה במודע לתת טיפול דומה לכל הנערים ונמנע מהתייחסות ייחודית לאוכלוסיות הייחודיות ששוהות בו. בבסיס תפיסה זו עומד רציונל ביטחוני וחינוכי שגורס שההתייחסות הדומה תמנע התגבשות של קבוצות לפי מוצא אתני ושלמעשה מרבית הנערים, אזרחי המדינה, חווים עצמם כישראלים בלי קשר לארץ מוצאם (כ"ץ ואחרים, 2006, עמוד: 28).
העבודה תעסוק בנושא: "התמודדות של סוהרים מול נוער עבריין יוצא העדה האתיופית". כששאלת המחקר היא: "כיצד באה לידי ביטוי התמודדותם של סוהרים מול נוער עבריין יוצא העדה האתיופית בכלא אופק?".
העבודה הינה עבודה עיונית וכוללת בתוכה הן מקורות ספרותיים והן מקורות מקוונים (כולל ידיעות וכתבות).
מבנה העבודה יכלול: פרק אחד שיעסוק בתיאוריה - הגירה ופשע, בדגש על המושג: "קונפליקט תרבותי". פרק שני, שיעסוק בעבריינות נוער בקרב העדה האתיופית בישראל. פרק שלישי, שיעסוק באסירים בני העדה האתיופית בכלא אופק. פרק רביעי, שיתמקד בהתמודדות של הסוהרים עם אסירים אתיופים בכלא אופק. ופרק של סיכום.
הסיבה לבחירה שלי את הנושא קשורה להתעניינות הרבה, שאני מגלה אודות עבריינות בקרב בני נוער בישראל בכלל; ובקרב בני הקהילה האתיופית בפרט. מעבר לכך, בעשורים האחרונים, עסקו כלי התקשורת בישראל בהרחבה בקשיים הרבים העומדים לפתחם של בני העדה האתיופית. בין הקשיים ניתן לזהות: מצב כלכלי קשה; אי שוויון תעסוקתי, שבא לידי ביטוי בחוסר מתן הזדמנויות שווה בתעסוקה; אי שוויון חברתי, שכולל בתוכו גילויי אלימות, שנאה, גזענות ודעות קדומות כלפי בני העדה מצד קבוצות מסוימות בחברה בישראל. אני מוצא, כי קיים קשר ישיר בין הקשיים הללו לעבריינות הנוער בקרב בני העדה. ואני יוצא מנקודת הנחה, כי כתיבת עבודה בנושא זה יש בכוחה כדי להרחיב עבורי את היריעה.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. התאוריה - הגירה ופשיעה
3. נוער בסיכון מקרב בני העדה האתיופית
4. נוער עבריין מבני העדה האתיופית בכלא "אופק"
5. התמודדות סוהרים עם אסירים מבני העדה האתיופית בכלא "אופק"
6. סיכום
7. רשימת מקורות

קטע מהעבודה:

עיון במקורות השונים מעלה ערב רב של מחקרים, שמתמקדים בהגירה (על שלל היבטיה השונים, כולל: בידול תרבותי, יחס החברה הקולטת וכו'). בשל העובדה, כי קצרה היריעה מלהכיל, אבקש לעסוק בחלק זה רק במודל של ברי (1989) הקשור בכך. בנוסף, אעסוק בגישה הקשורה בהגירה ובפשע: "הקונפליקט התרבותי"; ואתמקד בגישה מעולם העבודה בנוגע לדרכי עבודה עם קבוצת מיעוט בתוך חברה קולטת. אני מוצא, כי הגישות הללו קשורות בצורה ישירה ובצורה עקיפה לשאלת המחקר של העבודה.
על פי המודל של ברי (1989) קיימות ארבע תגובות אפשריות להגירה: האחת, מהגרים המאמצים את תרבות המדינה הקולטת, אך בה בעת משמרים את תרבות המקור שלהם ועוברים תהליך של אינטגרציה; השנייה, המהגרים המאמצים את התרבות הקולטת ומתנתקים מתרבות המקור. הם למעשה עוברים תהליך של אסימילציה אל תוך החברה הקולטת; השלישית, המהגרים המצמצמים מגע עם התרבות הקולטת ומסתגרים ב"גטאות" כאקט של בידול; ואילו, הרביעית, המתנתקים מהתרבות הקולטת וגם מתרבות המקור. הם למעשה נדחקים אל השוליים החברתיים של כל אחת מהתרבויות (אייזנברג, 2011, עמוד: 1).

תגים:

כלא · אופק · פשע · עבריינות · צעירים · הגירה · אפליה · כליאה · אתיופיה · אתיופים · ענישה · כליאה · נוער · סוהרים · הגירה · מהגרים · נוער · נערים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התמודדות של סוהרים מול נוער עבריין יוצא העדה האתיופית", סמינריון אודות "התמודדות של סוהרים מול נוער עבריין יוצא העדה האתיופית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.