עבודות [1-9] מתוך 479 :: [עמוד 1 מתוך 54]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 70438 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין נרקיסיזם לגבולות לא מותאמים, 2016.
מחקר כמותי (סטטיסטי), הבוחן את הקשר בין גבולות לא מותאמים בין הורה לילד בינקות, לבין התפתחות נרקיסיזם בבגרות.
4,962 מילים (כ-15.5 עמודים), 28 מקורות, 299.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
נרקיסיזם בריא הינו נטייה טבעית הנמצאת בכל אדם ומתבטאת בתפיסה-עצמית חיובית מציאותית (kohut 1971, 1974), וביכולת ויסות, תיקוף ואישור של העצמי, (Goldner, in press). לפי תיאורטיקנים שונים (1975,Kerenberg ,1971 Kohut,) דפוסי יחסים לקויים בין הורה לילד יכולים לפגום בהתפתחות הנרקיסיזם הבריא. את מקומו יתפסו כשלים בעצמי המתאפיינים בפגיעות-יתר לביקורת דחייה או כישלון, המכונים "נרקיסיזם סמוי" או פגיע, או לחלופין כשלים המתאפיינים בחוסר אמפתיה לזולת, מניפולטיביות ואפקט רגשי שטוח, המכונים "נרקיסיזם גלוי" או גרנדיוזי (Goldner, in press). מחקרים מעטים עסקו בקשר בין גבולות לא מותאמים בילדות לבין נרקיסיזם פתולוגי (גרנדיוזי או פגיע) בבגרות, והם מכוונים לקשר אפשרי בין שליטה פסיכולוגית והיפוך תפקידים - לבין נרקיסיזם פתולוגי (Wells & Jones, 2000 , 2006(Horton, Bleau & Drweck,.
מטרת מחקר זה היא לבחון את הקשר בין סוגים שונים של גבולות לא מותאמים ביחסי הורה ילד (שליטה פסיכולוגית, עירור אשמה, טשטוש גבולות, היפוך תפקידים וטריאנגולציה) לבין נרקיסיזם פתולוגי בבגרות. במסגרת המחקר הועברו שאלונים ל- 69 נשים בטרימסטר האחרון להריון. שאלונים אלו בחנו את דפוסי היחסים עם ההורים, ואת מידת הנרקיסיזם הסמוי והגלוי.
במחקר הנוכחי נעשה שימוש בשלושה שאלונים מתוך קובץ שאלונים שכלל: שאלון דמוגרפי, 10 שאלונים נוספים והערכת קן ציפור (קייזר, 1996). מלבד השאלון הדמוגרפי נעשה שימוש בשני שאלונים נוספים:
1. שאלון לבדיקת נרקיסיזם "היפר רגיש" (פגיע/סמוי)
2. Inadequate Boundaries Questionnaire -IBQ (Mayseless& Scharf, 2000)  

ממצאי המחקר מצביעים על קשר בין שליטה פסיכולוגית ועירור אשמה לבין מאפיינים נרקיסיסטים פתולוגיים בבגרות. היפוך תפקידים, טשטוש גבולות וטריאנגולציה לא נמצאו קשורים לנרקיסיזם פתולוגי. הסיבה לממצאים אלו נידונה דרך נקודות המבט של תיאוריית ההתקשרות, תיאוריית העצמי ותיאוריית יחסי אובייקט.

תוכן העניינים:
תקציר
פרק 1: סקירה תיאורטית
1.1 נרקיסיזם
1.2 נרקיסיזם ותיאוריית העצמי
1.3 נרקיסיזם ותאוריית יחסי אובייקט
1.4 הקשר בין נרקיסיזם לדפוסים הוריים
1.5 גבולות לא מותאמים
1.6 קשר בין נרקיסיזם וגבולות לא מותאמים
1.7 סיכום והשערות המחקר
פרק 2: השיטה
2.1 נבדקים
2.2 הליך  
2.3 כלים
פרק 3: תוצאות
פרק 4: דיון
4.1 גבולות לא מותאמים ונרקיסיזם
4.2 מגבלות המחקר והצעות למחקרי המשך
ביבליוגרפיה
שאלונים

מתוך העבודה:
הפסיכולוגיה הקלינית והחברתית תופסות את המושג "נרקיסיזם בריא" כיכולת של היחיד לפתח ולשמר דימוי עצמי חיובי ולספק צרכים בסיסיים של תיקוף ואישור על ידי תהליכי ויסות עצמי. (Cain, Pincus, & Ansell, 2007; Pincus & Lukowitsky, 2010)) אצל גולדנר (Goldner, in press). בניגוד לכך, נרקיסיזם פתולוגי מתבטא בשני אופנים של חוסר תפקוד, הנקראים נרקיסיזם גרנדיוזי ונרקיסיזם פגיע. (Cain et al., 2007, 2008; Miller et al., 2011) אצל גולדנר (Goldner, in press). נרקיסיזם גרנדיוזי (גלוי) מתבטא בקנאה, תוקפנות, מניפולטיביות והתנהגות אנטי-סוציאלית, חוסר אמפתיה, חוסר יכולת להתחייב למערכות יחסים, דה-ווליואציה של הזולת ואפקט רגשי שטוח. (Kernberg, 2007; Pincus et al,. 2009; Pincus & Lukowitsky, 2010) אצל Goldner, in press).
 
עבודה מס' 70436 SHOPPING CART DISABLED
PPAT - "אדם קוטף תפוח מעץ" : סקירת ספרות והדגמת ניתוח ציור בשיטה זו , 2016.
סקירת ספרות וניתוח מקרה.
3,700 מילים (כ-11.5 עמודים), 3 מקורות, 99.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ציור "אדם קוטף תפוח מהעץ" (PPAT) מציב בפני המצייר אתגר הכולל שני מרכיבים. הראשון הינו ציור הדרך בה האדם קוטף, לדוגמה האם יעשה שימוש באובייקט מגביהַ כמו סולם, איפה יוצבו התפוחים, מהם יחסי הגודל בין האדם והעץ. השני מתייחס לדרך בה יתאר האדם את מערכת היחסים בין האדם, העץ והתפוח. כלומר, הציור מעורר היבטים קוגניטיביים ורגשיים כאחד (לוי, 2014).

רקע על המשתתפת בהערכה: ר', בת 55, מטפלת בשיאצו, בעלת תעודת בגרות. גרה לבדה, יש לה כמה ילדים הגרים בחו"ל (לא רצתה לפרט). הפגישה נמשכה כשעה וחצי. פ' הסבירה שהיא לומדת טיפול באומנות, ושאלה אותה אם תהיה מוכנה להיפגש לתרגיל אותו היא צריכה להעביר ללימודים, בו תבקש ממנה לצייר ציור. הן נפגשו בביתה של ר', בשעת ערב.

העבודה כוללת סקירת ספרות לגבי הערכת PPAT (מבחן בו נדרשים לצייר אדם קוטף תפוח מעץ);
תיאור הנבדקת והעברת ההערכה לנבדקת; התאמות ופערים בין ערוצי הביטוי (מילולי/לא מילולי);
תיאור החוויה הסובייקטיבית של כותבות העבודה אל מול הציור; בדיקת מהימנות בין שופטים לגבי ניתוח הציור.

תוכן:
חלק א' - ההערכה והיחיד בציור "אדם קוטף תפוח מהעץ (PPAT)
חלק ב' - המידע שעלה מההערכה
חלק ב' - המידע שעלה מההערכה
תיאור ההערכה והשיחה בעקבות ציור "אדם קוטף תפוח מעץ"
תיאור החוויה הסובייקטיבית
התמות המרכזיות והפער בין חברות הקבוצה בנושא זה ( FEATS, דירוג תכנים סימבוליים בציורי PPAT מבוגרים)
חלק ג' :  חשיבה ביקורתית - משמעות ההערכה שביצענו לרחל לאור הידוע בספרות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
FEATS: בדירוג זה לא נמצאו הבדלים משמעותיים מאד בין שלוש הבודקות והפער, במידה והיה, נע על פני מספר אחד. מפאת קוצר היריעה נפרט רק לגבי המקומות בהם היה שוני בינינו (טבלת השוואת הציונים מצורפת בנספח). בסקאלה "אנרגיה נרמזת": שתי בודקות נתנו 4 ופ' שצפתה בר' נתנה 3. נשאלת השאלה: האם מאחר ונכחה בזמן הציור נראתה לה השקעת האנרגיה סבירה, ואילו לבודקות שלא נכחו - השקעת האנרגיה נראתה מעט מוגזמת?
 
עבודה מס' 70428 SHOPPING CART DISABLED
ניתוח הסרט "קח את עיניי", 2016.
תיאור וניתוח התמות העולות מן הסרט "קח את עיניי" ביחס לאישה החשופה לאלימות, ביחס לגברים האלימים, וביחס לילדיהם.
5,233 מילים (כ-16 עמודים), 4 מקורות, 99.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו מתוארות ומנותחות התמות העולות מן הסרט "קח את עיניי" ביחס לאישה החשופה לאלימות, ביחס לגברים האלימים, וביחס לילדיהם. כמו כן מנותחים האמצעים האמנותיים השזורים בסרט, שנועדו להעצים את התמות המוזכרות.

תוכן העניינים:
פרק ראשון - התמות העולות בסרט
- התמות ביחס לדמות האישה
- התמות ביחס לדמות הגבר
- התמות ביחס לדמות הילד
פרק שני - אמצעים אמנותיים בסרט המבטאים את התמות
פרק שלישי - ניתוח התמות העולות בסרט
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
פילאר, גיבורת הסרט, הינה בעלת דימוי עצמי נמוך ואמביוולנטיות ביחס להישארות עם בעלה, כפי שיפורט בפרק השני. בנוסף, היא חווה אלימות חוזרת ונשנית על כל גווניה: פיסית (ע"פ הדו"חות הרפואיים), מילולית (קללות והשפלות), נפשית (למשל כשבעלה כולא אותה עירומה במרפסת), ופסיכולוגית-מנטלית (הפנמת תפיסה קורבנית המיוצגת בביטוי "קח את עיניי"), שתוצאותיה הם אובדן כבוד, אובדן שליטה ואובדן בטחון. היא חיה בטרור ופחד (רועדת בבעתה בסיטואציות בהן אנטוניו אלים כלפיה), וחווה חרדה קיומית לבטחונה הפיסי והנפשי (הדבר ניכר כשאנטוניו מדבר איתה מבעד לשער בבית אחותה והיא רועדת, או כשנועל אותה עירומה במרפסת והיא עושה את צרכיה במקום). היא לא יכולה לצפות מתי תותקף ולא יכולה למנוע זאת, כלומר חיה בחוסר וודאות ובחרדה מתמדת בציפייה להתפרצות.
 
עבודה מס' 70423 SHOPPING CART DISABLED
דיכאון שלאחר לידה, 2016.
מחקר איכותני המבקשת להציג ולפרט את נושא הדיכאון שלאחר לידה תוך שימוש במקורות מידע תיאורטיים.
6,336 מילים (כ-19.5 עמודים), 40 מקורות, 299.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה שלפנינו היא מחקר איכותני המבקשת להציג ולפרט את נושא הדיכאון שלאחר לידה תוך שימוש במקורות מידע תיאורטיים ומחקרים.
ראשית נציג את ההגדרות למונחים של דכאון בכלל ודכאון שלאחר לידה בפרט. כמו כן נברר האם תסמונת הדיכאון שלאחר לידה נכנסת תחת ההגדרה של "תסמונת פוסט טראומה", תוך התייחסות למחקרים מוקדמים ומאוחרים בתחום. בהמשך נפרט על סוגי הדיכאון שלאחר לידה כפי שהם מופיעים בספרות המחקר הנוגעת לתחום דכאון המאפיין את הנשים שלאחר הלידה, קבוצות הסיכון המדוברות, מאפייני הדיכאונות השונים, השלכות הדיכאון על האישה, הוולד והסביבה.
שנית, העבודה תפרט את גורמי הסיכון לדיכאון שלאחר לידה וביניהם הגורמים הביולוגיים, החברתיים, הנפשיים והקוגניטיביים.
שלישית, העבודה תציג את הדרכים המקובלות כיום לזיהוי ולמניעה של דכאון שלאחר לידה, כלומר, הכלים שיש בידי מערכת הרפואה בישראל להקדים תרופה למכה. עם זאת, העבודה לא מבקשת להציע פתרונות לטיפול בדיכאון שלאחר לידה עם גילוי, שכן לנושא זה ראוי להעניק פלטפורמה ממוקדת יותר.
לסיכום, העבודה תחזור על עיקרי הדברים כפי שהוצגו לאורכה תוך ניסיון להבהיר לקורא את המשמעות החשובה לאין שיעור להכרת הדיכאון שלאחר לידה, ולהעניק לנושא חשוב זה את הבמה החברתית הראויה, לפזר את התפיסות השליליות הנלוות לתופעה והסטיגמה האופפת את הנשים שסובלות מתסמונת הדיכאון שלאחר לידה מכל סוג שהוא. הידע והבהירות בנוגע לדיכאון שלאחר לידה הוא כלי חשוב מאוד שיש להפיץ לידי החברה בישראל ובכלל כדי שנשים וגברים יוכלו להבין לעומק את המשמעות וההשלכות של תסמונת זו.

תוכן עניינים:
תקציר
פרק ראשון: הגדרת התופעה ומאפיינים של דיכאון אחרי לידה
פרק שני: גורמי סיכון לדיכאון אחרי לידה
פרק שלישי: זיהוי, אבחון ומניעה
סיכום
בבליוגרפיה
נספח - שאלון אדינבורו - The Edinburgh Postnatal Depression Scale  

מתוך העבודה:
דיכאון הוא אחת ההפרעות הפסיכולוגיות הנפוצות ביותר, הפוגעת משמעותית בתפקוד האדם. 25%-5% מהאוכלוסייה יחוו דיכאון בשלב כלשהו של חייהם, ועד 15% מהסובלים מדיכאון קשה ינסו להתאבד (Lakdwalla, Hankin & Mermelstein, 2007).
דיכאון בא לידי ביטוי במישורים שונים: במישור הרגשי הוא יתבטא במצב רוח ירוד או עצבות; במישור הקוגניטיבי ניכרות תפיסות שליליות של האדם העולם של עצמו ושל עתידו; במישור הבין-אישי יופיעו קשיים ביצירת קשרים ובשמירה עליהם ;במישור ההתנהגותי תהיה הימנעות מפעילויות שהאדם עסק בהן בעבר; ובמישור הגופני יזוהו שינויים בדפוסי האכילה והשינה: מיעוט תיאבון, ירידה או עלייה במשקל, קשיי הירדמות, התעוררויות תכופות בלילה וקושי לקום בבוקר. כל אלה פוגעים בתפקוד היום יומי של האדם (דאי-גבאי ומור, 2011).
 
עבודה מס' 70417 SHOPPING CART DISABLED
טיפול באמצעות אמנות בחולות אנורקסיה, 2014.
מאפייני הלוקים באנורקסיה, מטרות הטיפול בהם והאופן בו ניתן לסייע להם באמצעות טיפול באמנות.
2,209 מילים (כ-7 עמודים), 16 מקורות, 149.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בארבעת העשורים האחרונים גבר העיסוק בקרב בני-נוער במראה החיצוני שלהם, כחלק מ"תרבות  הרזון" (לצר, 1999), התופסת את הרזון כמודל ליופי, שליטה והצלחה. גם שכיחותן של הפרעות האכילה, ובראשן אנורקסיה ובולימיה, עלתה בהדרגה במקביל להתבססותו של מודל הרזון כמדד הכרחי לאושר בחברה המערבית (Polivy & Herman, 2002). הפרעות אכילה שכיחות בעיקר בקרב נערות בגיל ההתבגרות ומלוות באחוזי תמותה גבוהים,  בעוד הן נדירות בילדיות או לאחר גיל 25 (קרסון, בוצ'ר ומינקה, 1998).

בעבודה זו תוארו מאפייני הלוקים באנורקסיה, מטרות הטיפול בהם והאופן בו ניתן לסייע להם באמצעות טיפול באמנות.

תוכן העניינים:
פרק ראשון: אנורקסיה - מאפיינים ודרכי טיפול
פרק שני: טיפול באמנות באנורקטיות - חמשת אזורי המטרה
סיכום: ביקורת והצעות למחקר המשך
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
באשר לדרכי ההתערבות, כאמור בפרק הקודם, הינץ (2013) מונה חמישה "אזורי מטרה" לטיפול באנורקסיה. בפרק זה יתואר כיצד ניתן לעבוד על מטרות אלה באמצעות טיפול באמנות.
ראשית, על המטופל להבין את השפעות הילדוּת על התפתחות המחלה. תרגיל אפשרי בטיפול באמנות הוא ציור של המשפחה בתקופה בה התחילה האנורקסיה. בעקבות הציור ידובר על מיקום הדמויות, הגודל שלהן, הקשר ביניהן. ע"י בחינת הציור המשפחתי יזכה המטופל ברמז על דיסהרמוניה משפחתית ועל היות ההורים אוהבים אך מוגבלים.
 
עבודה מס' 70416 SHOPPING CART DISABLED
טיפול באמנות בחולי סרטן, 2013.
גורמים למחלה, דרכי התמודדות, ומחקרים אודות השפעת טיפול באמנות על חולי סרטן.
1,601 מילים (כ-5 עמודים), 6 מקורות, 99.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו תעסוק תחילה במחלת הסרטן, הגורמים למחלה והתמודדות החולים עימה. בחלק השני אדון בטיפול באומנות עם חולי סרטן מבוגרים ואתמקד בשני מחקרים החוקרים את יעילות הטיפול באומנות כאמצעי להפחתת דיכאון, חרדה ותשישות אצל החולים.

חלק א'- מבוא
חלק ב'- חיבור לשטח:
Nainis; Paice; Ratner; Wirth; Lai & Shott  (2006)
Bar-Sela; Atid; Danos; Gabay & Epelbaum  (2007)
חלק ג'- סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
חולי סרטן, כקבוצה, פגיעים במיוחד לדיכאון ולחרדה. האבחנה של מחלה מסכנת חיים באופן בלתי נמנע גורמת לפחד ולחוסר ודאות, גם כאשר התחזית אופטימית יחסית. על פי הערכות כ- 25% מחולי הסרטן עומדים בקריטריונים האבחוניים לדיכאון מג'ורי או להפרעות חרדה. להפרעות אלו השפעה חמורה על איכות חייו של המטופל, הן עלולות להוביל לחוסר מסוגלות לעמוד בטיפולים במחלתו ואף קשורות בשהויות ארוכות בבתי חולים (Bar-Sela; Atid; Danos; Gabay; Epelbaum, 2007, p. 980).
 
עבודה מס' 70372 SHOPPING CART DISABLED
דרכים לקידום רווחה נפשית בקרב תלמידים ככלי למניעת התנהגויות סיכון, 2014.
כיצד ניתן להעלות רווחה נפשית של תלמידים במסגרת המערכת החינוכית כדי למנוע התנהגויות סיכון.
10,539 מילים (כ-32.5 עמודים), 61 מקורות, 199.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
גישת הרווחה הנפשית מתמקדת בהתפתחות האישית של היחיד ובשיפור יחסי הגומלין בינו לבין הסביבה, כדי שיוכל למצות את יכולתו בעשייה למען עצמו, למען הזולת ולמען החברה. גישת הרווחה הנפשית מתמקדת ביכולות ובהיבטים החיוביים של הילד ושל הסביבה בה הוא חי. בגישה זו מושם הדגש על תוכניות ועל פעולות מניעה ראשונית. תוכניות מניעה מנסות לחזות מראש מה הם האירועים שעלולים להתרחש בעתיד, ובעקבות המסקנות המתגבשות לנסות למנוע או לצמצם את הנזקים העלולים להיגרם מאירועים אלה. תוכניות מניעה מנסות להגיע לשינוי הגישה של האדם כלפי התחום שאליו הן מתייחסות, ולא רק לבעיה ספציפית. תוכניות מניעה מבקשות להכשיר את האדם להתמודד עם מצבי מצוקה ולחץ באשר הם. אלה הן תוכניות חינוכיות והתפתחותיות ארוכות טווח המכשירות את האדם לחיים של רווחה נפשית ופיזית. טוב יעשה איש החינוך אם ימעיט לחפש "מה לא בסדר אצל הילד", ולעומת זאת ירבה בחיפוש הדרכים לחיזוק הכוחות והיכולות של הילד, וכיצד להכין אותו לחיים, כדי שיוכל להתמודד עם מצבים מורכבים, קשים ואמביוולנטיים.
עבודה זו תעסוק בתפקיד המורה בטיפוח רווחה נפשית בקרב תלמידים, ככלי למניעת התנהגויות סיכון. העבודה שמה לה למטרה לבחון מהי תרומת קידום הרווחה הנפשית למניעת התנהגויות סיכון בקרב תלמידים ומהו תפקידו של המורה ומערכת החינוך במסגרת קידום רווחה נפשית?
על מנת לענות על מטרה זו תחולק העבודה באופן הבא:
הפרק הראשון יגדיר את המונח "נוער בסיכון" באמצעות התייחסות ל"גורמי סיכון" ול"התנהגויות סיכון" ופירוט מרכיביהם. בפרק יודגש כי הימצאותם של גורמי סיכון אינו מהווה בהכרח פתח להתנהגויות סיכון, אולם ריבוי גורמי סיכון מגדיל את יכולת הניבוי להתפתחות הפרעה כלשהי.
הפרק השני יעסוק במונחים "רווחה נפשית" ו"מיטביות". בפרק יפורטו מרכיבי הרווחה הנפשית והגישות התיאורטיות העומדות בבסיסה: המודל הסלוטוגני, תיאוריות העצמי, תיאוריית המוטיבציה, תיאוריות קוגניטיביות וגישות התפתחות מערכתיות.
הפרק השלישי יציע דרכים לקידום רווחה נפשית, ביניהם סיפוק צרכים פסיכולוגים בסיסיים- תחושת שייכות, תחושת יכולת ותחושת אוטונומיה וחמישה נתיבים לפיתוח רווחה נפשית בקרב בני נוער המתוארים על פי סדר התפתחותי.
הפרק הרביעי יסביר כיצד קידום רווחה נפשית מסייע למניעת התנהגויות סיכון בקרב תלמידים. וכמו כן יבהיר הפרק את מקומה של המערכת החינוכית בכלל ומקום המורה בפרט בקידום סביבות המטפחות רווחה ובריאות נפשית.
העבודה תתבסס על ספרות מקצועית בתחומים בהם עוסקת העבודה- נוער בסיכון ורווחה נפשית. בנוסף יעשירו את העבודה מאמרים וכתבי עת העוסקים בנושאים הרלוונטיים לעבודה.

תוכן העניינים:
תקציר
מבוא
פרק א': גורמים והתנהגויות אופייניים למצבי סיכון של נוער
1. גורמי סיכון
2. התנהגויות סיכון
2.1 סטייה חברתית
2.1.1 הגורמים לסטייה חברתית
2.3. עזובת נוער
פרק ב': רווחה נפשית ומיטביות
1. הגדרה ומאפיינים של המונח "רווחה נפשית"
2. מרכיבי הרווחה הנפשית
3. גישות תיאורטיות המנחות את התפיסה של קידום רווחה נפשית
3.1 קידום בריאות - המודל הסלוטוגני
3.2 תיאוריות העצמי (ה- self)
3.3 תיאוריות המוטיבציה
3.4 תיאוריות קוגניטיביות
3.5 תיאוריות התפתחות מערכתיות/ארגוניות
פרק ג': דרכים ואסטרטגיות לטיפוח רווחה נפשית בקרב תלמידים
1. סיפוק צרכים פסיכולוגיים בסיסיים העומדים בבסיס תיאוריית ההכוונה העצמית
1.1 תחושת שייכות כצורך בסיסי להתפתחות בריאה
1.2 פיתוח תחושת יכולת לצורך הנעה ומיצוי הפוטנציאל
1.3 פיתוח תחושת אוטונומיה לצורך מימוש יכולות
2. ערוצים מרכזיים לפיתוח רווחה נפשית
פרק ד': קידום רווחה נפשית בקרב תלמידים למניעת התנהגויות סיכון
1. בין קידום רווחה נפשית למניעת התנהגויות סיכון
2. תפקידה של המערכת החינוכית בקידום רווחה נפשית
2.1 השינויים שחלו במדיניות החינוך כמקדמי תפיסת הרווחה הנפשית
2.2 פיתוח סביבות המקדמות צמיחה על ידי המערכת החינוכית
2.3 מקומו של המורה בקידום רווחה נפשית בקרב תלמידיו
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
סיכון הוא מושג סטטיסטי בלבד. אדם הנמצא בקבוצת סיכון נתון בסיכון רב יותר, אך לא וודאי, לעומת כלל האוכלוסייה לפתח הפרעה כל שהיא. לקיומו של גורם סיכון יחיד יש כוח ניבוי מוגבל, אך לקיומם של כמה גורמי סיכון יש בדרך כלל כוח ניבוי גדול בהרבה. לעתים קרובות, עצם מספרם של גורמי הסיכון, ולא הגורמים המסוימים הקיימים, הוא שמנבא תוצאה שלילית. להב מכנה תהליך זה באמצעות המושג "שרשרת סיכון". להב מגדיר גורמי סיכון ככוחות בסביבתו הקרובה של המתבגר אשר להם השפעה והשלכה שליליות על התפתחותו. הוא מציין שלושה גורמי סיכון בולטים: עוני, סביבה חברתית עבריינית ומשפחה לא-מתפקדת(2).
 
עבודה מס' 70363 SHOPPING CART DISABLED
השפעת הפעילות הגופנית על מתבגרים בסיכון, 2015.
סקירת ספרות בנושא נוער בסיכון, פעילות גופנית והקשר בינהם.
8,173 מילים (כ-25 עמודים), 42 מקורות, 229.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
השתתפות בתנועה, בפעילות גופנית ובספורט כדי לרפא את הגוף והנפש, הם בעלי שורשים היסטוריים בתרבויות קדומות רבות. חלק מעקרונות הריפוי, הטיפול והשיקום של תרבויות אלה, נשתמרו עד היום והם זוכים להכרה וליישום מחודש ברפואה המודרנית. כיום, נוסף לידע ולניסיון שנוספו בשנים האחרונות, נעשה בהם שימוש בתהליך החינוכי, הטיפולי והשיקומי של הנוער בסיכון ושל קבוצות מאותגרות אחרות.
מחקרים מצביעים על שינויים הורמונאליים וכימיים בגוף כתוצאה ישירה מהשתתפות בפעילות גופנית. ללא ספק שינויים אלו משפיעים לטובה באופן משמעותי על ההתנהגות. לפעילות גופנית תרומה רבה לכל פרט, אבל מכל, היא תורמת לקבוצות שונות של נערים ונערות בסיכון. השתתפות בתנועה, בפעילות גופנית ובספורט, באופן מבוקר ומובנה, משמשים כגורם מדרבן בשיפור בריאותם הנפשית והפיזית של אוכלוסיות אלה. השתתפות והתנסות בפעילות פיזית מעמידה בפניהם אתגרים קוגניטיביים, פיזיים, נפשיים וחברתיים ותורמת למסוגלותם העצמית, לאמונה שהם מסוגלים ויכולים לעמוד בפני אתגרים מכל סוג.
עבודה זו תעסוק בנושא השפעת הפעילות הגופנית על הנוער בסיכון מבחינות שונות. שאלת המחקר עליה תענה העבודה היא: מהי השפעתה של הפעילות הגופנית על הנוער בסיכון?
כדי לענות על השאלה תחולק העבודה באופן הבא:
הפרק הראשון יעסוק בנושא גיל ההתבגרות. תחילה תובא הגדרת הגיל ומאפייניו, תוך התייחסות להתפתחות הפיסית, הקוגניטיבית והרגשית בגיל זה. חלקו השני של הפרק יעסוק בנושא הנוער בסיכון, תוך פירוט גורמי סיכון, התנהגויות סיכון ואבי טיפוס לנוער בסיכון.
הפרק השני יתמקד בנושא הפעילות הגופנית, מרכיביה והשפעתה על האדם.
הפרק השלישי יבאר כיצד משפיעים הפעילות הגופנית והעיסוק בספורט במסגרת הלימודים על נוער בסיכון.
העבודה תתבסס על מגוון רחב ועדכני של מקורות, ספרים וכתבי עת בנושאי פעילות גופנית ונוער בסיכון.

תוכן העניינים:
תקציר
מבוא
פרק ראשון: גיל ההתבגרות
1. גיל ההתבגרות- הגדרה
2. מאפייני גיל ההתבגרות
2.1 ההתפתחות הפיזית
2.2 ההתפתחות הקוגניטיבית
2.3 ההתפתחות הרגשית והחברתית
2.4 ההתפתחות המוסרית
3. נוער בסיכון
3.1 התנהגויות סיכון
3.2 גורמי סיכון
3.3 אבי טיפוס לנוער בסיכון
פרק שני: פעילות גופנית
1. הגדרה ומאפיינים
2. מרכיבי הכושר הגופני
3. השפעת הפעילות הגופנית על הגוף והנפש
3.1 מבחינה פיזיולוגית
3.2 מבחינה נפשית
3.3 מבחינה חברתית
3.4 מבחינה קוגניטיבית
פרק שלישי: השפעת הפעילות הגופנית על המתבגר בסיכון
1. פעילות גופנית קבוצתית והשפעתה על נוער בסיכון
2. שינוי במצב הרוח
2.1 השפעת הפעילות הגופנית על מנגנונים הורמונאליים ועצביים
2.2 השפעת הפעילות הגופנית על העוררות הרגשית
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
התבגרות- התהליך שבו הופך הילד למבוגר.
תהליך ההתבגרות- השלב שבו הופך הילד מיצור תלותי, חסר אונים שאינו יכול להתקיים לבד בעולם ואינו מודע לחלק ממעשיו והשלכותיהם לאדם עצמאי, בעל יכולת החלטה מודעת, כושר שיפוט לטווח רחוק המסוגל לספק את צרכיו בעצמו(1).
בסיומו של תהליך המובחנות הזה מגיע המתבגר לשליטה עצמית מחשבתית, הכרתית והתנהגותית, שמתבטאת בהתרת התלות בהורים, גיבוש זהות עצמית, מגזרית ויכולת שליטה על דחפים. התהליך כולל שינויים פיזיים של הגוף, שינויים קוגניטיביים של המחשבה ושינויים רגשיים שמובילים דרך התנהגות חדשה ובוגרת(2).
 
עבודה מס' 70348 SHOPPING CART DISABLED
נוער נושר/ בסיכון, 2015.
נוער נושר - מה מוביל לכך, מה ניתן לעשות בשעת משבר, ואיך להצליח לצאת מהבעיה.
4,579 מילים (כ-14 עמודים), 10 מקורות, 99.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה הנוכחית עוסקת בהשפעת הסביבה החברתית והמשפחתית של הנוער כגורם להתדרדרות. תופעת הנוער בסיכון בישראל נפוצה מאד, נחקרת ללא הרף ועולה חדשים לבקרים בכותרות. נראה כי תופעת הנוער בסיכון שכיחה ומצויה בכל עיר ובכל כפר. הדור הצעיר הינו ההמשך של עמנו ואם לא יטפלו נכונה, לא יבינו מה עומד מאחורי כל נער/ה שהגיעו למצב זה ייווצר מצב של הרחבת התופעה לממדים גדולים ורחבים יותר. הפשע יגדל, ההפקרות והנזק ישפיעו על החברה כולה.
הסביבה הקרובה ביותר לאדם היא המשפחה והחברה הקרובה. דהיינו: הורים, אחים, שכנים, בני הכיתה- קבוצת השווים וכד' האדם רוכש התנהגויות ומחקה את אנשי סביבתו כמו שנאמר בפרקי אבות : "אוי לרשע ואוי לשכנו". אנשים לומדים מהסביבה גם ללא מילים קודם התנהגותיים, מעשים ודרך חיים שכן "האדם מושפע  מאנשי סביבתו" (הרמב"ם)  
כאשר ישנה הבנה לרקע הסביבתי כגורם להתדרדרות, תובנה זו עשויה לעזור בצורת הטיפול, באופן ההגשה אל הנוער, הגישה ומתן עזרה הולמת ותואמת.

העבודה כוללת שלושה פרקים:
פרק א: תהליכי ההתבגרות והסוציאליזציה המתלווה: המשפחה והסביבה כגורם משמעותי ובסיסי להתפתחות הנער/ה.
פרק ב: התנהגויות סיכוניות ומצבי סיכון אצל בני נוער.
פרק ג: הקשר בין מצבים סוציאליים (משפחתיים וחברתיים) שונים לסיכון בקרב בני נוער.

תוכן העניינים:
מבוא
סקירה ספרותית
פרק א' - תהליכי ההתבגרות והסוציאליזציה המתלווה:
פרק ב' - התנהגויות סיכוניות ומצבי סיכון אצל בני נוער
פרק ג' - הקשר בין מצבים סוציאליים שונים לסיכון בקרב בני נוער
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
גיל ההתבגרות הוא גיל של שינוים, גדילה פיזית, התפתחות מינית, התפתחות קוגניטיבית וגיבוש מערכת ערכים, פיתוח קשרים חברתיים ובנייתם של קשרים משמעותיים עם בני המין השני. שינוים, מעצם טבעם, דורשים הסתגלות מחודשת, והשאלה היא כיצד מתבגרים מסתגלים לשינוים. קימות שתי גישות בהתייחס לשאלה זו:
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
טיפול
ילדים ונוער
כללי
מנהל וארגון
סיעוד
עבודה קהילתית
פרקטיקום
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 479 :: [עמוד 1 מתוך 54]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>