עבודות [1-9] מתוך 473 :: [עמוד 1 מתוך 53]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 70372 SHOPPING CART DISABLED
דרכים לקידום רווחה נפשית בקרב תלמידים ככלי למניעת התנהגויות סיכון, 2014.
כיצד ניתן להעלות רווחה נפשית של תלמידים במסגרת המערכת החינוכית כדי למנוע התנהגויות סיכון.
10,539 מילים (כ-32.5 עמודים), 61 מקורות, 199.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
גישת הרווחה הנפשית מתמקדת בהתפתחות האישית של היחיד ובשיפור יחסי הגומלין בינו לבין הסביבה, כדי שיוכל למצות את יכולתו בעשייה למען עצמו, למען הזולת ולמען החברה. גישת הרווחה הנפשית מתמקדת ביכולות ובהיבטים החיוביים של הילד ושל הסביבה בה הוא חי. בגישה זו מושם הדגש על תוכניות ועל פעולות מניעה ראשונית. תוכניות מניעה מנסות לחזות מראש מה הם האירועים שעלולים להתרחש בעתיד, ובעקבות המסקנות המתגבשות לנסות למנוע או לצמצם את הנזקים העלולים להיגרם מאירועים אלה. תוכניות מניעה מנסות להגיע לשינוי הגישה של האדם כלפי התחום שאליו הן מתייחסות, ולא רק לבעיה ספציפית. תוכניות מניעה מבקשות להכשיר את האדם להתמודד עם מצבי מצוקה ולחץ באשר הם. אלה הן תוכניות חינוכיות והתפתחותיות ארוכות טווח המכשירות את האדם לחיים של רווחה נפשית ופיזית. טוב יעשה איש החינוך אם ימעיט לחפש "מה לא בסדר אצל הילד", ולעומת זאת ירבה בחיפוש הדרכים לחיזוק הכוחות והיכולות של הילד, וכיצד להכין אותו לחיים, כדי שיוכל להתמודד עם מצבים מורכבים, קשים ואמביוולנטיים.
עבודה זו תעסוק בתפקיד המורה בטיפוח רווחה נפשית בקרב תלמידים, ככלי למניעת התנהגויות סיכון. העבודה שמה לה למטרה לבחון מהי תרומת קידום הרווחה הנפשית למניעת התנהגויות סיכון בקרב תלמידים ומהו תפקידו של המורה ומערכת החינוך במסגרת קידום רווחה נפשית?
על מנת לענות על מטרה זו תחולק העבודה באופן הבא:
הפרק הראשון יגדיר את המונח "נוער בסיכון" באמצעות התייחסות ל"גורמי סיכון" ול"התנהגויות סיכון" ופירוט מרכיביהם. בפרק יודגש כי הימצאותם של גורמי סיכון אינו מהווה בהכרח פתח להתנהגויות סיכון, אולם ריבוי גורמי סיכון מגדיל את יכולת הניבוי להתפתחות הפרעה כלשהי.
הפרק השני יעסוק במונחים "רווחה נפשית" ו"מיטביות". בפרק יפורטו מרכיבי הרווחה הנפשית והגישות התיאורטיות העומדות בבסיסה: המודל הסלוטוגני, תיאוריות העצמי, תיאוריית המוטיבציה, תיאוריות קוגניטיביות וגישות התפתחות מערכתיות.
הפרק השלישי יציע דרכים לקידום רווחה נפשית, ביניהם סיפוק צרכים פסיכולוגים בסיסיים- תחושת שייכות, תחושת יכולת ותחושת אוטונומיה וחמישה נתיבים לפיתוח רווחה נפשית בקרב בני נוער המתוארים על פי סדר התפתחותי.
הפרק הרביעי יסביר כיצד קידום רווחה נפשית מסייע למניעת התנהגויות סיכון בקרב תלמידים. וכמו כן יבהיר הפרק את מקומה של המערכת החינוכית בכלל ומקום המורה בפרט בקידום סביבות המטפחות רווחה ובריאות נפשית.
העבודה תתבסס על ספרות מקצועית בתחומים בהם עוסקת העבודה- נוער בסיכון ורווחה נפשית. בנוסף יעשירו את העבודה מאמרים וכתבי עת העוסקים בנושאים הרלוונטיים לעבודה.

תוכן העניינים:
תקציר
מבוא
פרק א': גורמים והתנהגויות אופייניים למצבי סיכון של נוער
1. גורמי סיכון
2. התנהגויות סיכון
2.1 סטייה חברתית
2.1.1 הגורמים לסטייה חברתית
2.3. עזובת נוער
פרק ב': רווחה נפשית ומיטביות
1. הגדרה ומאפיינים של המונח "רווחה נפשית"
2. מרכיבי הרווחה הנפשית
3. גישות תיאורטיות המנחות את התפיסה של קידום רווחה נפשית
3.1 קידום בריאות - המודל הסלוטוגני
3.2 תיאוריות העצמי (ה- self)
3.3 תיאוריות המוטיבציה
3.4 תיאוריות קוגניטיביות
3.5 תיאוריות התפתחות מערכתיות/ארגוניות
פרק ג': דרכים ואסטרטגיות לטיפוח רווחה נפשית בקרב תלמידים
1. סיפוק צרכים פסיכולוגיים בסיסיים העומדים בבסיס תיאוריית ההכוונה העצמית
1.1 תחושת שייכות כצורך בסיסי להתפתחות בריאה
1.2 פיתוח תחושת יכולת לצורך הנעה ומיצוי הפוטנציאל
1.3 פיתוח תחושת אוטונומיה לצורך מימוש יכולות
2. ערוצים מרכזיים לפיתוח רווחה נפשית
פרק ד': קידום רווחה נפשית בקרב תלמידים למניעת התנהגויות סיכון
1. בין קידום רווחה נפשית למניעת התנהגויות סיכון
2. תפקידה של המערכת החינוכית בקידום רווחה נפשית
2.1 השינויים שחלו במדיניות החינוך כמקדמי תפיסת הרווחה הנפשית
2.2 פיתוח סביבות המקדמות צמיחה על ידי המערכת החינוכית
2.3 מקומו של המורה בקידום רווחה נפשית בקרב תלמידיו
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
סיכון הוא מושג סטטיסטי בלבד. אדם הנמצא בקבוצת סיכון נתון בסיכון רב יותר, אך לא וודאי, לעומת כלל האוכלוסייה לפתח הפרעה כל שהיא. לקיומו של גורם סיכון יחיד יש כוח ניבוי מוגבל, אך לקיומם של כמה גורמי סיכון יש בדרך כלל כוח ניבוי גדול בהרבה. לעתים קרובות, עצם מספרם של גורמי הסיכון, ולא הגורמים המסוימים הקיימים, הוא שמנבא תוצאה שלילית. להב מכנה תהליך זה באמצעות המושג "שרשרת סיכון". להב מגדיר גורמי סיכון ככוחות בסביבתו הקרובה של המתבגר אשר להם השפעה והשלכה שליליות על התפתחותו. הוא מציין שלושה גורמי סיכון בולטים: עוני, סביבה חברתית עבריינית ומשפחה לא-מתפקדת(2).
 
עבודה מס' 70363 SHOPPING CART DISABLED
השפעת הפעילות הגופנית על מתבגרים בסיכון, 2015.
סקירת ספרות בנושא נוער בסיכון, פעילות גופנית והקשר בינהם.
8,173 מילים (כ-25 עמודים), 42 מקורות, 229.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
השתתפות בתנועה, בפעילות גופנית ובספורט כדי לרפא את הגוף והנפש, הם בעלי שורשים היסטוריים בתרבויות קדומות רבות. חלק מעקרונות הריפוי, הטיפול והשיקום של תרבויות אלה, נשתמרו עד היום והם זוכים להכרה וליישום מחודש ברפואה המודרנית. כיום, נוסף לידע ולניסיון שנוספו בשנים האחרונות, נעשה בהם שימוש בתהליך החינוכי, הטיפולי והשיקומי של הנוער בסיכון ושל קבוצות מאותגרות אחרות.
מחקרים מצביעים על שינויים הורמונאליים וכימיים בגוף כתוצאה ישירה מהשתתפות בפעילות גופנית. ללא ספק שינויים אלו משפיעים לטובה באופן משמעותי על ההתנהגות. לפעילות גופנית תרומה רבה לכל פרט, אבל מכל, היא תורמת לקבוצות שונות של נערים ונערות בסיכון. השתתפות בתנועה, בפעילות גופנית ובספורט, באופן מבוקר ומובנה, משמשים כגורם מדרבן בשיפור בריאותם הנפשית והפיזית של אוכלוסיות אלה. השתתפות והתנסות בפעילות פיזית מעמידה בפניהם אתגרים קוגניטיביים, פיזיים, נפשיים וחברתיים ותורמת למסוגלותם העצמית, לאמונה שהם מסוגלים ויכולים לעמוד בפני אתגרים מכל סוג.
עבודה זו תעסוק בנושא השפעת הפעילות הגופנית על הנוער בסיכון מבחינות שונות. שאלת המחקר עליה תענה העבודה היא: מהי השפעתה של הפעילות הגופנית על הנוער בסיכון?
כדי לענות על השאלה תחולק העבודה באופן הבא:
הפרק הראשון יעסוק בנושא גיל ההתבגרות. תחילה תובא הגדרת הגיל ומאפייניו, תוך התייחסות להתפתחות הפיסית, הקוגניטיבית והרגשית בגיל זה. חלקו השני של הפרק יעסוק בנושא הנוער בסיכון, תוך פירוט גורמי סיכון, התנהגויות סיכון ואבי טיפוס לנוער בסיכון.
הפרק השני יתמקד בנושא הפעילות הגופנית, מרכיביה והשפעתה על האדם.
הפרק השלישי יבאר כיצד משפיעים הפעילות הגופנית והעיסוק בספורט במסגרת הלימודים על נוער בסיכון.
העבודה תתבסס על מגוון רחב ועדכני של מקורות, ספרים וכתבי עת בנושאי פעילות גופנית ונוער בסיכון.

תוכן העניינים:
תקציר
מבוא
פרק ראשון: גיל ההתבגרות
1. גיל ההתבגרות- הגדרה
2. מאפייני גיל ההתבגרות
2.1 ההתפתחות הפיזית
2.2 ההתפתחות הקוגניטיבית
2.3 ההתפתחות הרגשית והחברתית
2.4 ההתפתחות המוסרית
3. נוער בסיכון
3.1 התנהגויות סיכון
3.2 גורמי סיכון
3.3 אבי טיפוס לנוער בסיכון
פרק שני: פעילות גופנית
1. הגדרה ומאפיינים
2. מרכיבי הכושר הגופני
3. השפעת הפעילות הגופנית על הגוף והנפש
3.1 מבחינה פיזיולוגית
3.2 מבחינה נפשית
3.3 מבחינה חברתית
3.4 מבחינה קוגניטיבית
פרק שלישי: השפעת הפעילות הגופנית על המתבגר בסיכון
1. פעילות גופנית קבוצתית והשפעתה על נוער בסיכון
2. שינוי במצב הרוח
2.1 השפעת הפעילות הגופנית על מנגנונים הורמונאליים ועצביים
2.2 השפעת הפעילות הגופנית על העוררות הרגשית
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
התבגרות- התהליך שבו הופך הילד למבוגר.
תהליך ההתבגרות- השלב שבו הופך הילד מיצור תלותי, חסר אונים שאינו יכול להתקיים לבד בעולם ואינו מודע לחלק ממעשיו והשלכותיהם לאדם עצמאי, בעל יכולת החלטה מודעת, כושר שיפוט לטווח רחוק המסוגל לספק את צרכיו בעצמו(1).
בסיומו של תהליך המובחנות הזה מגיע המתבגר לשליטה עצמית מחשבתית, הכרתית והתנהגותית, שמתבטאת בהתרת התלות בהורים, גיבוש זהות עצמית, מגזרית ויכולת שליטה על דחפים. התהליך כולל שינויים פיזיים של הגוף, שינויים קוגניטיביים של המחשבה ושינויים רגשיים שמובילים דרך התנהגות חדשה ובוגרת(2).
 
עבודה מס' 70348 SHOPPING CART DISABLED
נוער נושר/ בסיכון, 2015.
נוער נושר - מה מוביל לכך, מה ניתן לעשות בשעת משבר, ואיך להצליח לצאת מהבעיה.
4,579 מילים (כ-14 עמודים), 10 מקורות, 99.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה הנוכחית עוסקת בהשפעת הסביבה החברתית והמשפחתית של הנוער כגורם להתדרדרות. תופעת הנוער בסיכון בישראל נפוצה מאד, נחקרת ללא הרף ועולה חדשים לבקרים בכותרות. נראה כי תופעת הנוער בסיכון שכיחה ומצויה בכל עיר ובכל כפר. הדור הצעיר הינו ההמשך של עמנו ואם לא יטפלו נכונה, לא יבינו מה עומד מאחורי כל נער/ה שהגיעו למצב זה ייווצר מצב של הרחבת התופעה לממדים גדולים ורחבים יותר. הפשע יגדל, ההפקרות והנזק ישפיעו על החברה כולה.
הסביבה הקרובה ביותר לאדם היא המשפחה והחברה הקרובה. דהיינו: הורים, אחים, שכנים, בני הכיתה- קבוצת השווים וכד' האדם רוכש התנהגויות ומחקה את אנשי סביבתו כמו שנאמר בפרקי אבות : "אוי לרשע ואוי לשכנו". אנשים לומדים מהסביבה גם ללא מילים קודם התנהגותיים, מעשים ודרך חיים שכן "האדם מושפע  מאנשי סביבתו" (הרמב"ם)  
כאשר ישנה הבנה לרקע הסביבתי כגורם להתדרדרות, תובנה זו עשויה לעזור בצורת הטיפול, באופן ההגשה אל הנוער, הגישה ומתן עזרה הולמת ותואמת.

העבודה כוללת שלושה פרקים:
פרק א: תהליכי ההתבגרות והסוציאליזציה המתלווה: המשפחה והסביבה כגורם משמעותי ובסיסי להתפתחות הנער/ה.
פרק ב: התנהגויות סיכוניות ומצבי סיכון אצל בני נוער.
פרק ג: הקשר בין מצבים סוציאליים (משפחתיים וחברתיים) שונים לסיכון בקרב בני נוער.

תוכן העניינים:
מבוא
סקירה ספרותית
פרק א' - תהליכי ההתבגרות והסוציאליזציה המתלווה:
פרק ב' - התנהגויות סיכוניות ומצבי סיכון אצל בני נוער
פרק ג' - הקשר בין מצבים סוציאליים שונים לסיכון בקרב בני נוער
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
גיל ההתבגרות הוא גיל של שינוים, גדילה פיזית, התפתחות מינית, התפתחות קוגניטיבית וגיבוש מערכת ערכים, פיתוח קשרים חברתיים ובנייתם של קשרים משמעותיים עם בני המין השני. שינוים, מעצם טבעם, דורשים הסתגלות מחודשת, והשאלה היא כיצד מתבגרים מסתגלים לשינוים. קימות שתי גישות בהתייחס לשאלה זו:
 
עבודה מס' 70340 SHOPPING CART DISABLED
עוני ומשפחות ברוכות ילדים בהיבט הבין-דורי, 2011.
סקירה עיונית.
6,605 מילים (כ-20.5 עמודים), 33 מקורות, 209.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
סוגיית העוני ואי השוויון נמצאת בלב הדיון הכלכלי-חברתי, הן ברמה המאקרו-כלכלית במסגרת עיצוב המדיניות הממשלתית והן ברמת המיקרו מנקודת המבט של הפרטים השונים.
מדידת העוני ואי השוויון הינה סוגיה סבוכה כשלעצמה, וקיימים מספר מדדים המביאים לתוצאות שונות של מדידה ולהבחנות שונות.
הסיבות לעוני הינן רבות ושילובן סבוך ומורכב, כאשר סיוע וקצבאות המובלים על ידי מדיניות ממשלתית לעיתים אף מביאים להחמרת הבעיה לטווח הארוך, על פתרונות קצרי טווח.
הענקת קצבאות וגמלאות לאוכלוסיות חלשות יכולה להביא בעקיפין את הפרטים שלא לצאת לעבודה ובכך ליצור בעיה לעתיד, בטווח הארוך, של יציאה ממעגל העבודה, והעברת הנורמות והערכים הללו לילדיהם של מקבלי הקצבאות וחוזר חלילה.
כמו כן הענקת קצבאות למשפחות מרובות ילדים עלולה להביא הורים להביא מספר גדול יותר של ילדים, דבר אשר פוגע בהענקת כל המשאבים הדרושים לילדים מבחינה כלכלית וחברתית.
הענקת קצבאות טומנת בתוכה בעיה כלכלית נוספת בהקשר הצמיחה הכלכלית של המשק, שכן הענקת הקצבאות (סובסידיות) מביאות לנטל עודף והפסד רווחה מבחינת המשק ובנוסף משולמות על ידי מיסים שיוצרים נטל עודף והפסד רווחה בעת הטלתם. בכך נוצר למעשה נטל עודף והפסד רווחה כפול אשר משפיע על המשק כולו ומפחית את הרווחה הכוללת.
בעבודה זו ננסה לבחון את סוגיות אלו.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק 1 עוני וכלכלה
פרק 2 העברות בין דוריות
פרק 3  עוני והעברות בין דוריות סקירת ספרות
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
על פי גל(1), הגישה הראשונה "הגישה האבסולוטית" למדידתו של העוני, גישה זו גורסת כי קו העוני למעשה הינו קו המפריד בין כלל החברה לבין פרטים שחסר להם את המינימום הדרוש לסיפוק הצרכים הבסיסיים לקיום אנושי. הלכה למעשה, על פי גישה זו, העוני הוא נסיבה שבו אדם סובל ממחסור כלכלי כזה אשר מונע ממנו קיום ברמה מינימאלית, אשר נקבעת באופן אבסולוטי.
לעומת זאת "הגישה היחסית" למדידת העוני, רואה את העוני בעיני תופעה של פער וקיפוח באופן יחסי.
 
עבודה מס' 70257 SHOPPING CART DISABLED
התמודדות המטופל ומשפחתו עם בעיית בריאות ממושכת, 2013.
דיון במטופל עם הפרעת אישיות גבולית עם מרכיבי חרדה ודיכאון.
3,209 מילים (כ-10 עמודים), 7 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
התפיסה היום היא, שיש להכיר ולהבין את דפוסי ההתמודדות של מטופלים ומשפחותיהם, עם בעיות בריאות ממושכות. מחלה ממושכת מאופיינת בתקופות של נסיגת התסמינים ובתקופות של החמרה, שבהן המטופל חווה שינויים רגשיים. כמו כן, חשוב להבין את יחסי הגומלין בין בני המשפחה בכדי לעזור ולקדם את הטיפול במטופל. האשפוזים כיום מתקצרים מטעמים רבים, ולכן חשוב לדעת מה חווה המטופל במהלך חיי היום יום שלו, איך הוא מתמודד עם המחלה בקהילה, ואיך כמטפלים ניתן לעזור לו גם כאשר אינו נמצא באשפוז.  

בעבודה זו יוצג המטופל ר', אשר מוכר למערכת הפסיכיאטרית משני אשפוזי יום ומעקב. ר' לוקה בהפרעת אישיות גבולית עם מרכיבי חרדה ודיכאון.

המטופל יוצג באמצעות: תיאור היבטים ביו-פסיכו-סוציאליים, תיאור קצר וענייני על הפרעת אישיות גבולית, אומדן משפחה שיכלול תיאור מבנה המשפחה ותפקודה בצל ההפרעה של ר'. בשלב הבא תוצג סוגייה מרכזית שעלתה כחוט השני לאורך כל המפגשים- אי יציבות. לבסוף, ניתוח התמודדותו של ר' ומשפחתו באמצעות מודל התמודדות בעת לחץ: "תסמונת ההסתגלות הכללית" של Selye.

מטרת העבודה לזהות ולנתח דפוסי התמודדות של רמי עם בעיות בריאות ממושכת ולתאר את השפעת המחלה על תפקודו, בעקבות מספר פגישות שערכתי עימו.

תוכן:
מבוא
היבטים ביו-פסיכו-סוציאליים: תיאור המטופל
-תיאור האבחנה
-אומדן משפחה
הצגת סוגייה מרכזית- אי יציבות יציבה
ניתוח התמודדות המטופל עם מצבי לחץ
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
עירוב של הפרעות- חרדה, דיכאון, OCD מאפיין את ההפרעה וגם מקשה על אבחונה. המאפיין הבולט בהפרעת אישיות גבולית הוא אי יציבות יציבה כקו מנחה ומתמיד בקשרים החברתיים והתעסוקתיים של הסובלים מההפרעה. מאפיין נוסף הוא הSPLITTING מנגנון הגנה פרמיטיבי שמתפתח מחוסר יכולת להגיע לקביעות אובייקט ולעשות אינטגרציה בין החיובי לשלילי ולכן חייהם מתנהלים בקצוות טוב או רע (Townsen, 2009).
 
עבודה מס' 70256 SHOPPING CART DISABLED
התערבות משפחתית - תיאור מקרה, 2014.
טיפול במקרה של דיכאון אחר לידה.
3,778 מילים (כ-11.5 עמודים), 7 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
התפיסה היום היא, שיש להכיר ולהבין את יחסי הגומלין בין בני המשפחה בכדי לעזור ולקדם את הטיפול במטופל. האשפוזים הולכים ומתקצרים מטעמים רבים, ולכן חשיבות הטיפול קצר המועד. בכדי שטיפול זה יצליח, יש לגייס את בני המשפחה, ומכאן החשיבות הרבה למפות ולהבין את היחסים.
בעבודה זו תוצג המטופלת ב' ומשפחתה. ב' התאשפזה במחלקת מיון והשהייה בבית החולים הפסיכיאטרי שלוותה, בשל דיכאון לאחר לידה. בעקבות המשבר אמה של בר שכנעה אותה להגיע לטיפול.
הקשרים המשפחתיים יוצגו באמצעות: מודל השלבים של סצ'מן, הצגת השלב ההתפתחותי של המשפחה על פי Duvall, ניתוח על פי המודל הביו-פסיכו-סוציאלי, התערבות קצרת מועד על פי המודל של מרגלית דרורי. לאחר מכן תוצג סקירת ספרות בנושא דיכאון לאחר לידה ולבסוף יופרטו שלושת המפגשים שנערכו עם המשפחה.
מטרת העבודה להדגים ולהבין את הקשרים של משפחתה של בר, ולהראות כיצד המשפחה משתלבת בטיפול.  

תוכן:
מבוא
הקדמה
תיאור המשפחה על פי מודלים
תכנון התערבות על פי המודל של מרגלית דרורי- להתערבות טיפולית קצרת- מועד עם החולה ומשפחתו במסגרת אשפוז (נבון, פייגין ודרורי , 2001)
סקירת ספרות
מטרות ותכני המפגשים
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
20-40% מהנשים חוות במידה כזו או אחרת דיכאון לאחר לידה, דבר שמשפיע עליהן, על בן זוגן והתינוק והתפתחותו. מעט מהנשים פונות לקבלת עזרה לרוב בגלל הסטיגמה והצורך להיות "אימהות טובות" (Field, 2009).
 
עבודה מס' 70251 SHOPPING CART DISABLED
כאב לאחר לידה, 2015.
הטיפול בכאב היולדת ב-48-72 שעות לאחר לידה וגינאלית או קיסרית.
2,724 מילים (כ-8.5 עמודים), 10 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו תעסוק בנושא טיפול בכאב היולדת ב-48-72 שעות לאחר לידה וגינאלית או קיסרית.
כיום, במחלקות היולדות בישראל אין פרוטוקול טיפול קבוע ואחיד שמותאם לאוכלוסיית היולדות. יתרה מכך נושא זה לעיתים מוזנח ולא ניתנת לו תשומת לב מספקת מקרב הצוות הרפואי והסיעודי.
עבודה זאת תגדיר את הבעייה על פי High Risk High Volume/ High Frequency/, תדון בכאב לאחר לידה מהספרות המקצועית: הגדרת הכאב, ההשלכות ארוכות הטווח של הכאב, אופציות טיפוליות ויוצג Case study של שיטה פרואקטיבית למניעת כאב. לאחר מכן,  זיהוי הבעיה על פי מודל עצם הדג, יוצגו הנתונים על כאב לאחר לידה שנאספו במחלקה ותוצע התערבות.      

תוכן עניינים:
מבוא
רציונאל לבחירת הנושא
סקירת ספרות
חקר הגורמים לבעיה על פי עצם הדג
סיכום איסוף הנתונים במחלקת יולדות (לפני ההתערבות)
התערבות
סיכום
רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
חשש גדול של כל אשה בהריון הוא נושא הכאב במהלך הלידה, אך לא רבות חושבות על הכאב לאחר הלידה. כאב לאחר הלידה לעיתים לא זוכה להתייחסות ראויה בקרב הצוות הרפואי והסיעודי וגם לא בקרב היולדות, ייתכן שחשיבתן שזה חלק טבעי ממהלך הלידה (Francisco, De Oliveira, De Silva, Bick & Riesco, 2011).
 
עבודה מס' 70225 SHOPPING CART DISABLED
השפעת אובדן הורה על ילדים בגיל הרך, 2013.
האם קיים הבדל בין אובדן אב לאובדן אם? מהו ההבדל המגדרי בסוגיית האובדן? מהם הקשיים הניצבים בפני היתום בגיל הרך? ומהן דרכי ההתמודדות בתהליך שיקום ההסתגלות למציאות החדשה?
10,371 מילים (כ-32 עמודים), 35 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
אובדן הורה בגיל הרך הינו נושא רחב ביותר, ומכלל האפשרויות שבחנתי החלטתי להתמקד ולהעמיק בשאלת החקר הבאה: כיצד ישפיע אובדן הורה על ילד בגיל הרך? ובשאלות הנגזרות מכך: האם קיים הבדל בין אובדן אב לאובדן אם? מהו ההבדל המגדרי בסוגיית האובדן? מהם הקשיים הניצבים בפני היתום בגיל הרך? ומהן דרכי ההתמודדות בתהליך שיקום ההסתגלות למציאות החדשה?
בחרתי להעמיק דווקא בנושא זה מכיוון ואנו חיים במדינה רווית מוות לא טבעי - אנו כל הזמן פוגשים בחיים היומיומיים שלנו ילדים שאיבדו הורה במלחמות, בפיגועי טרור, בתאונות דרכים וכדומה, ועל כן, יש חשיבות גבוהה לחקור את הנושא כדי לדעת לתת מענה, סיוע ותמיכה לילדים הללו באשר נפגוש בהם. סוגיית אובדן ההורה מוכרת לנו מעיקר מסביבתנו הקרובה, אך בכל העולם ילדים מאבדים את הוריהם מדי יום ולכן הנושא מעורר סקרנות גם בקרב חוקרים רבים ברחבי העולם ולא רק בישראל - ועל כן בחרתי לבסס את עבודת המחקר שלי על מחקר ספרותי, מכיוון שישנם מקורות מידע בלתי נדלים לנושא הכל כך מעניין והכל כך חשוב הנ"ל.
בפרק הראשון של העבודה אסביר את חשיבותה של המשפחה כיחידת ההשתייכות הבסיסית הראשונה שהילד משתייך אליה, בכך שהיא מהווה את המסגרת ההכרחית להתפתחותו התקינה. ישנם תפקידים ייחודיים המיוחסים לכל אחד משני ההורים בחיי הילד, כך שהפנמתם מסייעת בבניית חלקים שונים באישיותו. על רקע נתוני יסוד אלו הקשורים למרכזיות המשפחה בחיי הילד, וחשיבותה הרבה של היחידה המשפחתית השלמה לבריאות נפשו של הילד, אנסה להעביר את הזעזוע והמשבר הנורא שאותו חווה הילד הרך עקב אובדן אחד מהוריו.
בפרק השני של העבודה אפרוס את התגובות וההשלכות של אובדן ההורה על הילד ברבדים שונים. החל מחוסר רגשי עמוק שגורם לערעור הילד בתחומי הנפש, ההתנהגות והמצב הפיזיולוגי וכלה במצב החברתי.
בפרק השלישי של העבודה אציג את המשגת המוות והשפעתה על הסתגלות תקינה לאובדן. המשגת המוות הינה תהליך התפתחותי הכולל הכרה במרכיבים: אי הפיכות המוות, סופיות המוות, סיבתיות המוות, הכרחיות המוות והזקנה כבת לוויה למוות. רק קבלה של עובדת המוות מאפשרת קבלה אמוציונאלית, כלומר, המשגת המוות מאפשרת עיבוד רגשות נכון, מפחיתה את רמת החרדה ומסייעת להתאבלות תקינה ולהתארגנות נכונה במציאות החדשה של חיי היתום.
בפרק הסיכום אציג את מסקנותיי מתהליך המחקר וכן אענה על שאלת המחקר והשאלות הנלוות שהעלתי במבוא.

תוכן עניינים:
מבוא
1. מבנה וחשיבות התא המשפחתי בעולמו של הילד
1.1 חשיבות התא המשפחתי להתפתחות התקינה של הילד
1.2 עיצוב האישיות באמצעות הליך ההזדהות עם ההורים
1.2.1 תפקיד האב בחיי הילד
1.2.2 תפקיד האם בחיי הילד
2. השפעת אובדן ההורה על הילדים
2.1 מצב משבר בשל אובן אדם קרוב
2.1.1 אובדן אב
2.1.2 אובדן אם
2.2 תגובות הילדים לאובדן הורה
2.2.1 חרדה ופחת מפני המוות
2.2.2 חוסר אונים ותחושת נטישה
2.2.3 דיכאון
2.2.4 רגשות אשם
2.2.5 בריחה והכחשה
2.2.6 כעס ותוקפנות
2.2.7 בושה ונחיתות
2.3 קשיי הסתגלות היתום
2.3.1 קשיים בתחום הרגשי-אישיותי
2.3.2 קשיים בתחום החברתי
2.3.3 קשיים בתחום הלימודי
2.4 סיבות אפשריות להעצמת קשיים של יתומים בתחומי התפקוד השונים
3. הסתגלות היתום בגיל הרך באמצעות המשגת המוות
3.1  השפעת גיל היתום על ההתמודדות
3.2 תהליך ההמשגה לפי גילאים
3.3 ההיבטים המרכזיים של מושג המוות לצורך תקינות האבל
3.3.1 אי הפיכות המוות
3.3.2 סופיות המוות
3.3.3 סיבתיות המוות
3.3.4 הכרחיות המוות
3.3.5 הזקנה כבת לוויה למוות
3.4 הבנת מושג המוות בגילאי הגן
3.5 חשיבות המשגת המוות להסתגלות תקינה
3.5.1 הקשר בין המשגת המוות לחרדה
3.6 ההתאבלות והשפעתה על ההמשגה ועל ההסתגלות
3.6.1 תרומתה של ההתאבלות להסתגלות תקינה
3.7 תהליך עיבוד האבל אצל ילדים
3.8 הודעה על המוות
4. דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
בתחילת חיי הילד שייך האב לעולמו החיצוני, בנוסף, דמות האב נתפסת אצלו בתחילת חייו כניתנת להחלפה. על ידי נכונות הילד להזדהות עם האב פועלת המגמה להתרבות. הילד הופך את דמות האב לחלק ממנו נוסף לדמות האם. על ידי קליטת האב מתרחב עולמו (כהן, 2007).
 
עבודה מס' 70201 SHOPPING CART DISABLED
חוללות עצמית של תלמידים להתגבר על מעשי האלימות, 2012.
סקירת ספרות ובדיקת תכנית התערבות שהועברה לתלמיד כיתה ד'.
8,253 מילים (כ-25.5 עמודים), 20 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
נושא המחקר הוא: חוללות עצמית של תלמידים להתגבר על מעשי האלימות.
שאלת המחקר היא כיצד ניתן להעלות את החוללות העצמית של תלמידים להתגבר על מעשי אלימות?
סוג המחקר מתבסס על פרדיגמה של מערך מחקר איכותני. הכלים לאיסוף נתונים שנעשו בעבודה זו היו: ראיון, תצפית ורשימות שדה? (לא כלולים בעבודה).
הכלים להתערבות שהשתמשתי בעבודה זו היו: טבלת מטרות, חיזוקים ורפלקסיה (לא כלולים בעבודה).

תוכן עניינים:
פרק 1: סקירת ספרות
שאלת המחקר
פרק 2: מתודולוגיה
פרק 3: ממצאים
פרק 4: דיון
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
חוללות עצמית היא מרכיב מפתח של המוטיבציה. תהליך אישי של הערכה ושיפוט שבסופו נוצר אומדן, הקובע באיזו מידה אדם חושב ומרגיש, שהוא מסוגל לבצע פעולות. לכן הוא תורם באופן משמעותי למוטיבציה האנושית להשיג הישגים (כ"ץ, 2009). בנדורה מגדיר חוללות עצמית (Self-efficacy) כ"אמונות ביכולת לגייס מוטיבציה, משאבים קוגניטיביים ומהלכי פעולה, הדרושים לשליטה בדרישות- משימה" (בנדורה, 1997).
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
טיפול
ילדים ונוער
כללי
מנהל וארגון
סיעוד
עבודה קהילתית
פרקטיקום
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 473 :: [עמוד 1 מתוך 53]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>