עבודות [1-9] מתוך 532 :: [עמוד 1 מתוך 60]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 70462 SHOPPING CART DISABLED
הזרעה מלאכותית במשפט העברי , 2014.
הזרעה מלאכותית הטרו לוגית והזרעה מלאכותית הומו לוגית בהיבט המשפט העברי
1,896 מילים (כ-6 עמודים), 3 מקורות, 99.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בחיבור זה אסקור את עמדת המשפט העברי ופוסקי ההלכה לעניין הליך הזרעה מלאכותית הטרו לוגית, הזרעה על ידי זרע של אדם זר והליך הזרעה מלאכותית הומו לוגית, הזרעה על ידי זרע של בעלה של האישה.  
אציג בקצרה את ההתפתחות של הליך זה על ציר הזמן, אמנה מספר סוגים של היווצרות הריון ללא קיום מגע מיני, אציג את הנימוקים בעד ונגד הכרה באבהות של תורם זרע בהליך שכזה מבחינת המשפט העברי, אציג גישות מקלות יותר ופחות של פוסקים שונים להליך הזרעה מלאכותית על ידי זרע מתורם זר ולבסוף אסביר מהי עמדת הפוסקים השונים בנושאי ייחוס הוולד ומעמדו והפריה לאחר מותו של אדם.  

תוכן:
מבוא
הזרעה מלאכותית מזרע הבעל - הזרעה הטרו לוגית
הזרעה מלאכותית מזרע תורם זר - הזרעה הטרו לוגית
גישתו המקלה של הרב פיינשטיין במאה ה-20
ייחוס ולד ומזונותיו
הפריה לאחר מיתה
סיכום

מתוך העבודה:
השימוש בהזרעה מלאכותית בכלל ובהזרעה מלאכותית מזרע הבעל (AIH) בפרט, הם הליכים חדשים למדי. המקור הקדום ביותר לקיום הריון ללא יחסי מין באמצעות חדירת זרע של מתווך חיצוני מצוי בתלמוד הבבלי, המקבל אפשרות כי בתולה נכנסה להריון לאחר רחצה באמבטיה, לתוכה הטיח קודם לכן גבר את זרעו. מאות שנים לאחר מכן, ניתן למצוא בספרות הרפואית הכללית התייחסות לאפשרות כזו של כניסת אישה להריון ללא קיום יחסי מין. במאה ה-17 כבר החלה הסתייגות רפואית מאפשרות זו.
 
עבודה מס' 70450 SHOPPING CART DISABLED
מידותיו של הקב"ה -מידה כנגד מידה, 2016.
עיון וסקירה בנושא הנהגת הקב"ה בעולמו.
13,852 מילים (כ-42.5 עמודים), 54 מקורות, 399.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העיקרון של מידה כנגד מידה מופיע מספר רב של פעמים בתורה. על פי חוקי המקרא, מי שפגע באחר יש לפגוע בו באותו האופן, כלומר מי שנותן מום בעמיתו ייעשה לו כמו שהוא עשה לאחרים. העיקרון של מידה כנגד מידה אינו מופנה לעבר האדם הנפגע והנזק שנגרם לו, אלא לעבר הפוגע, והנזק הנפשי שגרם לעצמו. למעשה, ניתן לומר כי עקרון מידה כנגד מידה מוציא את העונש שהיה אמור לבוא כבר בשעת המעשה מן הכוח אל הפועל. באמצעות המידה הזו מתגלה מדרגתו האמיתית של הפוגע, והוא מועמד במקומו הראוי לו. בשעה שבאים להעמיק בהנהגת ד' במידה כנגד מידה, ניתן לראות שגם כיום, כשבני האדם חיים בתקופה של הסתר פנים, כשאין נביאים, דרכו של הקב"ה הינה לדבר עם ברואם ולהוכיח להם, שאינו עוזבם ולו לרגע מן ההשגחה הפרטית והכללית, וזאת באמצעות כך שד' גומל לברואיו כמעשיהם אם לטוב ואם למוטב.
בחרתי לכתוב על הנושא מידה כנגד מידה משום, שהוא נושא מעניין, שכמעט ולא כותבים עליו, ומכיוון שניתן ללמוד ממנו דברים חדשים רבים בהנהגתו של הקב"ה בעולמו.
מטרת העבודה בנושא 'מידותיו של הקב"ה במידה כנגד מידה' היא לענות על השאלה, האם העיקרון של מידה כנגד מידה, המצוי מאוד במקרא, הוא רק אחת מיני מידות רבות אצל הקב"ה או שהיא מהווה את הבריח האוחז את כל המקרא כולו, תוך בדיקה מקיפה באילו אופנים נעשית הנהגת ד' במידה כנגד מידה, והיכן ניתן השכר והעונש על המעשים הטובים והרעים של האדם, וכן מהי הסיבה שרע לצדיק ולעומת זאת טוב לרשע במקרים מסוימים.
לצורך כתיבת העבודה יעשה שימוש בעיקר בספרות עיונית תורנית, ובנוסף בספרי ראשונים ואחרונים, בספרי יסוד, ואף בספרות כללית.
הפרק הראשון יבאר מהו עקרון ההנהגה ותינתן סקירה של מספר הנהגות בהן ד' נוהג בעולמו כמו גם עקרון מידה כנגד מידה, ויתבארו האלמנטים בהם באה מידה זו לידי ביטוי.
הפרק השני יבאר באילו אופנים נעשית הנהגת ד' במידה כנגד מידה לעושי דברו ומצוותיו, והאם ניתן שכר בעולם הזה או רק בעולם הבא, והאם הרשע מקבל עונש בעולם הזה או רק בעולם הבא, ובאילו מקרים העונש ניתן בגלגול אחר.
הפרק השלישי ידון במושג צדיק ורע לו האם הוא כפשוטו או לא, ובאמצעות הפירושים השונים למושג תתבאר הדילמה כיצד יש מצבים בהם יש צדיק ורע ויש רשע וטוב לו, וכן יתבארו סיבות לייסורי הצדיקים ולמיתתם בטרם עת.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק א- דרך הנהגת ד' בעולם במידה כנגד מידה
1. משמעות המונח הנהגה
2. דרכי הנהגה של הקב"ה בעולם
2.1 הנהגות בהסתר
2.2 הנהגות במידת רחמים
2.3 הנהגות מסוגים שונים
3. הנהגת ד' במידה כנגד מידה בעולמו
4. אלמנטים שונים בהנהגת מידה כנגד מידה
פרק ב' - הנהגת ד' של שכר ועונש במידה כנגד מידה
1. שכר טוב במידה כנגד מידה
2. הענשה במידה כנגד מידה
2.1 שכר ועונש בעולם הזה בגלגול הנוכחי
2.2 שכר בעולם הבא ועונש בגלגולים אחרים ובעולם הבא
3. הנהגת ד' במידה כנגד מידה במספר מקומות במקרא
פרק ג'- הבהרת הביטוי צדיק ורע לו, רשע וטוב לו
1. הסבר המושג צדיק ורע לו ורשע וטוב לו
2. הסיבות השונות לסבל צדיקים והנאת רשעים בעולם הזה
2.1 סיבות הנגזרות מפירוש המושג צדיק ורע לו ורשע וטוב לו
2.2 סיבות נוספות לייסורי הצדיקים
2.3 הסיבה למיתת הצדיקים טרם עת
3. קבלת ייסורים באהבה ובשמחה
סיכום
ביבליוגרפיה
יחידה דידקטית

מתוך העבודה:
הנהגת ד' בעולם מתנהלת במגוון רב של דרכים, הכל לפי מה שהקב"ה רואה לנכון. משה רבינו עליו השלום ביקש מהקב"ה, שיגלה לו את דרכי הנהגתו בעולם, "הראיני נא את כבודך... וראית את אחורי ופני לא יראו..."(1). משה רבנו עליו השלום ביקש מהקב"ה, שיגלה לו את דרכי הנהגתו בעולם, מכיוון שיש פעמים בהם נגלית מידת הדין ופעמים בהם נגלית מידת הרחמים. פעמים רבות הנהגת הקב"ה היא במידה כנגד מידה ויש מקרים, שאינם מתיישבים עם ההיגיון האנושי. כלומר, ישנן דרכים רבות והנהגות שונות, שמתגלות בעולם ואין בכוח שכלו של האדם להשיגם. שלמה המלך החכם מכל אדם גם כן הודה, שלמרות חוכמתו וחקירותיו, לא הצליח להבין על בורים את הנהגותיו וכוונותיו של הבורא בבריאה: "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני"(2). אף על פי כן, אפשר להבחין בכמה מאותן הנהגות, או ללמוד עליהן מן המקורות השונים, אליהם מפנים אותנו רבותינו לאורך כל הדורות. הפרק יסקור, מהו בעצם פירוש המילה הנהגה, באילו דרכי הנהגה נוהג ד' בעולם, מהו עיקרון מידה כנגד מידה ולבסוף איך ד' מנהיג את עולמו בדרך של מידה כנגד מידה.
 
עבודה מס' 70349 SHOPPING CART DISABLED
פתרון שתי המדינות לשני עמים, 2015.
סקירת הרקע, בחינת תפיסותיו של מנחם בגין וניתוח מספר היבטים של הוויכוח הפוליטי.
7,924 מילים (כ-24.5 עמודים), 22 מקורות, 59.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
כאשר ניגשנו לכתוב את עבודתנו בנושא פתרון שתי מדינות לשני עמים, ידענו כי מדובר בנושא רגיש. נושא זה הוא נושא אקטואלי גם בימינו, והדיונים והנאומים על אמינות ויעילות הפתרון נישאים מעל כל במה ותחת כל עץ רענן. לפני תחילת העבודה הגענו עם דעות קדומות ששורשם בסביבתנו ובחינוך שקיבלנו. יחד עם זאת השתדלנו לגשת ולחקור את הפתרון בעין אובייקטיבית ללא משוא פנים.
בעבודה נציג תחילה את הרקע לפתרון, ואת גלגוליו במהלך השנים בהנהגה ובחברה. בהמשך העבודה נבחן את דמותו של מנחם בגין, ראש הממשלה השישי של מדינת ישראל ומראשי מנהיגי הימין, כאבן בוחן לפתרון בשאלה האם מנחם בגין חצה את הקווים, והפך ממתנגד נחרץ לפתרון ולמסירת שטחים לתומך בעת מסירתו את סיני ואת חבל ימית. לאחר הקדמות אלו לפתרון נעבור לבחון סוגיה אחר סוגיה מספר היבטים השנויים במחלוקת בהקשר לפתרון, וכך נגיע לחקירת הנושא בצורה ממצה.
נרצה לציין כי במהלך הכנת העבודה מתוך רצון לחפש ולהגיע לתשובות מאוזנות, פנינו באמצעות הדואר אלקטרוני למספר דוברי חברי כנסת שתומכים בפתרון בשאלות שטרדו את מנוחתנו. מספר רב מהם ענו לנו והשתמשנו בתשובותיהם במהלך העבודה.
אנו מקווים שכל הקורא את עבודתנו ימצא בה את שיחפש וימצא את ניתוח הפתרון ממצה ומעמיק.

תוכן עניינים
מבוא
פרק א' : הצגת הפתרון
תת פרק: תכנית החלוקה
תת פרק: מלחמת ששת הימים והאירועים שרדפו אותה
תת פרק: הערבים מקבלים את ההצעה
פרק ב' : מנחם בגין
תת פרק: פעולתו הפוליטית של מנחם בגין
תת פרק: תפיסותיו המדיניות של מנחם בגין
פרק ג ' : וויכוח פוליטי
תת פרק: הסוגיה הביטחונית
תת פרק: המתנחלים וערביי ישראל
תת פרק: הסוגיה ההלכתית
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

הערת מערכת: העבודה נכתבה במסגרת ישיבה תיכונית.

מתוך העבודה:
כבר עשר שנים קודם לכן, בשנת 1937, ראו הבריטים בתכנית "...את הדרך האחת שאנו יכולים להציע כדי לטפל בשורשי המחלה..."(2). האימפריה הבריטית התחייבה הן בהקמת מדינה ערבית בשטחי פלסטין, והן בהקמת מדינה יהודית לעם ישראל. התחייבויות אלו הופיעו בהצהרת בלפור לעם היהודי, ובמכתבי מקמהון לעם הערבי. תכנית החלוקה יכלה לאפשר לבריטניה לפנות כספים ומשאבים מפלסטין תוך הפסקת הלחץ עליה ועמידה בהתחייבויותיה(3).
 
עבודה מס' 70298 SHOPPING CART DISABLED
פיטורי עובדים לצורך התייעלות והגדלת הרווח אל מול האפשרות של המשך העסקה, 2015.
בחינת השאלה מבחינת הפן המוסרי והמשפטי ובעיקר מהפן ההלכתי.
4,337 מילים (כ-13.5 עמודים), 9 מקורות, 129.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
לאחרונה הודיעו כמה חברות גדולות במשק על כוונתן לפטר מאות עובדים בתור חלק מצעדי ההתייעלות שהן נוקטות. הודעה זו עוררה ביקורת ציבורית במיוחד בשל העובדה שאותן החברות הראו רווחיות נאה, אף ללא פיטורי עובדים. עבודה זו נועדה לדון ולבחון שיקולים משפטיים, מוסריים והלכתיים בפיטורי עובדים, במצבים בהם חברה יכולה להמשיך להתקיים ולהיות מבוססת מבחינה כלכלית גם ללא פיטורים, אלא שהיא מעוניינת בפיטורים לשם הגדלת רווחיה. העבודה עוסקת בשאלה האם רשאית החברה בכהאי גוונא להפסיק העסקתם של עובדים, ובאלו תנאים היא יכולה לעשות כן מבחינה מוסרית ומבחינה הלכתית.
בעבודה זו נדון בדילמות הבאות:
א. האם יש בעיה מוסרית בפיטורי עובדים לצורך התייעלות של הגדלת רווחים והתעשרות על חשבון החלשים יותר, או שמא זה לגיטימי משפטית וטבע הדברים שחברה תיישם את המטרה לשמה הוקמה, שהיא ראשית כל השאת ומקסום רווחים.
ב. האם חברה הרוצה לייעל את רווחיה, מחויבת מדיני צדקה ('וחי אחיך עמך', 'וכי ימוך אחיך', 'אל תגזול דל' וכו' וכו') להחזיק את עובדי החברה, לפצות אותם או למצוא להם מקום עבודה חילופי, או שמא החברה אינה מחויבת (רק ראוי לה לעשות כן) לעשות כן, מצד שלא נקבעו גדרים הלכתיים אלו עבור שוק חופשי.
בעבודה מובאת סקירה בנושא בעיות בפיטורי עובדים לצורך התייעלות, מבחינת ההיבטים המשפטיים ההלכתיים והמוסריים שיש בדבר, תוך פירוט המקורות לכל סברה וסברה. בהמשך העבודה ננסה להכריע האם ומצד מה יש בעיה מוסרית בפיטורי עובדים לשם התייעלות והגדלת רווח, ו/או האם יש בכך בעיה הלכתית, תוך התייחסות לפן המשפטי.
על פי ההכרעה ודאי ניתן לומר שיש כאן בעיה מוסרית לפטר עובדים לצורך התייעלות וכן גם מבחינה הלכתית מצד צדקה, ולכן אף שמבחינה משפטית ניתן לפטר עובדים בכהאי גוונא שאין הפרת חוזה מצד המעסיק, מכל מקום אין היתר לעשות כן מבחינה מוסרית והלכתית.

תוכן:
הקדמה
רקע
הדיון
הכרעה
ביבליוגרפיה
נספח 1 - נקודות בחוק פיצויי פיטורין
נספח 2 - הטבות מס

מתוך העבודה:
בהלכה מובאת דרישה מוסרית זו כשבשולחן ערוך חושן משפט הלכות מקח וממכר סימן רד סעיף ז כתב: "הנושא ונותן בדברים בלבד, הרי זה ראוי לו לעמוד בדבורו אף על פי שלא לקח מהדמים כלום, ולא רשם ולא הניח משכון. וכל החוזר בו, בין לוקח בין מוכר, אף על פי שאינו חייב לקבל מי שפרע ה"ז ממחוסרי אמנה ואין רוח חכמים נוחה הימנו." ובסמ"ע שם ס"ק יב: "ראוי לו לעמוד בדיבורו.
 
עבודה מס' 70267 SHOPPING CART DISABLED
הדרת ואפליית נשים., 2015.
דיון בשני מאמרים בנושא.
1,875 מילים (כ-6 עמודים), 5 מקורות, 87.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
"כל כבודה בת מלך פנימה"- כך קובע הפסוק הידוע בספר תהילים, ובכך מציג את תפיסת האישה ומעמדה בדת היהודית. מקומן של נשים על פי תפיסה זו הוא במעגל הפרטי של הבית והמשפחה,
ואילו מקומם של הגברים המרחב הציבורי.
פסוק זה קובע כי לנשים מהות ותפקיד שונים מזה של גברים ומציג הנחת יסוד שמשמשת בתורה צידוק ליצירת מסגרת של הפרדה בין גברים לנשים בספירה הפרטית בפרט ובציבורית ככלל.
עמדתה של נויה רימלט  מוצג במאמרה "הפרדה בין נשים לגברים כהפליה בין המינים", והיא כי הפרדה בין נשים לגברים בקהילה הדתית מבוססת על תפיסות פוגעניות ביחס לנחיתותן של נשים בהשוואה לגברים.
רימלט טוענת כי הפליה זו בין המינים נגרמת על ידי גישות ונהלים שונים המנציחים את נחיתות האישה ומשילות הגברים בנשים, ולכן עצם עיגון בחקיקה של גישות אלו,כיוצאות דופן לגיטימיות לעקרון השוויון, הופכת את החוק הישראלי לשותף בהדרה ובהפליה כנגד נשים.
לעומת אלון הראל ואהרון שנרך שהציגו במאמרם "הפרדה בין המינים בתחבורה הציבורית" את תפיסתם על פיה יכולה להיות הפרדה מוצדקת בין נשים לגברים, דוגמת ההפרדה בתחבורה הציבורית, הנובעת בעיקר מתוקף הזכות לתרבות וחופש האמונה הדתית, דוגלת רימלט בתפיסה כי כל הפרדה כזו, ובעיקר כזו שמעוגנת בחוק, היא פסולה.

מתוך העבודה:
רימלט מוחה על נימוק זה וטוענת כי הרחקתן של נשים מהמרחב הציבורי והפרדה בין המינים נעשית על מנת לאפשר לגברים לשלוט על כל הפעילויות הדתיות בתחום הציבורי, לקבוע את תפקיד הנשים במרחב הפרטי בפרט ובציבורי בכלל ולהבטיח את נחיתותן בחברה לעומת הגברים.
 
עבודה מס' 70219 SHOPPING CART DISABLED
הזהות והמסורת היהודית ב"המצאת הבדידות" \ פול אוסטר, 2013.
כיצד מוצגות הזהות היהודית והמסורת בספרו "המצאת הבדידות" של פול אוסטר?
2,417 מילים (כ-7.5 עמודים), 10 מקורות, 252.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
אוסטר מדגיש את חשיבותם של הזכרונות האישיים בבניית זכרונו ומורשתו  של עם. בעיסוקו עם הזהות של עצמו - הן האישית והן הקולקטיבית - הוא למעשה חוקר את מורשת עמו.
שאלת המחקר - כיצד מוצגות הזהות היהודית והמסורת בספרו "המצאת הבדידות"  של פול אוסטר?
אענה על השאלה על סמך הטקסט של הספר והכתוב במחקרים אקדמיים.

תוכן עניינים:
מבוא
על הסופר
הרטוריקה של פול אוסטר
על הספר  "המצאת הבדידות"
המוטיבים היהודיים בספר
הקשר בין היוצר פול אוסטר ליצירתו "המצאת הבדידות"
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
חלקו הראשון של הספר נכתב על ידי אוסטר לאחר מות אביו, הוא מין חצי הספד וחצי ספר זיכרון; בעיקר זהו ניסיון לקבל ולהפנים את מותו של האב שאמנם לא היה נוכח בחייו של בנו במשך כל השנים, אך עם מותו של האב חש לפתע אוסטר את חסרונו בצורה חדה וכואבת. הוא כתב את הספר מתוך תקווה להתמודד עם האבל, ועם התחושה המפתיע של חסרונו של האב (שלא לקח חלק בחייו של אוסטר - עד לפני מותו) שעמם נותר.
 
עבודה מס' 70125 SHOPPING CART DISABLED
טיפולי פוריות, 2013.
תפיסותיהן של נשים המטופלות בהפריה חוץ גופית בישראל - המוסר היהודי מול הגישה התועלתנית.
12,534 מילים (כ-38.5 עמודים), 39 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מחקר זה מבקש לבחון את נקודת המבט של נשים מטופלות פוריות בהקשר לשאלה המוסרית של הלחץ העצום שהן חוות מצד החברה להבאת ילדים. המוסר היהודי רואה בקיום המצוות כפעולה מוסרית לעומת הגישות התועלתניות המבקשות לראות את טובת הכלל ואושרו של האדם כתוצאה רצויה. דרך נקודת המבט של נשים אלו ננסה להבין האם מצבן של נשים אלו בארץ סותר או תואם למוסר היהודי, שבו ישנה שאיפה לעשיית המצוות באופן אוטונומי, או שמא הנשים שמות דגש על קשייהן ועל כן מעלות את שאלת המוסריות בהתאם לגישה התועלתנית.

תוכן עניינים:
פרק א': מבוא
פרק ב': תיאור התופעה
פרק ג': מערך המחקר
פרק ד': ממצאים
פרק ה': דיון סיכום ומסקנות
מקורות
נספחים

מתוך העבודה:
ההגדרה הרפואית לזוגות שמתקשים להיכנס להיריון באופן טבעי מתייחסת לזוגות שמנסים מעל שנה להיכנס להיריון על ידי קיום יחסים לא מוגנים וללא הצלחה. השכיחות של זוגות שמתקשים להיכנס להיריון בארצות מפותחות עומד על כ-10-15% מכל הזוגות (Remmenick, 2000).
 
עבודה מס' 70082 SHOPPING CART DISABLED
בעיות פילולוגיות בספר איוב פרק כ', 2013.
ניתוח מספר פסוקים ומילים מתוך הפרק.
6,357 מילים (כ-19.5 עמודים), 14 מקורות, 307.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו שמתייחסת לפסוקים ומילים מתוך פרק כ' בספר, הינו הדיון השני של הויכוח בו צופר הנעמתי מעמיד את איוב בפני הדברים הקשים שטען איוב. צופר מכניס לדיון ממד מטפיזי. עד עכשיו היה הדיון מבוסס על העובדות הנראות בעולם. אתה רואה סבל - חפש את סיבתו. לא מצאת  משמע אין צדק בעולם. צופר מכניס לדיון את ממד הגמול הנעלם.

בעבודה זו אשתמש במושגים הבאים:
פוליסמיה - ריבוי משמעויות למילה אחת, כשכל המשמעויות נגזרו ממשמעות בסיסית אחת, ולכן יש ביניהן קשר, הן תוצאה של מעתקים סמנטיים שנוצרו בשפה.
הומונימיה - המשמעויות השונות שיש לאותה מילה אינן קשורות זו לזו, הן לא נגזרו מאותו בסיס משמעות, והוא מקרי ושרירותי, אין בין המילים קשר סמנטי כלשהו. התוצאה שתי מילים זהות בכתיבתן ובהיגוין בעלות שתי משמעויות שונות.
תקבולת משלימה - התקבולת הינה סוג של חזרה, כשהצלע הראשונה מוסיפה ומשלימה את הצלע הראשונה על ידי תוספת מידע, רעיון, פירוט, ביאור.

עבודה זו תעסוק בניתוח משמעותן של שש מילים שונות תוך כדי הבנת המשמעות שלהן בתוך הפסוקים עצמם וחלק מהסיפור עצמו. תוך כדי כן אבחן את ההקבלה למילים אחרות, זאת יעשה על ידי לימוד מתוך מספר רב של מילונים וכן מקורות אקדמיים נוספים.
את העבודה אתחיל בפרשנות ימי הביניים: רש"י, מצודת ציון, מצודת דוד, רלב"ג, מלבי"ם, ראב"ע. ארחי כן אבדוק את המילונים השונים ואסיים בפרשנים המודרניים: טור-סיני, כהנא, חכם, קליין. אבדוק אם מישהו חיזק את טיעונו בעזרת שפה שמית אחרת, כולל השפה הערבית, סורית. לבסוף אסכם את המילה.

תוכן עניינים:
מבוא
פסוק ב'  "לכן, שעפי ישיבוני; "
פסוק ז' "כגללו, לנצח יאבד; "
פסוק ט'  "עין שזפתו, ולא תוסיף"
פסוק א' "עצמותיו, מלאו עלומו"
פסוק יב' "אם-תמתיק בפיו רעה"
פסוק יד' "ראש-פתנים יינק"
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח

מתוך העבודה:
המילה סעיפים מופיעה בתנ"ך מספר פעמים, בכתיבים שונים. לעיתים נכתב "סעפים" או "שעפים", ולעיתים גם "שרעפים". קיימים מגוון כתיבים שונים למילה: ידוע, שהשי"ן השמאלית והסמ"ך מתחלפות בינהן, וגם רי"ש נוספת לפעמים למילים המקראיות, למרות שזו תופעה נדירה.
 
עבודה מס' 70079 SHOPPING CART DISABLED
איגרות הרמב"ם והפולמוס סביב הרמב"ם, 2012.
בחינת נושא איגרות הרמב"ם והפולמוס סביב איגרות אלו באמצעות ספרים ומאמרים.
4,210 מילים (כ-13 עמודים), 7 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
"מורה נבוכים" בתרגומו העברי בספרד הנוצרית ובפרובנס והתפשטותו המהירה, החמיר את תודעת הסכנה האורבת לממסד הרבני המבוסס על העמדות המסורתיות המקובלות מפני "סודות המורה", מה שמסביר גם את העובדה שתלמידי הרמב"ם התמקדו במשך המאה השלוש-עשרה בהפצת רעיונותיו, בפירושם ובמגננה הפולמוסית על כשרותם, ולא נתנו דעתם על יצירה פילוסופית מקורית. בניהם היו גם הוגים מקוריים, שכתבו ופירשו בצורה מכוונת, מעניינת ומעמיקה. אך איש מהם לא העמיד שיטה פילוסופית משלו. רק לקראת סוף המאה השלוש-עשרה וראשית המאה הארבע-עשרה נוצרה תשתית שהצמיחה שיטות חדשות. מה שנגרם על ידי הצטברות של תוצאות העימותים הפרשניים מזה והתמורות שחלו בפילוסופיה הכללית, הערבית והנוצרית מזה.
בעבודה זו אבחן את נושא איגרות הרמב"ם והפולמוס סביב איגרות אלו, וזאת באמצעות ספרים ומאמרים.

תוכן עניינים:
מבוא
הפולמוסים מסביב ללימוד כתבי הרמב"ם
הרמב"ם בעיני החוקרים המודרניים
ביקורת על שיטת הרמב"ם
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
"משנה תורה" נחשב לספרו ההלכתי הגדול של הרמב"ם, זהו חיבור יוצא דופן המהווה חידוש בעולם היצירה הרבני והרמב"ם עצמו מדגיש זאת בפתיחת ספרו. החיבור עצמו הינו ניסיון 'נועז' לארגן בספר אחד את כל פסקי ההלכה אין תקדים בעולם היהודי. הרמב"ם ציין את ייחודו של מפעלו במלים ומה הניע אותו לכתוב את הספר בצורתו זו, הרצון לקבץ הלכות מפוזרות ולבארן, ולהניח הלכה פסוקה בהישג ידם של גדולים וקטנים(4).
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
הלכה
כללי
משנה
תלמוד
תנ"ך
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 532 :: [עמוד 1 מתוך 60]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>