היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 541
עבודה מס' 70585
בחינת הסיפור והפרשנויות השונות.
8,168 מילים (כ-25 עמ'), 13 מקורות, 299.95 ₪
עבודה מס' 70567
סקירת מקורות חז"ל העוסקים בדיני חזקות.
7,312 מילים (כ-22.5 עמ'), 19 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 70541
בחינת יחסה של החברה החרדית אל לימודי הליבה.
5,196 מילים (כ-16 עמ'), 20 מקורות, 384.95 ₪
עבודה מס' 70536
יוסף , 2005
סיפורו של יוסף במקרא ובמקורות נוספים.
7,940 מילים (כ-24.5 עמ'), 13 מקורות, 439.95 ₪
עבודה מס' 70528
כיצד השקפת היהדות שמתבטאת על ידי המקורות היהודיים רואה את תופעת האונס.
9,119 מילים (כ-28 עמ'), 35 מקורות, 329.95 ₪
עבודה מס' 70525
התהוות הנתק המעשי בין החרדים והצבא כאבן בוחן לסוגיית גיוסם במציאות הנוכחית.
11,837 מילים (כ-36.5 עמ'), 31 מקורות, 384.95 ₪
עבודה מס' 70489
כיצד יתכן שבני אנוש נצטווו לבנות מעון לשכינה, לשם מה נדרשו לתרום חומרי גלם לבניין המשכן ומהי משמעותו של המשכן כלפי עבודת הלב של היהודי.
8,024 מילים (כ-24.5 עמ'), 35 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 70485
מהן מעלותיה הרוחניות של שפת לשון הקודש ומהו השימוש שנעשה בה במהלך הדורות ועד לימים אלו.
11,136 מילים (כ-34.5 עמ'), 56 מקורות, 219.95 ₪
עבודה מס' 70482
אכילת היהודי - אכילת רשות, אכילת מצווה ומאכלות אסורות. (עבודה תורנית)
8,803 מילים (כ-27 עמ'), 52 מקורות, 164.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 541