היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [19–27] מתוך 544
עבודה מס' 70125
תפיסותיהן של נשים המטופלות בהפריה חוץ גופית בישראל - המוסר היהודי מול הגישה התועלתנית.
12,534 מילים (כ-38.5 עמ'), 39 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70082
ניתוח מספר פסוקים ומילים מתוך הפרק.
6,357 מילים (כ-19.5 עמ'), 14 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 70079
בחינת נושא איגרות הרמב"ם והפולמוס סביב איגרות אלו באמצעות ספרים ומאמרים.
4,210 מילים (כ-13 עמ'), 7 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70065
העלייה לרגל במקרא, בספרות בית שני ובספרות חז"ל.
4,260 מילים (כ-13 עמ'), 6 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70048
מהי משמעת תקינה, מהם הגורמים להפרת המשמעת בבית ומהם הכלים המסייעים להקניית משמעת לאורך זמן.
11,119 מילים (כ-34 עמ'), 29 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 69974
השוואה בתיאורי גן עדן טרום הופעת האסלאם ולאחר האסלאם כפי שהם משתקפים בספרים "אז באין כל" ו"ארומם אל".
5,013 מילים (כ-15.5 עמ'), 7 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 69966
ניתוח דמויותיהן של ארבע נשים.
7,338 מילים (כ-22.5 עמ'), 16 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69960
פירוש מילים עפ"י המתודה של הלר משה.
7,384 מילים (כ-22.5 עמ'), 24 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 69879
סקירת הסתירה בין הסוגיה התלמודית "תליוהו וזבין - זביניה זביני", כלומר אף מי שאנסו אותו למכור, יש לראות בכך עסקה כשירה, ובין הסוגיה התלמודית "דברים שבלב אינם דברים".
4,099 מילים (כ-12.5 עמ'), 33 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [19–27] מתוך 544