היישום אינו מחובר לאינטרנט

דיני שכחה וספק בהזכרות שבתפילה

עבודה מס' 070567

מחיר: 549.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת מקורות חז"ל העוסקים בדיני חזקות.

7,312 מילים ,19 מקורות ,2018

תקציר העבודה:

ידועה ההלכה שבימות החמה, יש להזכיר החל מיום ראשון של פסח במוסף 'מוריד הטל', בתפילת העמידה. ואם אמר כפי שהוא רגיל 'משיב הרוח ומוריד הגשם'. עליו לחזור ל'אתה גיבור' ולומר 'מוריד הטל'. נסתפק מה הזכיר - מבואר בירושלמי(1) ש'עד שלושים יום, מה שלמוד הוא מזכיר. ולכן צריך לחזור. משלושים יום ואילך, שגרת לשונו היא לומר 'מוריד הטל', ולכן אינו חוזר.
ויש מגדולי הראשונים שהשיאו 'עצה' איך להרגיל לשונו. עוד לפני שלושים יום, כדי שאם ייפול ספק בליבו לא יצטרך לחזור. ועצתם שישנן המתפלל את הפיסקה המתחדשת כל כך פעמים כמו שהיה אמור לאומרה בתוך ל' יום. ונסתייעו מדיני חזקה בעניין שור המועד שהורגל לנגוח בג' פעמים בג' ימים שדינו שוה לאם נגח ג' פעמים ביום אחד.
במאמר זה בפרק ראשון נסקור את מקורות חז"ל העוסקים בדיני חזקות שונות. בפרק שני נעמוד על הקושיות העולות לכאורה מהמקורות השונים, בפרק שלישי נסקור את דברי הראשונים והאחרונים בעניין. נעמיק בהסבר מחלוקתם של הראשונים בתועלת שב'עצה' ונדון בכל המסתעף בעניין חזקת שגרת לשון האדם. בפרק הרביעי נדון בהגבלות של האחרונים על חידוש הירושלמי הנ"ל שחוזר לראש כשנסתפק איזו פסקה הזכיר. בפרק חמישי נמשיך לדון על המניע להרגל הלשון ובפרק השישי נבאר כיצד מתי ובאיזה אופן תועיל ה'עצה' להרגל הלשון ובפרק השביעי והאחרון יובא המורם להלכה ולמעשה מכל האמור בעבודה זו.
יש לציין שמאמר זה נוגע לגבי שכחת פסקאות שונות בכל ימות השנה ובכל סוגי התפילות כגון 'ותן טל ומטר' או 'ותן ברכה' בברכת השנים 'יעלה ויבא' בראשי חודשים ביום טוב ובחול המועד 'רצה והחליצנו' בברכת המזון 'המלך הקדוש' בעשרת ימי תשובה.
ועל כולם יש לדון מה הדין כשנסתפק אם הזכירם והאם הולכים בזה אחר חזקת 'מה שלמוד מזכיר'. והאם מועיל להינצל ולא לבא לבית הספק. ושמואל העיד על עצמו(2) 'אמר שמואל מחזיקנא טיבותא לרישא דכרע במודים.' מה נאמר אנו בדור זה שהמחשבות שלנו וטרדות הזמן והטכנולוגיה מסיחים דעתנו לגמרי.

תוכן:
מבוא
פרק א דין הזכרת גשמים לפרטיו.
פרק א1 סקירת מקורות חז"ל העוסקים בעינייני חזקה
פרק ב יישוב הסתירה בדברי הירושלמי
פרק ג דברי הראשונים והאחרונים בעניין הרגל, הלשון
פרק ג1 הסבר מחלוקתם של מהר"ם ורבנו פרץ
פרק ג2 ראיית מהר"ם מדברי רבי מאיר
פרק ד חזקת לכי מטא זמן חיוביה רמי אנפשיה ומידכר מול חזקת הרגל הלשון
פרק ה האם מספר הפעמים הם העיקר או שלושים יום
פרק ו כיצד הוא נוסח האמירה המועיל
פרק ז הדין להלכה
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

ונפסק להלכה שבימות החמה יש להזכיר החל מיום ראשון של פסח במוסף 'מוריד הטל', בתפילת העמידה. ואם אמר כפי שהוא רגיל 'משיב הרוח ומוריד הגשם'. כיון שגשמים בקיץ אינם סימן ברכה אלא קללה. לכן עליו לחזור ל'אתה גיבור' ולומר 'מוריד הטל'. יש לציין שלמנהג אשכנז בכמה מקומות אין מזכירים 'מוריד הטל' בכלל בימות החמה, לכן אם טעה בימות הגשמים ולא הזכיר כלל שום הזכרה עליו לחזור .שלא כמנהג הספרדים שאם הזכיר 'מוריד הטל' אין צורך לחזור. נסתפק מה הזכיר - מבואר בירושלמי ש'עד שלושים יום, מה שלמוד הוא מזכיר. מכאן ואילך מה שהוא צריך הוא מזכיר'. ולכן צריך לחזור. משלושים יום ואילך, שגרת לשונו היא לומר 'מוריד הטל', ולכן .אינו חוזר.
הטענה היא - שכדי להגיע למצב אופטימאלי של הזכרה באופן שרירותי ונכון של פסקאות מתחלפות במהלך השנה יש צורך להרגיל לשונו על ידי שיוחזק ויורגל בשינון אותם פסקאות עם בוא עת הזכרתם. וכפי שנראה מדברי הירושלמי שהוא כעין חזקה שבל' יום התרגלה לשונו בפיסקה החדשה על ידי שינון. ולפיכך יש לסקור מקורות בחז"ל בהם מצינו ענייני חזקות מטרתן ומהותן. ולדון בהיקשם לנידון שלנו. ומשם נמשיך לדון בעצה של הראשונים. נתמקד בחזקת נגיחות,קרקעות,חולי דבר,שגרת לשון.

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דיני שכחה וספק בהזכרות שבתפילה", סמינריון אודות "דיני שכחה וספק בהזכרות שבתפילה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.