היישום אינו מחובר לאינטרנט

צדיק אוכל לשובע נפשו - היבטים השקפתיים בענייני המזון

עבודה מס' 070482

מחיר: 164.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: אכילת היהודי - אכילת רשות, אכילת מצווה ומאכלות אסורות. (עבודה תורנית)

8,803 מילים ,52 מקורות ,2011

תקציר העבודה:

כשלוש פעמים ביום מתיישב האדם לסעוד את ארוחתו. בדרך כלל, בני אדם אינם רגילים לתת את הדעת לפן הרוחני של האכילה. האוכל מהווה עבורם נתח נכבד מהחיים, משהו שאי אפשר כמובן בלעדיו ותו לא.
מאליהן עולות השאלות, כיצד ניתן להעלות את המזון לדרגה מרוממת יותר? האם יש הגבלה כלשהי בכמות האוכל? כיצד מתייחסת ההשקפה היהודית לעניין האכילה? איזה מקום תופסות סעודות המצווה בחייו של היהודי?
בעיון מעמיק בספרי המוסר מתגלה עומק עצום ודיונים נרחבים בנושא זה. גדולי המוסר עוסקים רבות בחומרת אכילת התאווה, באפשרויות הרבות להתעלות הגלומות דווקא בנושא האכילה, הנראה לכאורה ארצי וגשמי כל כך, בסעודות המצווה המלוות את כל חייו של היהודי וכמובן בעניין המאכלים האסורים- שזהו נושא הלכתי מובהק. ועליו מתעוררות השאלות: מהו הטעם לאסור אכילת תולעים? האם בכלל יש לכך הסבר המובן על פי שכלנו או שזהו אסור הנחשב לחוק? איזה נזק עלול להגרם לאדם האוכל חלילה מאכלים אסורים? מהי החומרה של עוון זה?
יכול היהודי לעבור את מאה עשרים שנותיו, ובהן לשבוע מאין ספור מאכלים למינהן ולא להתוודע לרובד היותר עמוק של העניין. מאחר והמזון תופס חלקים כל כך נכבדים וזמן כה רב מן החיים, מן הראוי להקדיש לו את הזמן ולהתבונן בנושא במבט אחר, מעמיק ורוחני יותר- כי אם לא כן מחמיצים במהלך החיים הזדמנויות התעלות רבות.

עבודה זו מאירה את עניין האכילה באור רוחני מתוך התבוננות בספרי מוסר, השקפה והלכה. כמו כל עבודה תורנית, גם עבודה זו מתבססת כמובן אף על ספרי יסוד: תנ"ך, גמרא, מדרשים ופירושי קדמוננו לתורה. ספרי המוסר- רק מרחיבים את הנושא ומבארים בלשון קלה יותר את לשון קדמונים.
פרק א' יעסוק בנושא אכילת הרשות- הצורך להתקדש במותר ולפרוש מאכילת תאווה, כמו כן יעסוק הפרק בפן הרוחני של אכילת הרשות וביכולת לקדש את הגשמיות ולהפוך את המזון לכלי רוחני המעלה את האדם.
פרק ב' ירחיב על נושא אכילת המצווה- הפרק ידון בנושא סעודות המצווה, בשבת, במועדים ובימות החול.
פרק ג' ידון בנושא המאכלים האסורים. הטעמים לאיסור וחומרת העניין.

תוכן העניינים:
תקציר
מבוא

פרק א
אכילת רשות
א. 1 קדש עצמך במותר לך
א.1. 1 בגנות אכילת התאווה
א.1. 2 הסיבות לצורך במיעוט תענוג באכילה
א.1. 3 דרכים להתרחק מאכילת התאווה
א.2 המזון ככלי רוחני
א.2. 1 הברכה- התקשרות עם הקב"ה
א.2. 2 קדושה- הפיכת מעשים גשמיים לרוחניים
א.2. 3 כוונת האכילה - לשם שמים
א.2. 4 האכילה מחנכת לשליטה

פרק ב'
אכילת מצווה
ב.2 סעודת מצווה בימים טובים
ב.3 אכילה בערב יום הכיפורים
ב.3. 1 חיוב נשים במצות אכילה בתשיעי
ב. 3. 2 מי שאינו מתענה ביום כיפור
ב. 4 סעודת מצווה בימות החול
ב.4. 1 ברית מילה
ב.4. 2 פדיון הבן
ב.4. 3 בר מצווה
ב. 4. 4 נישואי

פרק ג'
מאכלות אסורים
ג.1 הטעמים לאיסור
ג.2 הנזק הנגרם ממאכלות אסורים
ג.3 אסור אכילת תולעים

סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

א. 1 קדש עצמך במותר לך
אמרו רבותינו ז"ל: "קדש עצמך במותר לך" . וכל הפורש עצמו מן התאוות נקרא קדוש, שכן מצינו בנזיר שלא פורש אלא מהיין בלבד נקרא קדוש, שנאמר: "...קדש יהיה גדל פרע שער ראשו". (במדבר ו, ה) וכן ישראל בסיני נקראו קדושים כשקבלו התורה, כענין שכתוב: "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש...". (שמות יט, ו) כדי שיפרשו מהתאוות נצטוו על מדת הקדושה.
בפרשת קדושים מובא: "קדשים תהיו כי קדוש אני..." (ויקרא יט, ב) מבאר הרמב"ן כי זוהי הפרישות המוזכרת בכל מקום בתלמוד. ומהי משמעה? התורה הזהירה בעריות ובמאכלים אסורים והתירה כנגד זה את אשתו של האדם ואכילת בשר ויין. אם כן, בעל תאווה ימצא מקום להיות שטוף בתאוותו ולהיות מסובאי היין ומזוללי הבשר. ולכן לאחר שפרטה התורה את האיסורים, צוותה בכלליות על האדם להיות פרוש וממעט בתאוות העולם הזה ולקדש את עצמו אף במותר לו. זאת על ידי מיעוט תענוג. הרמב"ן מסכם שעיקר מטרתו של הציווי היא: "שנהיה נקיים וטהורים ופרושים מהמון בני אדם שהם מלכלכים עצמם במותרות ובכיעורים".

תגים:

אכילה · אכילת מצווה · אכילת תאווה · ברית · פדיון הבן · חתונה · בר מצווה · מאכלות אסורות · תולעים · שקצים ורמשים · כשרות · מזון · מצוות · אוכל · ארוחות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "צדיק אוכל לשובע נפשו - היבטים השקפתיים בענייני המזון", סמינריון אודות "צדיק אוכל לשובע נפשו - היבטים השקפתיים בענייני המזון" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.