היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [10–18] מתוך 544
עבודה מס' 70489
כיצד יתכן שבני אנוש נצטווו לבנות מעון לשכינה, לשם מה נדרשו לתרום חומרי גלם לבניין המשכן ומהי משמעותו של המשכן כלפי עבודת הלב של היהודי.
8,024 מילים (כ-24.5 עמ'), 35 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 70485
מהן מעלותיה הרוחניות של שפת לשון הקודש ומהו השימוש שנעשה בה במהלך הדורות ועד לימים אלו.
11,136 מילים (כ-34.5 עמ'), 56 מקורות, 219.95 ₪
עבודה מס' 70482
אכילת היהודי - אכילת רשות, אכילת מצווה ומאכלות אסורות. (עבודה תורנית)
8,803 מילים (כ-27 עמ'), 52 מקורות, 164.95 ₪
עבודה מס' 70462
הזרעה מלאכותית הטרו לוגית והזרעה מלאכותית הומו לוגית בהיבט המשפט העברי
1,896 מילים (כ-6 עמ'), 3 מקורות, 109.95 ₪
עבודה מס' 70450
עיון וסקירה בנושא הנהגת הקב"ה בעולמו.
13,852 מילים (כ-42.5 עמ'), 54 מקורות, 439.95 ₪
עבודה מס' 70349
סקירת הרקע, בחינת תפיסותיו של מנחם בגין וניתוח מספר היבטים של הוויכוח הפוליטי.
7,924 מילים (כ-24.5 עמ'), 22 מקורות, 65.95 ₪
עבודה מס' 70298
בחינת השאלה מבחינת הפן המוסרי והמשפטי ובעיקר מהפן ההלכתי.
4,337 מילים (כ-13.5 עמ'), 9 מקורות, 142.95 ₪
עבודה מס' 70267
דיון בשני מאמרים בנושא.
1,875 מילים (כ-6 עמ'), 5 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 70219
כיצד מוצגות הזהות היהודית והמסורת בספרו "המצאת הבדידות" של פול אוסטר?
2,417 מילים (כ-7.5 עמ'), 10 מקורות, 277.95 ₪

עבודות [10–18] מתוך 544