היישום אינו מחובר לאינטרנט

שינוי בעמדת המדינה ביחס לגיוס חרדים

עבודה מס' 070600

מחיר: 449.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מהו השינוי שחל בעמדת המדינה ביחס לגיוס החרדים לפני ואחרי חוק טל?

7,168 מילים ,23 מקורות ,2018

תקציר העבודה:

בחרתי לעסוק בנושא: "השינוי שחל בעמדת המדינה ביחס לגיוס החרדים"; ולחקור את השאלה: "מהו השינוי שחל בעמדת המדינה ביחס לגיוס החרדים לפני ואחרי חוק טל?".
שיטת המחקר היא השיטה האיכותנית, באמצעות ניתוח תוכן. הסיבה לבחירה שלי דווקא בשיטה זו קשורה לטענתה של דושניק: "ניתוח הנתונים במחקר האיכותני מתאפיין כתהליך אנליטי, בדרך כלל לא סטטיסטי, עם יסודות או מאפיינים אינטואיטיביים, שמטרתו מתן משמעות, פרשנות והכללה לתופעה הנחקרת. כשהמחקר האיכותני-פרשני מאפשר לחגוג את הסובייקטיביות, המשחקיות וחופש היצירה בתהליך הניתוח. החוקר יוצר באמצעות הניתוח "גרסה של מציאות". והחוקר חופשי, אפוא, להביא את עצמו אל תוך הניתוח .
כלומר: במסגרת העבודה הנוכחית על שינוי מדיניות המדינה (התופעה הנחקרת), אני מעוניין להביא את הפרשנות שלי לגבי הנושא בהתאם להבניית המציאות שלי. ואחת השיטות לעשות זאת הינה השיטה האיכותנית, באמצעות ניתוח תוכן של מסמכי ועדה, כתבות מקוונות ואף ידיעות מקוונות.
שדה המחקר יכלול את התקופה שלפני חוק טל - שנת 2000 והתקופה שאחרי חוק טל - עד 2017. מעבר לכך, ניתוח המחקר יעשה באמצעות שלושה קריטריונים: האחד, הממד הפוליטי של השינוי; השני, חוקתיות השינוי; השלישי, המאפיינים החברתיים בעקבות השינוי.
מבנה העבודה יכלול שלושה חלקים עיקריים: חלק תיאורטי, שיכלול סקירה כרונולוגית והתייחסות לשלושת הקריטריונים דרך המקורות הקיימים; חלק אמפירי, שבו ניתוח שלושת הקריטריונים; וחלק סיכום ומסקנות, שבו מענה על שאלת המחקר באמצעות שילוב בין המקורות לממצאי המחקר שקיימתי.
כחלק מתהליך כתיבת העבודה, אשלב בו הן מקורות ראשוניים, ביניהם: מסמכים הקשורים בצורה ישירה ובצורה עקיפה לדיונים השונים שהתקיימו במליאת הכנסת אודות הנושא, והן מקורות משניים, ביניהם: מאמרים, מחקרים, ידיעות וכתבות בנושא.
במסגרת החיפוש שלי אחר מקורות לעבודה, נוכחתי לגלות, כי יש מידע רב אודות הנושא (בדגש על כתבות, ידיעות, מאמרי דעה ועוד). לצד כך, אני חושב שלמחקר הנוכחי יש ערך מוסף, בעיקר משום שהוא מראה בצורה ברורה את העיוות הקיים בחברה הישראלית. ומעבר לכך, הוא מוכיח, שלא ניתן באמת לצמצם את השסעים הקיימים בחברה ולפתור את המחלוקות הקיימות בין הקבוצות השונות, בדגש על המחלוקות בין החילוניים והדתיים (חרדי).

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. חלק תיאורטי
2.1 סקירה כרונולוגית
2.2 הממד הפוליטי
2.3 הממד החוקתי
2.4 המאפיינים החברתיים
3. חלק אמפירי
3.1 הממד פוליטי
3.2 עקרון החוקיות
3.3 מאפיינים חברתיים
4. סיכום ומסקנות
5. רשימת מקורות

קטע מהעבודה:

בשנת 1998, חמישים שנה לאחר קום המדינה, כשמספרם של החרדים עמד על כשלושים אלף איש, קבע בג"צ (3267/97), כי צה"ל אינו רשאי עוד לדחות את שירות הגברים החרדים על דעתו בלבד, ועל הכנסת לחוקק חוק המסמיך את צה"ל לדחות את שירותם של לומדי התורה. וכך, בשנת 1999, מונתה ועדה, בראשות שופט בית המשפט העליון (בדימוס) צבי טל, היא: "ועדת טל". הועדה הוקמה כדי לגבש הסדר ראוי בנושא גיוס בחורי ישיבות לצה"ל. חברי הוועדה, ביניהם גם נציגים חרדים, התבקשו להמליץ על הסדר חוקי, ראוי וישים, במגמה לצמצם את הניכור החברתי בין חלקי האוכלוסייה הישראלית. בשנת 2000 הגישו חברי הוועדה את מסקנותיהם, ולאחר דיון ארוך חוקקה הכנסת בשנת 2002 את חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, המכונה גם "חוק טל". החוק קבע, כי חרדים שבחרו בלימוד תורה רשאים לדחות את השירות הצבאי למשך שנות הלימוד ללא הגבלת זמן, אך משבחרו לסיים את פרק הלימודים - עליהם לשרת בשירות צבא(3).
----------------------------------------------------------------
3. זיכרמן, ח'. (2013). צה"ל והחרדים - תמונת מצב, בתוך: https://www.idi.org.il/articles/7971

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שינוי בעמדת המדינה ביחס לגיוס חרדים", סמינריון אודות "שינוי בעמדת המדינה ביחס לגיוס חרדים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.