היישום אינו מחובר לאינטרנט

מדים ירוקים-שחורים

עבודה מס' 070525

מחיר: 384.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: התהוות הנתק המעשי בין החרדים והצבא כאבן בוחן לסוגיית גיוסם במציאות הנוכחית.

11,837 מילים ,31 מקורות ,2017

תקציר העבודה:

עבודה זו עוסקת ביחס שבין המגזר החרדי במדינת ישראל לבין צבא ההגנה וישראל, בעיקר לאור גיוס בחורי ישיבה מהמגזר החרדי לצבא. שאלת המחקר הינה מתי, ומדוע ניתן פטור הגיוס לחברה החרדית, והאם ישנו יסוד סביר לדרישת הממשלה לגיוס החרדים הן מבחינה עקרונית והן מזו הפרקטית?
על מנת לענות על שאלה זו, נכללו בעבודה ארבעה פרקים. תחילה נסקרת ומוצגת החברה החרדית, התפתחותה, מאפייניה, תפיסותיה האידיאולוגיות ודרכי פעולתה. ביסוס הבנות אלו נעשה על פי מחקריהם של פרופסור מנחם פרידמן "החברה החרדית: מקורות, מגמות ותהליכים", ו"קודש וחול בעיניי עבודה- המקרה של אורתודוקסיה היהודית" אשר נכתב ע"י נורית שטדלר.
כדי להבין בצורה מהותית את תפיסתם של החרדים את ההלכה האורתודוכסית, הוצגו מגוון הלכות, כפי שהן מתפרשות ע"י הציונות הדתית, וזו החרדית. התבררו ההבדלים בניהם, ע"י ניתוח הפסקים השונים כפי שנכתבו לאורך הדורות. מתוך כך התבררו דרכי הפעולה הנגזרות, בעיקר ביחס לצבא ההגנה לישראל.
נסקרה השתלשלותו של פטור הגיוס לבני הישיבות בצורה היסטורית ונסיבתית. הובאו פסקי בג"צ השונים בעניין, ונסקרו מסקנות הוועדות השונות. זאת במטרה להבין את המקורות ההיסטוריים המהווים תשתית למציאות העכשווית.
כמו כן, הוצגו מסלולי הגיוס השונים לחרדים, כפי שהותוו ע"י פסקי בג"צ והוועדות השונות על מנת להבין האם ישנם פתרונות מעשיים אשר עמדו במבחן המציאות. זאת ועוד, הוצגו הבעיות הנוספות העולות מתוך המציאות, והובן כי למסקנה מבחינה הלכתית אכן יש יסוד סביר לגיוס הגברים החרדים, תוך המשך שילובם במסגרות הלכתיות מתאימות. נראה כי ישנו יסוד מציאותי פרקטי ברור וקיים, להמשך גיוס החרדים ואף להגברתו.
יש לבחון את ההתמודדות עם הבעיות השונות הצצות, בעיקר בתחום החברתי.

תוכן עניינים:
פרק א': ההשקפה החרדית בכלליותה
מאפייני החברה החרדית
התפתחותה וניתוקה של החברה החרדית
נתוני הערכת החברה החרדית ביחס לזו הכללית
פרק ב': ההשקפות האורתודוקסיות במבחן הביקורת
חלוקת התפיסה האורתודוקסית
סוגיית "מלחמת מצווה"
סוגיית "עלייה בחומה"
אידיאל "לימוד תורה"
גיוס נשים אל מול גיוס גברים בראי ההלכה
פרק ג': הרקע לפטור הגיוס מהקמת המדינה ועד ימינו
היסטוריית פטור "תורתו אומנותו"
"וועדת טל", וחקיקת מסקנותיה
ביטול "חוק טל" ע"י בג"צ
הוועדה ל"גיבוש הסד ראוי"
פרק ד': הביקורת על החברה החרדית במבחן הביקורת
מסלולי השירות המותאמים לבני הסקטור החרדי
בעיות נוספות- הפער התרבותי בתוככי החברה החרדית
בעיית גיוס הנשים ופקודת "השילוב הראוי"
החלוקה בין גברים ונשים
השתרשות והצלחת מסלולי הגיוס הממוקדים
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

בפרק זה תסוקר החברה החרדית בארץ ישראל, מנקודת מבט אובייקטיבית המבקשת למפות את העקרונות, האידאולוגיות ותהליכי המחשבה בחברה זו. מיפוי זה ייעשה בדגש על נושאים היכולים להבהיר ולשקף בהמשך המאמר את האידאות והפעולות היוצאות לעניין גיוס לצבא ההגנה לישראל. לצורך כך, אסקור ואנתח מקורות מתוך "החברה החרדית: מקורות, מגמות ותהליכים" שנכתב ע"י פרופסור מנחם פרידמן, "קודש וחול בעיניי עבודה- המקרה של אורתודוקסיה היהודית" נכתב ע"י נורית שטדלר. בנוסף, אנתח בצורה מפורטת את הנתונים הסטטיסטיים לגבי אורח חייהם של החרדים במדינת ישראל, כפי שהם עולים מתוך מחקריה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לבסוף, אסיק מסקנות קונקרטיות לעניין השקפת העולם ודרך החיים בסקטור זה.
המושג "יהדות חרדית", מתייחס לחלק מוגדר בתוך החברה היהודית. חלק זה מחויב להלכה כפי שהתפתחה על ידי האוטוריטות המוסמכות במסורת היהודית. ההבחנה בין היהדות החרדית לבין קבוצות אחרות המגדירות עצמן כדתיות, היא על רקע תהליכי החילון והמודרניזציה שחלו באירופה החל מהמאה השמונה עשרה. ישנה תיאוריה, הגורסת כי החרדים תופסים את עצמם כמחויבים לקיום חיים הלכתיים, בניסיון לחקות את המסורת היהודית, שהייתה קיימת עוד לפני תהליך החילון והמודרניזציה (פרידמן, 1991).

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מדים ירוקים-שחורים", סמינריון אודות "מדים ירוקים-שחורים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.