היישום אינו מחובר לאינטרנט

שמירת זרע המת- בחינה אתית ומשפטית

עבודה מס' 071128

מחיר: 249.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת גבולות עשיית שימוש של זרע לאחר מותו של הפרט.

7,748 מילים ,20 מקורות ,2018

תקציר העבודה:

הבקשה לשימוש בזרע של אדם לאחר מותו היא סוגיה מוסרית-חברתית אשר טרם ניתן לה מענה על-ידי המחוקק הישראלי. כיוון שכך גובשה בשנת 2003 עמדה, בהנחיה היועץ המשפטי לממשלה, על יסוד ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית ועל בסיס זכויות האדם המוקנות במשפט הישראלי. שאלה זו מחייבת התמודדות בהיבט הכולל של הנושא, מנקודת מבט מוסרית- חברתית רחבה, המייחסת משקל רב לרצונו הקונקרטי של הפרט בו מדובר (הנפטר), וזאת תוך בחינת מכלול הערכים החברתיים והמוסריים המעורבים בסיטואציה זו והתחשבות בהם, כמו גם ביתר השאלות הקשורות בהולדה בכלל.
במסגרת בחינה זו יש לייחס משקל ניכר לעובדה, שההולדה מהווה נושא חשוב ומהותי בחברה הישראלית. מוקדשים לכך מאמצים ומשאבים רבים, רגשיים וכספיים, הן של הפרטים והן של החברה בכללותה. גם הנושא של הנצחת המת, שימור זכר המת והעמדת צאצאים ויורשים הוא יסוד חשוב במסורת היהודית-ישראלית. לערכים אלו השלכה חשובה על ראיית החברה את השאלה הנדונה. מורכבותם של נושאים אלה מחייבת בחינה שקולה וזהירה.
בעבודה זה אבחן את גבולות עשיית שימוש של זרע לאחר מותו של הפרט. נושא זה מעלה מספר סוגיות מחקריות שונות בהן אתיות השימוש בזרע המת, מי רשאי להשתמש בזרע המת, מהם התקדימים המשפטיים העוסקים בכך בארץ ובעולם ומהי תפיסת החוק הישראלי בעניין זה. על מנת לבחון סוגיות אלה אעשה שימוש בתזכיר החוק החדש בנושא זה, אציג דילמות רפואיות, פילוסופיות, דתיות, ואתיות העוסקות בכבוד האדם וכבוד המת, המשכיות ומשפחה.
לאור זאת, המחקר מחולק לשלושה חלקים עיקריים: חלק ראשון הינו פרק הסקירה הספרותית אשר סוקר את החוק בנושא זמירת זרע המת, את התהליך הרפואי המתלווה לכך, וכן את הצרכים השונים בשמירת זרע המת מנקודות מבט חברתיות ומשפחתיות. בנוסף, הסקירה תעסוק גם בתיאור תופעת שמירת זרע המת בעולם. החלק השני של המחקר עוסק בחקר שני מקרי מבחן בהם נשמר זרע המת ויציג התייחסות חוקית ואתית למקרים אלה.
חלק שלישי של המחקר הינו פרק הדיון אשר יסקור את עיקרי התובנות שעלו מתוך הסקירה הספרותית, את הסוגיות והדילמות בדבר ממצאים אלה, את מסקנות המחקר ואת דעתי האישית בעניין זה. בנוסף, פרק הדיון יציג את מגבלות המחקר הנוכחי ויציע הצעות למחקי המשך נוספים לבחינת סוגיית שמירת זרע המת.

בחינת הנושא באמצעות מחקר איכותני.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
2.1 שמירת זרע המת
2.1.1 רקע
2.1.2 היבטים דתיים הלכתיים
2.1.3 היבטים פילוסופיים ואתיים
2.1.4 היבטים רפואיים
2.2 שמירת זרע המת ושימושו בבחינה משפטית
2.2.1 תפיסת בית המשפט והיועץ המשפטי לממשלה
2.2.2 מעמד בת הזוג, הילד וההורים של הנפטר
2.2.3 סקירה משפטית
3. מקרה מבחן- פלוני נגד פלוני 7141-15
4. דיון
5. ביבליוגרפיה
5.1 מקורות ראשיים
5.2 פסקי דין

קטע מהעבודה:

התא המשפחתי המוכר לנו עובר שינוי דרמטי ומהפכני במאה ה-21. לצד המשפחה המסורתית נוצרים תאים משפחתיים חדשים. קבלתם ללא חשש, נובעת מההסכמה שהזכות להביא ילד לעולם ולהמשיך את זרעו של אדם, היא זכות יסוד. המאבק לשימור הזרע והביצית הוא חלק מהמהפכה של המשפחה החדשה, העוברת שינוי - אך עדיין מהווה את היחידה הגרעינית החשובה ביותר ויסוד איתן של החברה האנושי (השילוני-דולב וטריגר, 2016).

תגים:

ישראל · מוסריות · חברתיות · ערכים · זכויות · רצון הפרט · כבוד המת · כבוד האדם · חוק · זרע · ילודה · זוגיות · היריון · לידה · הלכה · רפואה · משפט · משפחה · הריון · פריון · הפריה · קונפליקט

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שמירת זרע המת- בחינה אתית ומשפטית", סמינריון אודות "שמירת זרע המת- בחינה אתית ומשפטית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.