היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 70582
בחינה חוקתית של הזכות למזון והחובה של המדינה להבטיח. העבודה כוללת סקירה של המשפט הישראלי, משפט אמריקאי, גרמני ואף ניתוח של המשפט הבינלאומי בתחום.
7,856 מילים (כ-24 עמ'), 50 מקורות, 499.95 ₪
עבודה מס' 31769
גיבוש הצעה לכללי האתיקה (בסוגיית כבוד האדם) תוך סקירת מחקרי שדה גדולים אודות מתן כבוד לתלמיד.
6,765 מילים (כ-21 עמ'), 13 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 31870
תפיסת המושג כבוד האדם ומהותו, כוחו הערכי - הלכה מול חוק, זכויות האדם ביהדות מול המשפט הישראלי.
8,023 מילים (כ-24.5 עמ'), 15 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 33022
פירוש המושג, תפישת ההלכה מול תפישת החוק, מהות ההגנה על "כבוד האדם וחרותו", זכויות האדם ביהדות מול המשפט הישראלי.
8,206 מילים (כ-25 עמ'), 15 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 60516
האם חל שינוי ממשי במידת ההגנה על זכויות האדם בישראל כמדינה דמוקרטית בעקבות חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק?
4,641 מילים (כ-14.5 עמ'), 9 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 67199
השינוים שחלו בחוק המעצרים בישראל בעקבות השפעתו של חוק יסוד כבוד האדם וחרותו. בתוך כך תיאור המצב הקיים ושקדם לו, דילמות, תפיסות ותיאוריות ודיון בנושא.
6,808 מילים (כ-21 עמ'), 24 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 66667
האם אפשר בנימוקים של גישה רב תרבותית להצדיק גישה שאינה סלחנית מצד המדינה על זרועותיה השונות כלפי רצח נשים על רקע חילול כבוד המשפחה?
14,509 מילים (כ-44.5 עמ'), 30 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 40362
חוק היסוד, מקומו במערכת יחסי העבודה ופסק דין דנילוביץ.
8,222 מילים (כ-25.5 עמ'), 28 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 50114
סקירת החקיקה האמריקאית, הקנדית והישראלית בקשר לסוגיה זו.
5,178 מילים (כ-16 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100