היישום אינו מחובר לאינטרנט

רצח על רקע חילול כבוד המשפחה במגזר הערבי בישראל

עבודה מס' 066667

מחיר: 604.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם אפשר בנימוקים של גישה רב תרבותית להצדיק גישה שאינה סלחנית מצד המדינה על זרועותיה השונות כלפי רצח נשים על רקע חילול כבוד המשפחה?

14,509 מילים ,30 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

בעשורים האחרונים הולך ומתעצם פולמוס ציבורי ופוליטי סביב אופייה הרצוי של מדינת ישראל ועל האופן בו עליה להתמודד עם ההטרוגניות התרבותית, הלאומית והדתית המאפיינת אותה. אחת הסוגיות המורכבות ביותר בהקשר זה היא סוגיית המיעוט הערבי. אזרחיה הלא יהודיים של מדינת ישראל מנהלים מאבק פוליטי נגד הגדרתה של ישראל כביתם הלאומי של היהודים בלבד, שהרי הגדרה זו אינה מאפשרת להם להיכלל בה מחד, ומאידך אינה מכירה בהם כקבוצה לאומית הזכאית להגדרה עצמית(5). סוגיה נוספת הקשורה לכך אך שייכת למאבק במישור החברתי-תרבותי היא סביב שאלת קבלתם/אי קבלתם של מסורות ומנהגים המאפיינים קבוצת מיעוט אך אינם עולים בקנה אחד עם ערכים ונורמות מערביים המאפיינים את קבוצת הרוב. דוגמא מובהקת לכך היא סוגיית 'רצח על רקע חילול כבוד המשפחה' והשאלה הנורמטיבית של יחס המוסדות השלטוניים כלפיה.
השאלה שתעמוד לדיון בעבודה היא אפוא, האם אפשר בנימוקים של גישה רב תרבותית להצדיק גישה שאינה סלחנית מצד המדינה על זרועותיה השונות כלפי רצח נשים על רקע חילול כבוד המשפחה? האם התפיסה הרב-תרבותית שבבסיסה עומדת היכולת לקבל ולהכיל שונות חברתית, תרבותית ודתית מתוך יחס של כבוד וללא נקיטה של עמדה שיפוטית, יכולה לדחות תופעה קיצונית של רצח נשים ע"י גברים, רצח אשר סיבותיו מעוגנות ומבוססות בעיקר על שונות ערכית-נורמטיבית.
הטענה אותה אציג בעבודה היא כי במסגרת הגישה הרב תרבותית יש דרך לקבל את מקומו של מושג ה'כבוד' בחברה הערבית ומעמדה של האישה, ובה בעת לשמור על זכויות אדם, בכלל זה את זכותה של אישה לחיים.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. פרק ראשון: גישה רב-תרבותית - גבולות נורמטיביים
3. פרק שני: אפיונים שונים של תופעת 'רצח על רקע
3.1 חילול כבוד המשפחה' במגזר הערבי בישראל
4. פרק שלישי: יחס מוסדות המדינה כלפי התופעה של 'רצח
4.1 על רקע חילול כבוד המשפחה'
4.2 כנסת ישראל והתמודדותה עם התופעה
4.3 משטרת ישראל והתמודדותה עם התופעה
4.4 מערכת המשפט והתמודדותה עם התופעה
5. פרק רביעי: סיכום ומסקנות
6. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

בטרם אציג את העמדות השונות בשאלת גבולותיה הנורמטיביים של הגישה הרב-תרבותית בישראל, אציג בקצרה את ההקשרים הגלובליים עליהם מבוססת הגישה ולאחר מכן, אעמוד על ההקשרים הייחודיים לישראל(9):
הקשרים גלובליים: ההקשר הראשון, מאבק תרבותי של קבוצות מיעוט (בכלל זה שחורים, נשים, הומואים, מהגרים ועוד). בשנות ה-70 בארה"ב החלו קבוצות אלה לדרוש כי התכנים הספרותיים, האמנותיים וההגותיים, ישקפו את החוויות הייחודיות של חייהן ויזכו למצוא ביטוי במוסדות המדינה והחברה האזרחית העוסקים בשימור והפצה של ידע ותרבות. עיקר המאבק התנהל באוניברסיטאות, במערכת החינוך, במוסדות התרבות ובתקשורת האלקטרונית.

תגים:

תרבותיות · פלורליזם · מעמד · האישה · דמוקרטיה · קרימינולוגיה · פטריאכליות · כנסת · משטרת · ישראל

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "רצח על רקע חילול כבוד המשפחה במגזר הערבי בישראל", סמינריון אודות "רצח על רקע חילול כבוד המשפחה במגזר הערבי בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.