היישום אינו מחובר לאינטרנט

הגנה תרבותית במשפט הפלילי

עבודה מס' 070346

מחיר: 544.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם הטענה של הגנה תרבותית יכולה לעמוד במקרה של רצח על רקע חילול כבוד המשפחה?

11,747 מילים ,15 מקורות ,2013

תקציר העבודה:

בעבודה זו אעסוק בתופעת הרצח על רקע חילול כבוד המשפחה. זהו כינוי למעשה ניאוף של נערה או אישה הנחשב בחברות אחדות, בעיקר בחברות שבטיות, לחילול כבוד המשפחה כולה, והעלול לגרור בעקבותיו את הריגתה של הנערה או האישה(1).
חרף האוריינטציה הפרימיטיבית שלה, עדיין התופעה של רצח על רקע חילול כבוד המשפחה קיימת במגזר הערבי והיא משקפת את התפישה הקיימת עדיין בחברות רבות ואשר לפיה האישה אינה חופשייה לעשות כרצונה.
בחברות אלו, כבודו של הגבר נקבע על פי טוהר המידות של האישה - כניסוחה של מנאר חסאן, כבודם של הגברים הערבים שוכן בגופן של קורבנותיהם (הנשים). אי לכך, אפילו החשד הקטן ביותר שהאישה בוגדת בבעלה עלול להביא לרציחתה. כדי לקיים שליטה גברית מוחלטת בנשים ובגופן, הנשים מבודדות חברתית והגברים שולטים בקניינן (ירושה) ובמשכורתן, מצב שבעטיו תלויות לחלוטין בחסדיו ובחסותו של הגבר .

בעבודתי זו אבהיר תחילה את משמעותו של המונח "כבוד המשפחה" וכן אסביר מה קורה כאשר מחללים אותו. במסגרת זו, אבחין בין שני מישורים אליהם מתייחס מושג זה. האחד הוא המישור הפנים משפחתי והפרטי, והשני הוא המישור החברתי ציבורי. כל זה כאמור בשימת דגש על ההיבט המשפטי של תופעה זו וזאת תוך התייחסות מפורטת לתפקידן של המשטרה והרשות השופטת במיגור התופעה. כמו כן אוסיף ואשווה לדין בעולם הערבי ולהתייחסותו של זה לסוגיה דנן הן מן הזווית של הרוצח והן מן הזווית של הקורבן.
התופעה של רצח על רקע של חילול כבוד המשפחה מציבה אתגר רציני ומשמעותי עבור המדינה הדמוקרטית והמודרנית הנדרשת למגר את התופעה ולטפל בה בכלים משפטיים הולמים.
אין תמה, כי דרישה זו מעלה שאלות רבות ובהן: כיצד צריכות הרשויות להתמודד עם תופעה זו, אשר מחד היא מבטאת תופעה תרבותית של קבוצת מיעוט אתנית ומאידך היא שוללת זכויות אדם ואנוש...?
אין תמה, כי במסגרת ההתייחסות לתופעה בעת המודרנית במסגרות השונות כמו גם במחקר, יש לצאת בקריאה שלא לאפשר התנהגות "סלחנית" על תופעה זו של המתה במזיד של נשים אשר כבר אינה עולה בקנה אחד עם מציאות חיינו. אי לכך, אתן את הדעת גם לשינוי המתחולל בחברה הערבית באשר להתייחסותה לתופעה זו הן כאן בארץ והן בעולם כולו.

תוכן העניינים:
1 מבוא
2 כבוד המשפחה - הגדרות ומאפיינים
3 העונש על חילול כבוד המשפחה
4 התייחסותו של המשפט השבטי-מנהגי
5 היחס לתופעה במישור הציבורי
5.1 יחסה של החברה הישראלית לתופעה
5.2 טיפול מערכת המשפט בישראל
5.3 כוחה ומשמעותה של הגנה תרבותית
5.3.1 הגנה תרבותית כסייג לאחריות פלילית
5.3.2 הגנה תרבותית בישראל ובמשפט הבינ"ל
6 סיכום
7 ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

המונח "כבוד המשפחה" מתייחס לכבודה של המשפחה הפטריארכאלית, שהמבנה שלה מושתת על מרכזיותו של ראש המשפחה והדומיננטיות שלו או של ראש השבט ביחס לבני המשפחה או בני השבט האחרים.
במשפחה כזו, הכבוד מושתת קודם כל על שליטה גברית, ופגיעה בכבוד פירושה קודם כל ערעור על ההגמוניה הגברית אשר קיומה אינו יכול להתאפשר אלא על-ידי הפעלה כוחנית של חוקים חברתיים נוקשים על נשותיה של אותה חברה. בחברה כזו, הנשים אינן אדון לעצמן והן חייבות לכוון את התנהגותן, רצונותיהן ומאווייהן ואפילו את מחשבותיהן בהתאם לאותם כללים שהוכתבו להן מראש.

תגים:

הגנה תרבותית · רצח · אלימות במשפחה · רצח נשים · מסורת · נשים · פמיניזם · פטריארכיה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הגנה תרבותית במשפט הפלילי", סמינריון אודות "הגנה תרבותית במשפט הפלילי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.