היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66874
האם ראוי להחיל את טענת "הגנה תרבותית" בדין הפלילי?
3,795 מילים (כ-11.5 עמ'), 22 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 70346
האם הטענה של הגנה תרבותית יכולה לעמוד במקרה של רצח על רקע חילול כבוד המשפחה?
11,747 מילים (כ-36 עמ'), 15 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 63717
סיכום הזכות להתגונן נגד אשמה פלילית על ידי העזרות בנורמות תרבותיות
5,600 מילים (כ-17 עמ'), 26 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65104
"ההגנה התרבותית" כהגנה במשפט הפלילי
12,655 מילים (כ-39 עמ'), 53 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 67454
סייג ההגנה העצמית במשפט הפלילי, תוך סקירה של המבחנים השונים שנקבעו להחלת הסייג וכן השפעת תיקון 98, על סייג ההגנה העצמית וסקירת המצב כיום.
3,145 מילים (כ-9.5 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65472
סקירת מנגנוני ההגנה הנפשיים, הגדרתם, סיווגם, ניתוח תפקידם בטיפול. דגש על מנגנוני הגנה בהפרעת אישיות גבולית כולל ניתוח מקרה.
3,474 מילים (כ-10.5 עמ'), 10 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66982
הגנת הקטינות מימי התורכים ועד ימינו, תוך בחינת היבטים פסיכולוגים של ההגנה, בהשוואה לדין בארצות השונות.
19,586 מילים (כ-60.5 עמ'), 75 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66037
איזון בין חופש הביטוי המסחרי המתבטא בפרסומות מסחריות לבין ההגנה על רגשות הציבור והטעם הטוב, תוך התמקדות בפרסומות מסחריות בטלוויזיה הכוללות רמיזות מיניות פוגעניות.
7,848 מילים (כ-24 עמ'), 27 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 62748
הגנת הפרטיות בעידן המידע תוך התמקדות בסוגיות הcookies - ודואר הזבל (SPAM).
10,694 מילים (כ-33 עמ'), 54 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100