היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 32
עבודה מס' 67987
ההיבטים החוקתיים, הציבוריים והפליליים של נסיעותיהם של חברי כנסת ישראל, מישראל למדינות המוגדרות בחוק כ- "מדינות אויב".
28,101 מילים (כ-86.5 עמ'), 144 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 64470
ניתוח גיאוגרפי-תרבותי-חברתי של תוצאות בחירות 2006 לכנסת ישראל
4,624 מילים (כ-14 עמ'), 6 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 66203
מצב ייצוג הנשים בישראל בכנסת ובממשלה לפני קביעת מנגנון שריון המקומות לנשים בחוק ולאחריו, הסיבות שהביאו להקמת המנגנון, מטרות המנגנון, ויתרונותיו וחסרונותיו.
2,684 מילים (כ-8.5 עמ'), 5 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 50725
ניתוח הנאום לפי מספר מדדים ולפי טכניקות הרטוריקה הטיעונית והסגנונית.
2,490 מילים (כ-7.5 עמ'), 0 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 67205
מי קובע אותו ואיך הוא נקבע; האם קיים ניגוד עניינים בתהליך זה והאם הוא תקין מבחינה מוסרית ואתית.
18,705 מילים (כ-57.5 עמ'), 53 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 10227
סקירת כל צורת בנית בתי הכנסת והשימוש בהם בתקופת המשנה והתלמוד בא"י. השוני בין המקורות לממצאים ארכיאולוגים.
5,676 מילים (כ-17.5 עמ'), 16 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 60108
דפוס, השוואה מול גברים ונשים ומשמעויות
4,791 מילים (כ-14.5 עמ'), 15 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 50435
ריצפות הפסיפס בבתי הכנסת העתיקים והתייחסות ההלכה אליהן.
4,517 מילים (כ-14 עמ'), 14 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 60459
דפוסי הצבעה ומגמות עתידיות בקרב ערביי ישראל: 1999, 1996, 1992
3,438 מילים (כ-10.5 עמ'), 7 מקורות, 217.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 32