היישום אינו מחובר לאינטרנט

התנהגות אתית בארגונים - פרטיות וכבוד ההורים מול דאגה ואחריות לתלמיד

עבודה מס' 062833

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דילמות אתיות של מורים בהקשר לחובת דיווח על חשד להתעללות בילדים.

9,080 מילים ,22 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
סקירה ספרותית
חלק א'- על התעללות בילדים וחובת הדיווח
חלק ב'- הוראה ומוסר: על דילמות אתיות של מורים ומחנכים
מתודולוגיה
ממצאים
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה


מבוא
החלטנו להכין עבודה סמינריונית זו בקורס "התנהגות אתית בארגונים" בנושא: התנהגות אתית
של מורים.
לנוכח העניין הרב בקשר שבין אתיקה והוראה, ועל רקע התמורות העוברות בחברה הישראלית
בעשור האחרון בנוגע לנושא ההתעללות בילדים, מצאנו לנכון לשאול- מהי מהות הדילמה עמה
מתמודדים מורים בישראל (אם בכלל) בהקשר של חובת הדיווח על חשד להתעללות בילדים?
השערת המחקר העומדת בבסיסה של עבודה זו היא שככל שאי הודאות להתעללות בילדים
גדלה יותר, כך תהיה נטייתם של המורים לדווח לגורמים המוסמכים על התעללות ילדים נמוכה
יותר.

העבודה כוללת סקירה ספרותית נרחבת אודות מהי התעללות בילדים, היבטים משפטיים של
זכויות הילד בכלל ובישראל בפרט, וכן החוק לתיקון חוק עונשין (פגיעה בחסרי ישע), השלכות
החקיקה וחובת הדיווח מול המצב בפועל.
בחרנו בשיטת מחקר איכותנית כיוון שמדובר בנושא רגיש שלא ניתן לכמת אותו ומכיוון
שהנבדקים נתבקשו לתאר סיטואציות, מחשבות ורגשות, הרי שלא יכולנו להכניס זאת
לטבלאות ולבצע ממוצעים שונים.
אוכלוסיית המחקר כללה 8 מורים, ביניהם 5 מורים-מחנכים אשר מעבר להיותם מורים
מקצועיים, הם מבלים 4 שעות שבועיות עם התלמידים ב"שעות מחנך" ואשר מקיימים קשר
רציף, הדוק ואישי יותר עם התלמיד והוריו. 3 המורים הנותרים הנם מורים מקצועיים אשר
באים במגע עם התלמידים על בסיס קבוע במשך 4 שעות שבועיות לפחות.
כל המורים הנם מורים לתלמידים בגילאי 13-18 (חטיבת הביניים) בבית ספר תיכון עירוני
בקריות. בחרנו בקבוצת גיל זו מכיוון שגיל זה הוא תקופת ההתבגרות של בני הנוער וסביר
להניח כי תהיה אצלם נטיה קטנה יותר לדווח על מקרי התעללות לגורמים מוסמכים, מה שכן
בגילים אלו מתחיל להתעורר הצורך ל"טפל" בדברים באופן עצמאי.
כלי המחקר בו השתמשנו הוא ראיון חצי מובנה, בו יש אפשרות ל"זרום" עם המרואיין בהתאם
למידת פתיחותו ורצונו לשתף אותנו בסיטואציות אינטימיות.
אורך כל ראיון נמשך כ60- דקות בממוצע והוקלט בהסכמתו של המורה.

הממצאים והמסקנות מובאים בעבודה שלפניכם.

מקורות:

אלוני, נ' (1997). "אתיקה מקצועית למורים ותפקודם בחברה כאליטה משרתת". פרופסיה, אתיקה וסטנדרטים מקצועיים בהוראה ובחינוך: 383-390.
בן-אליעזר, א' ושפירא,י' (1989). יסודות הסוציולוגיה. תל אביב: עם עובד.
דושניק, ל' וצבר בן-יהושע נ' (2000). "בין כוונה ליכולת: דילמות אתיות של מורים בישראל של שנות ה- 90". מגמות מ(3): 442-465.
דושניק, ל' וצבר בן-יהושוע נ' (1997). " "לעשות את הדבר הנכון"- דילמות אתיות של מורים בישראל". פרופסיה, אתיקה וסטנדרטים מקצועיים בהוראה ובחינוך: 391-410.
החוק למניעת התעללות בקטינים וסחרי ישע, חוק העונשין-תיקון מס' 26, התש"ן, 1989.
המועצה הלאומית לשלום הילד (1994). התעללות בילדים בישראל: לקט מקורות, ירושלים.
וולף, ר' (1998), "על תופעת פגיעה מינית בילדים". הייעוץ החינוכי- אגודת היועצים החינוכיים בישראל, כרך ז' 311-299.
לוין, ש' ובן-ברוך, א' (1997). "אתיקה במערכת החינוך-ראוי מול מצוי". פרופסיה, אתיקה וסטנדרטים מקצועיים בהוראה ובחינוך: 411-415.
מאסס מ' (1995), "טובת הילד - על הבחירה הערכית ותפקיד המומחים",חברה ורווחה- רבעון לעבודה סוציאלית, כרך ט"ו 4 415-429 .
מורג, ת' (1994). "היבטים משפטיים של זכויות הילד". בתוך: המועצה הלאומית לשלום הילד, זכויות הילד בישראל: לקט מקורות, ירושלים: 37-51.
פלדי, א' (1997). החינוך במבחן הזמן. הוצאת רמות.
צבר בן יהושע, נ' (1990). המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה. תל אביב: מסדה.
קדמן, י' (1999). החוק למניעת התעללות בקטינים וחסרי ישע-נקודת מפנה ביחס החברה הישראלית להתעללות בילדים. בתוך: המועצה הלאומית לשלום הילד, התעללות בילדים בישראל: לקט מקורות. ירושלים.
קדמן, י' (1999א). "התעללות בילדים בישראל- הערכות לשיפור מערך השירותים בתחומי המניעה, האיתור, הטיפול ואכיפת החוק". בתוך: בן-אריה, א' וציונית י' (עורכים): ילדים בישראל על סף האלף הבא. ירושלים, המועצה הלאומית לשלום הילד: 151-162.
קדמן, י' (1999א). "זכויות הילד בישראל-חצי הכוס הריקה". בתוך: בן-אריה, א' וציונית י' (עורכים): ילדים בישראל על סף האלף הבא. ירושלים, המועצה הלאומית לשלום הילד: 151-162.
Clark, C.M. (1990). "The teacher and taught: moral transactions in classroom". In: J.L. Goodlad, R. Soder K.A. Sirotnik (eds.), The moral dimensions of teaching (pp. 251-265). California: Jossey-Bass.
Colnerud, G. (1992) "Is it possible to be a morally good teacher?". Paper presented in ISATT conference in goetasburg. University of Linkoping, Sweden.
Cuban, L. (1992). "Managing dilemmas while building professional communities". Educational research, 21, (1) 4-11.
Patton, M.Q. (1980)." Qualitative evaluation". California: sage publication.*
Soder, R.(1990)." The legal and moral responsibility of teachers" in: J.L. Goodlad, R. Soder K.A. Sirotnik (eds.), The moral dimensions of teaching
(pp. 188-223). California: Jossey-Bass.
Starratt, R.J.(1994). "Building an Ethical School". London: The Falmer Press.
Storm s.m. (1998). "The eathical dimansion". Paper presented to the task force on teacher education. University of Minnesota, Minneapolis.

תגים:

אנוש · אתית · בילדים · דיווח · התנהגות · התעללות · חובת · שירותי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התנהגות אתית בארגונים - פרטיות וכבוד ההורים מול דאגה ואחריות לתלמיד", סמינריון אודות "התנהגות אתית בארגונים - פרטיות וכבוד ההורים מול דאגה ואחריות לתלמיד" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.