היישום אינו מחובר לאינטרנט

היחס בין הזכות לפרטיות לבין אוטונומיה

עבודה מס' 064861

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד מוגדרת הפרטיות בחוק הישראלי; מה חשיבותה של השמירה על הפרטיות ומפני אילו אינטרסים היא נדחית; ומתי הפגיעה בחירות היא פגיעה בפרטיות.

8,616 מילים ,50 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

פרטיות היא העניין של יחוד הפרט החד מהאחרים והאפשרות של האחרים לגשת אליו, יש כאלו הטוענים שהפרטיות מגנה על אלו שיש להם מה להסתיר ואדם נקי כפיים אמיתי אינו זקוק להגנה. אוטונומיה היא, כפי שנראה להלן לפי ברלין, היא חירות במובן החיובי והשלילי- חירות מפני התערבות חיובית והאפשרות של האדם להיות מקור פעולותיו.
הגדרת המושג פרטיות בעייתית ולכן בדומה לארצות אחרות בהן קיימים חוקים האוסרים פגיעה בפרטיות, בישראל לא הוגדר המושג בצורה ברורה שכן קשה למצוא הגדרה ממצה וברורה בחוק הישראלי. בבעיה זו נתקלו חברי ועדת כהן- ועדה להגנה על צנעת הפרט ועל כן בהצעת החוק ובחוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981אין הגדרה לפרטיות, אלא ישנה רשימה בלתי סגורה של מקרים שיחשבו כפגיעה בפרטיות(1).

גם בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו נקבע כי אין פוגעים בחירותו של אדם אלא לתכלית ראויה, וכן נקבע בסעיף 7 כי:
(א) כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו.
(ב) אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו.
(ג) אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם, על גופו, בגופו או בכליו.
(ד) אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו.

כוונת המחוקק היתה כי במרוצת השנים, על פי התפתחות החברה וצרכיה יצוק בית המשפט תוכן על ידי חקיקה שיפוטית, שכן עם התפתחות המדע והטכנולוגיה תמצאנה דרכים חדשות לפגיעה בפרטיות אשר לא יכולנו לחשוב עליהן קודם. דוגמא אקטואלית היא האזנה לפלאפון- בעבר מכשיר זה לא היה זמין ועל כן לא טרחו להתייחס אליו בחוק האזנת סתר. לא ברור האם האזנה לפלאפון אסורה מחוק האזנות סתר או מכח חוק הגנת הפרטיות, וטרם נמצא לכך פתרון(2).
החלק הראשון של החוק מטפל בבעיות קלאסיות של ההגנה על הפרטיות מפני פרסום, רכישת ידע, מעקבים וכד'. הוא מבוסס על דו"ח ועדת כהן שישבה ובדקה את הנושא הזה והגישה המלצות. יצויין כי החוק כלל בצורה מפורשת הצהרה שפגיעה בפרטיות היא בלתי חוקית, בלתי רצויה, דבר שהחוק מתנגד לו. זו היתה בחירה מפורשת בהכרזה כזו, לעומת חוקים אחרים מהסוג הזה, שאינם כוללים הצהרה כזאת, אלא מעדיפים להסדיר תחומים מסוימים של התנהגות שנתפשים כפגיעה בפרטיות.
בשלבי החקיקה של החוק ב- 1980 התעוררו קולות בכנסת שתבעו להסדיר באותה הזדמנות גם את נושא מאגרי המידע. התוצאה של דבר זה היתה כמו בדרך כלל בחקיקות חפוזות, מעשה שעטנז. אי לכך החוק שהתקבל כולל פרק על מאגרי מידע ממוחשבים, שעיקרו הוא חובת רישום של מאגר מידע, זכותו של אדם לעיין במאגר מידע וחובה כללית של מחזיקי מאגרי מידע לא להשתמש במידע שיש להם שלא למטרה שלשמה נמסר(3).

שאלת המחקר:
בארץ אין ספרות רבה העוסקת בצורה מעמיקה ושיטתית בבעייתיות של ההגנה המשפטית על הפרטיות. החוסר בולט בשתי נקודות: ראשית חסרה לנו מסגרת דיון מקובלת בסוגיות מעין אלו, מסגרת שתפרט את סוגי השיקולים הרלוונטים לדיון כזה ואת משקלם היחסי, ואת היחס בין טיפוסי שיקולי שונים. חסרה גם הסכמה כללים לגבי העקרונות המוסריים שבתוכן אנו פועלים ולקידומם שואפים, ולגבי מעמדם של עקרונות אלה. שנית חסרים לנו דיונים שיטתיים לגבי הטעמים הגנה על הפרטיות ועל הערכים האחרים אשר הרצון לקדמם מתנגש, לעיתים, עם הרצון להגן עליה, כמו חופש העיתונות, חופש המחקר, אכיפת החוק והרצון לאסוף מידע אמין כבסיס להחלטות. חוסרים אלה פוגעים ביכולתנו לקיים דיון מסודר בבעיות מעשיות העומדות על סדר יומנו. מרות שמיקרים כאלו אינם רבים, והתביעות בגינן מעטות עוד יותר, מצא לנכון המחוקק לחוקק חוקים על מנת להגן על הפרטיות, בעיקר על מנת להרתיע "פושעים" פוטנציאליים.
שאלת המחקר היא כיצד מוגדרת הפרטיות בחוק הישראלי; מה חשיבותה של השמירה על הפרטיות ומפני אילו אינטרסים היא נדחית; ומתי הפגיעה בחירות היא פגיעה בפרטיות, לדוגמא כאשר אנו פוגעים באוטונומיה של האדם זוהי פגיעה בפרטיות ולא בחירות, למשל.
-------------------------------------------------------------------
1. דין וחשבון הוועדה להגנה בפני צנעת הפרט, עמוד 88.
2. שם, עמוד 89.
3. בנדור אריאל, "חופש לשון הרע", עמוד 583.

ראשי פרקים:
מבוא
הצגת הנושא
שאלת המחקר
הגדרות-פרטיות ואוטונומיה
הוראות המשפט העיברי
פרטיות מול זכות הציבור לחדירה לאוטונומיה
יסודות העיוניים של הזכות לפרטיות
גישות רעיוניות
הערכת הפגיעה
פרטיותם של אנשי ציבור
הגנת הפרטיות בישראל
חוק הגנת הפרטיות
פגיעה בגופו של אדם כפגיעה בפרטיותו
מאסר חייבים כפגיעה בפרטיות
חיפוש על גופו של אדם
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

במשפט העברי קיים מושג של פגיעה בפרטיות וכן המושג חירות. לכל אדם זכות לחירות וזכות מסוימת לפרטיות אולם יש הבחנה בין השתיים .

במשפט העיברי הוכרה הזכות לפרטיות כבר לפני אלפי שנים. המשפט העיברי השכיל להבין כי הפרט ראוי להגנה מפני הציבור. ההגנה על הפרטיות בא לידי ביטוי בשמירה מפני העברת דברים שנאמרו בנסיבות של אמון הדדי. האיסור חל הן על חדירה פיזית לרשות היחיד והן על צפיה אל תוך הרשות היחיד מבחוץ.

תגים:

חוקי · יסוד · חוקה · גביזון · האזנות · סתר · לשון · הרע

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "היחס בין הזכות לפרטיות לבין אוטונומיה", סמינריון אודות "היחס בין הזכות לפרטיות לבין אוטונומיה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.