היישום אינו מחובר לאינטרנט

נישואי תערובת ושינוי בערכים ובנורמות בקהילה הרפורמית בארה"ב

עבודה מס' 070791

מחיר: 249.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת ההשלכות על אופן המשך קיום הזהות היהודית בקרב יהודי ארה"ב, שלושים שנה אחרי קבלת ההחלטה משנת 1983, בזרם הרפורמי, בדבר זהות ילד לאב יהודי בארה"ב.

14,865 מילים ,26 מקורות ,2021

תקציר העבודה:

האיסור לנישואי תערובת ביהדות נחשב במשך דורות רבים בגדר טאבו והיווה איום ממשי על המשך קיומו של העם היהודי, בשל החשש מהתבוללות. מבחינה הלכתית קיים איסור לנישואים בין יהודים לבין אנשים בעלי דת שונה, את ההוכחה לכך נמצא במקורות הראשוניים, בספר שמות וספר דברים.
התקופה המודרנית הביאה עמה הרבה אתגרים אשר עומדים בניגוד למסורת היהודית. במיוחד אפשר לראות את התופעה של נישואי תערובת, אצל יהודי אמריקה. בשל תהליכי המודרניזציה ואמריקניזציה, הרבה מן היהודים נאלצו להיטמע בתוך החברה הדמוקרטית האמריקאית, בשל רצון עז להשתלב בחברת רוב ולקבל שוויון זכויות ושוויון הזדמנויות, אשר נשללו מהיהודים בארצות מוצאם במערב ומזרח אירופה.
בעבודה שלפנינו אעסוק בשאלה, "מהן ההשלכות על אופן המשך קיום הזהות היהודית בקרב יהודי ארה"ב, שלושים שנה אחרי קבלת ההחלטה משנת 1983, בזרם הרפורמי, בדבר זהות ילד לאב יהודי בארה"ב?".
בעבודה זו בחרתי להתמקד בתופעה של נישואי תערובת, החלטת היהדות המודרנית, משנת 1983, בדבר קביעת יהדותו של ילד לאב יהודי במשפחה שבה האם אינה יהודייה, וההשלכות שנובעות מתוך שתי תופעות מודרניות אלה, אשר קיבלו לגיטימציה להופעתן בתוך היהדות המודרנית באמריקה. ההחלטה שבה נדון בהמשך העבודה בהחלט קשורה בקשר ישיר לתופעה של נישואי התערובת שמופיעה לעתים קרובות ביהדות האמריקאית, ניתן להגיד כי זוהי אחת מהתוצאות ההרסניות של נישואי תערובת וכזו שמהווה איום על המשכו של העם היהודי באמריקה. היא גורמת לי להרהר על המשכה של יהדות ארה"ב בזרם הרפורמי, מפני שהוא הזרם הכי ליבראלי ומאפשר לרבנים להוציא הלכות כראות עיניהם, וליהודים הרפורמים להתנהג כרצונם, גם במקרים של ניגוד גמור למסורת היהודית. ההתבוללות שהולכת ומתרחבת בקהילה היהודית באמריקה, יכולה להוביל לסופה של יהדות אמריקה, הרי במשך דורות רבים שמרו אבותינו על הזהות היהודית, מפני התבוללות, גם אם זה בא על חשבון רווחה כלכלית או השתלבות במדינות הזרות. יהודים נשארו תמיד ביחד, עזרו אחד לשני ושמרו על זהותם בקנאות. הרי ידוע כי, היהדות אינה דת מיסיונרית, לכן על מנת לשמר את קיומה, הילדים צריכים להיוולד להורים יהודים, או לפחות לאמא יהודייה ולגדול כיהודים.
מבנה העבודה שלפנינו, יכלול מספר פרקים מרכזיים: בפרק הראשון אתייחס להגדרה, מיהו יהודי והיחס להגדרה זו בזרמים היהודים השונים באמריקה. בפרק השני, נסביר מהם השינויים והתמורות שחלו במסגרת המשפחתית, בקרב יהודי אמריקה, אשר הובילו לנישואי תערובת. נסביר את הגורמים לשינויים שחלו בחיי המשפחה היהודית באמריקה וכיצד הם השפיעו על המשך הדורות. הפרק יכלול הגדרות שונות למושג "נישואי תערובת", נחקור את תהליכי מודרניזציה, את השינויים הגאו-דמוגרפיים, הופעת הפמיניזם והאמריקניזציה בקרב יהודי אמריקה. בפרק השלישי, נתמקד בהחלטה משנת 1973, של הרבנים הרפורמים, בדבר נישואי תערובת. נתבונן על התופעה דרך עבודת גמר של אילן קיסר משנת 1986, "הרבנות הרפורמית ותופעת נישואי התערובת היהודים בארה"ב", שעוסקת בקבלת ההחלטות המכריעות של הזרם הרפורמי בדבר קביעת זהותו של צאצא לאב יהודי ולא לא-יהודייה, החלטות בעלות הכרעה לגבי עתידה של יהדות אמריקה. בפרק הרביעי, נעסוק בשנת 1983, כשנת מפנה אשר בה התקבלה ההחלטה של הזרם הרפורמי, באשר לזהותו של ילד לאב יהודי ואם לא-יהודייה. זוהי החלטה אחרונה בנוגע למעמדו של ילד לאב יהודי- הכרה בילד בכפוף להזדהות עם הקהילה.
בפרק החמישי, נתבונן בהשלכות העתידיות, כעבור שלושה עשורים, על הזהות היהודית, בקרב קהילות יהודי ארה"ב, בעקבות החלטת הרבנות הרפורמית משנת 1983. נסקור את תוצאות סקר ה-PEW משנת 2013, מרכז המחקר פיו הוא מאגר נתונים לא מפלגתי המספק לציבור מידע על נושאים, תפיסות ומגמות המעצבים את אמריקה ואת העולם.

תוכן עניינים:
מבוא
1.) רקע: הזרם הרפורמי ושאלת "מיהו יהודי?"
2.) שינויים, תמורות ותהליכים, שחלו במסגרת המשפחתית בקרב יהודי ארה"ב, אשר הובילו לנישואי תערובת.
3.) החלטת 1973, של הרבנים הרפורמים, על נישואי תערובת.
4.) 1983 -שנת המפנה, שנה בה התקבלה החלטה של הזרם הרפורמי, באשר לזהותו של ילד לאב יהודי ולאם לא-יהודייה.
5.) השלכות מהחלטת 1983, על הזהות היהודית בקרב קהילות יהודי ארה"ב, כעבור שלושה עשורים.
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

מאמרו של שמואל היילמן, "יהדות ארצות הברית : מגוון של זהויות" (2005), מדבר על כך שקיימים מספר קריטריונים שונים, על פיהם ניתן להגדיר מיהו יהודי, היילמן מציע במאמרו ארבע קריטריונים אשר אזכיר אותם כאן בקצרה. הקריטריון הראשון הוא אתני: ההגדרה על פי הקריטריון הזה מסתמכת על החיפוש של המאפיין האתני המשותף, כלומר השפה, הגזע, הזיכרון הקולקטיבי של היהודים. היימן עושה שימוש במושג "אתניות סימבולית-סמלית", כלומר ככל שהיהודים מתרחקים מקיום המצוות על פי ההלכה היהודית, הם מחפשים סמלים להתלות בהם, סמלים אלה מאפשרים להם לראות את עצמם כיהודים, להיות מסוגלים להגדיר את עצמם ככאלה ואף להעביר את המורשת היהודית דרך הסמלים הייחודיים שאימצו לעצמם, לדורות הבאים.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "נישואי תערובת ושינוי בערכים ובנורמות בקהילה הרפורמית בארה"ב", סמינריון אודות "נישואי תערובת ושינוי בערכים ובנורמות בקהילה הרפורמית בארה"ב" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.