היישום אינו מחובר לאינטרנט

איסור עבודה בשבת

עבודה מס' 071116

מחיר: 199.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: באיזה אופן בא לידי ביטוי במדינת ישראל חוק איסור עבודה ביום השבת?

4,307 מילים ,10 מקורות ,2019

תקציר העבודה:

השופט מאיר שמגר כתב על העסקת עובד יהודי בשבת: "בקביעת העיקרון של יום מנוחה שבועי והועדתו בשבת חתר המחוקק להגשים שתי מטרות משולבות: ראשית, מטרה חברתית, לפיה ראוי לייחד יום מנוחה שבועי לכל אדם כדי שיוכל לנוח בו ממלאכתו, לשהות עם משפחתו או בחברת ידידים ולהתפנות לנופש ולבידור לפי בחירתו. כן נועד יום המנוחה להגן על בריאותו של העובד ולהבטיח תנאי עבודה הוגנים. שנית, הועדת המנוחה בשבת נעשתה על רקע ציווי הלכה ומסורת ישראל".
בפני בתי המשפט בישראל הועלו לא פעם טענות לפיהם חוק שעות עבודה ומנוחה נוגד את חוק היסוד- חופש העיסוק אשר קובע כי כל אזרח רשאי לעסוק בכל משלח יד, עיסוק או מקצוע ודווקא הגבלת העיסוק ביום השבת פוגעת בהוראה זו. על כן דרשו גופים רבים לבטל את המנוחה השבועית. בעניין זה בית המשפט החליט כי המנוחה השבועית הולמת את ערכי המדינה, היא נועדה לתכלית ראויה, שומרת על חופש הדת ואין בקיומה משום פגיעה בחופש העיסוק מעל המידה הסבירה.
זוהי נקודה אחת מיני רבות אותה מעלה בית המשפט בישראל אשר ממחישה את הקונפליקט הקיים במדינה בנושא זה ואת השיח המתנהל לאורך השנים בנוגע לקיום החוק או הפסקתו. גם בתי הדין לעבודה נדרשים לא אחת להכריע בסוגיית העבודה בשבת והגמול המגיע לעובדים ביום המנוחה כמוגדר בחוק.
כמו כן, ישראל הינה מדינה רב לאומית בה נמצאות אוכלוסיות רבות שאינן דווקא יהודיות, לפיכך, החוק בישראל בהקשר לעבודה בשבת כן מבחין בין דתות ומתיר לעובד שאינו יהודי את זכות הבחירה של יום המנוחה השבועית המקובל עליו והסיבה לכך היא שברוב המקומות העבודה בישראל שובתים בשבת כך שעובדים בני דתות אחרות נאלצים לבחור את יום השבת כיום המנוחה השבועי שלהם. יחד עם זאת, עובדים שאינם כאמור יהודים זכאים לבחור כיום המנוחה השבועי את יום שישי או יום ראשון. בהתאם לכך ניתן לראות את חשיבות יום השבת כיום מנוחה לעובד יהודי במדינת ישראל.
לאור רקע הדברים הנ"ל, מטרתו של מחקר זה הינה לבחון באיזה אופן בא לידי ביטוי במדינת ישראל חוק איסור עבודה ביום השבת. על מנת לבחון את סוגיה זו, המחקר בנוי באופן הבא: פרק ראשון של המחקר הינו פרק הסוקר תחילה מהו המקור לאיסור עבודה ביום שבת. פרק שני של המחקר סוקר את הדעה הרווחת במדינת ישראל בנוגע לעבודה בשבת ופרק שלישי עוסק בדין למעסיק הכופה עבודה בשבת תוך ציון פס"ד בנושא.
פרק אחרון של המחקר הינו פרק הסיכום והדעה האישית אשר סוקר למעשה את עיקרי הממצאים התיאורטיים עלו מתוך הסקירת ספרות ומעלה תובנה אישית בהקשר לסוגיית המחקר הנבחנת. כלל שלבי המחקר הנ"ל מטרתם לתת מענה על שאלת המחקר המובילה את עבודה זו והיא: באיזה אופן בא לידי ביטוי במדינת ישראל חוק איסור עבודה ביום השבת?

בחירתי לעסוק ולהתמקד בסוגיה מחקרית זו נובעת ממספר סיבות. הראשונה, בשל מקרה פרטי אשר נפל בחלקי במהלך שנות עבודתי האחרונות. שנית, איסור עבודה ביום השבת במדינת ישראל הינו נושא שנוי במחלוקת שעולה לא מעט בשיח הציבורי ומעורר גלים בקרב אוכלוסיות שונות בציבור הישראלי. בהתאם לכך בחרתי להתמקד סביב נושא זה על מנת להרחיב את המודעות בנוגע להשלכותיו ודרכי פעולתו על הציבור בישראל.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
2.1 מקור האיסור עבודה ביום שבת
2.2 הדעה הרווחת במדינת ישראל בנוגע לעבודה בשבת
2.3 הדין למעסיק הכופה עבודה בשבת, פס"ד
3. סיכום ודעה אישית
4. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

אהרן שמש במאמרו מתייחס לעניין פיקוח נפש הדוחה את השבת, לדבריו הכלל ההלכתי שפיקוח נפש דוחה שבת נתפס במסורת ההלכתית כחלק מעיקרון על ש"אין כל דבר עומד בפני פיקוח נפש" ומבטא עם כללים הלכתיים נוספים את חשיבות העליונה של חיי אדם ואת עדיפותם על פני חובות ועקרונות הלכתיים אחרים. מקובל לחשוב שההלכה שפיקוח נפש דוחה שבת הייתה חידוש פירושו, המצאה שסימלה את התפתחותה של ההלכה ההומנית, המתחשבת בצרכי האדם, לעומת ההלכה הצדוקית הנושנה והנוקשה. עוד הוא מוסיף ואומר שאם צדק בהבנתו את תרבות שמירת השבת של הפרושים בימי ישו, אזי עולה תמונה היסטורית אחרת ולדעתי סבירה יותר של התפתחות ההלכה באשר לפיקוח נפש בשבת .

תגים:

משפטים · יום השבת · איסור · יהדות · מנוחה · הלכה · בית המשפט · עיסוק · משלח יד · שבוע עבודה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "איסור עבודה בשבת", סמינריון אודות "איסור עבודה בשבת" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.