היישום אינו מחובר לאינטרנט

איסור מסחר במידע פנימי

עבודה מס' 020429

מחיר: 179.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הגדרת האיסור, גבולותיו וטעמיו, ההגנות נגד ניצול מידע פנימי ועוד.

2,155 מילים ,6 מקורות ,1991

תקציר העבודה:

"ניצול מידע פנימי ושימוש במידע שטרם ידוע לציבור במגמה לנצלו למטרות ריווח אישיות בעסקאות ניירות ערך- יהווה עבירה פלילית" (תיקון מס' 6 לחוק ני"ע, 1981).
מידע פנימי הוא, על פי סעיף 52א לחוק ני"ע מידע על התפתחות בחברה, מידע על שינוי במצבה, ידע על התפתחות או שינוי צפויים, מידע אחר על החברה.
ניצול מידע פנימי לתועלת אישית הינו דבר פגום ופסול מבחינה מוסרית. הבעיה אינה בעצם קביעת האיזור, אלא בהגדרותיו ובהיקפו. בעיית היסוד בחקיקה מעין זו ובעיקר בהיבטה הפלילי היא כי על החוק לקבוע נורמות איזור ברורות ולא להסתפק בהגדרות מעורפלות, שמא נפרוש את הרשת הפלילית בצורה רחבה למדי ונלכוד לתוכה עבריינים אשר לא להם התכוון החוק. שוק הון אמין הפתוח לכל אדם חייב לצאת מגישת יסוד כי אנשים הקרובים לחברה אינם מנצלים לטובתם. אי לכך עבירה על חוק זה היא עבירה שיש עמה קלון.
מידע פנים מוגדר כמידע אשר אילו נודע לציבור היה בו כדי לגרום לשינוי משמעותי במחיר נייר הערך של החברה. שוק ניירות הערך מגיב בצורה מוזרה לידיעות שונות המתפרסמות ברבים. בשוק טוב, די בחצי שמועה חסרת משמעות כדי להקפיץ את מחיר המניה ובשוק חלש גם לידיעות מצוינות אין כל השפעה. אין צורך במחקרים רבים כדי להיווכח באמיתות זו. רק לעיתים באופן רטרואקטיבי ניתן לדעת אם לידיעה השפעה משמעותית על שוק ניירות הערך.
באנגליה קדמה להצעת החוק פרסומים של מספר דוחות של ועדות ציבוריות בנושא ובעקבות כך פורסמה הצעת החוק ב1973-, אולם חלפו שבע שנים עד שההצעה גובשה לחקיקה במאי 1980 וזאת לאחר הקשיים שנתגלו בנוסח החוק.
בארה"ב, עקב קשיי ההגדרה נמנעו מלהיכנס לתחומי ההגדרות המדויקות כאשר הסתפקו בקביעת העיקרון ופיתוחו ע"י בתי המשפט במרוצת השנים. המבחן המוצע הוא מבחן POST FACTUM, דהיינו רק לאחר מעשה ניתן לדעת אם היה בו כדי להשפיע על שוק ניירות הערך. המידע חדל להיות מידע פנימי אם ניתן לו פרסום וחלפו שלושה ימים מיום הפרסום.
איש פנים, בגלל קירבתו לחברה יוכל להעריך ביתר מומחיות את השפעת הנתונים על החברה. הגדרת "מידע פנים" אינה משתמשת בביטוי מהותי, בעוד שהכלל בארה"ב קובע כי: "המהותיות משתנה כאשר מערכת היחסים היא דו צדדית וכאשר מדובר במערכת יחסים עם הציבור כולו. את מקום המהותיות החליפה ההצעה במושג: היה בו כדי לגרום לשינוי מהותי במחיר נייר הערך" (בטאון רואה החשבון, יולי-ספטמבר 1980, עמוד 323). האם זהו מבחנו של האדם האובייקטיבי או הסובייקטיבי, האם זהו מבחנו של האדם הסביר או המשקיע המתוחכם, או המשקיע הקטן? כל אחד עשוי להעריך את המידע בצורה אחרת. בארה"ב נקבע כי המידע המהותי הוא המידע שנקבע ע"י האדם הסביר. לצורך סיווג ניצול מידע פנימי אין מתייחסים למשקיע הספקולנטי בבורסה.

תוכן העניינים:
הצגת הנושא
ניתוח מאמרים
מסקנות
ביבליוגרפיה

מקורות:

גרוס יוסף, "האיסור בדבר ניצול מידע פנים בחברות", עיוני משפט, ספטמבר 1990.
סדן שמחה, "השפעת פרסום "דו"ח על דו"ח" על מחירי המניות", רבעון לכלכלה, עמוד 397-406.
סדן שמחה, השפעת פרסום "דו"ח על דו"ח" על מחירי המניות, רבעון לכלכלה, עמוד 397-406.
JOSEF LAKONISHOK AND SIMCHA SADAN. J. OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS,11/81.
BALL R., "THE EMPIRICAL EVALUATION OF ACCOUNTING INCOME", J.O.ACOUNTING, 1928.
K.E., SCOTT, "INSIDER TRADING: RULE 10b-5, DISCLOSURE AND CORPORATE PRIVACY, 9, J.OF LEGAL STUDIES, 1980, P.801.

תגים:

ניירות · מניות · פשע · ערך · רווח · עבירה · בורסה · כלכלה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "איסור מסחר במידע פנימי", סמינריון אודות "איסור מסחר במידע פנימי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.