היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 49
עבודה מס' 66295
הקשר שבין מאפייני עיסוק למוטיבציה תוך התמקדות בהבדלים שבין עובדי צווארון כחול לעובדי צווארון לבן
8,384 מילים (כ-26 עמ'), 7 מקורות, 410.95 ₪
עבודה מס' 61785
דיון השחיקה הנוצרת בקרב אנשי המקצוע המעניקים שירות לזולת תוך התייחסות לתחום הריפוי בעיסוק.
2,492 מילים (כ-7.5 עמ'), 6 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62052
הטיפול הקבוצתי בריפוי בעיסוק על פי הגישה הדינמית.
2,447 מילים (כ-7.5 עמ'), 10 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 62643
מחקר באמצעות שאלונים.
4,358 מילים (כ-13.5 עמ'), 4 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 62838
הגורמים לעיסוק ב'מקצוע' והגורמים המניעים את הלקוחות.
4,006 מילים (כ-12.5 עמ'), 20 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 61741
סקירת המושג והמגבלות החלות עליו.
7,850 מילים (כ-24 עמ'), 53 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 66138
האם תניות המגבילות את עיסוקו של עובד, על סיבותיהן השונות, ברות תחולה במשפטנו, בתקופה שלפני חקיקת חוק יסוד חופש העיסוק ולאחריו.
11,553 מילים (כ-35.5 עמ'), 46 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 65808
בעבודה זו תיבחן השאלה האם קיים מתח בין העשיה העיונית לעשיה הציבורית כלומר לעשיה המעשית ומהו. כמו כן אבקש להציע פתרון לישוב מתח זה.
2,004 מילים (כ-6 עמ'), 4 מקורות, 133.95 ₪
עבודה מס' 65851
השפעת חוקי היסוד: כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק (1992) על מעמדם המשפטי של זוגות חד-מיניים
4,545 מילים (כ-14 עמ'), 11 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 49