היישום אינו מחובר לאינטרנט

סמינריון

סמינריון הוא חיבור אקדמי לכל דבר, המורכב משלושה חלקים עיקריים: מבוא, גוף החיבור וסיכום. הסמינריון עשוי להתפרש על 40-10 עמודים ויותר, בהתאם לנושא ולדרישות המנחה.

מבנה הסמינריון:

בראשיתו יש להציג את הנושא הנדון ולהעלות טענה, המהווה מעין השערה מחקרית. בהמשך יובאו תמיכות וסימוכין לטענה ממקורות שונים ובסיום יובאו סיכום הנושא והצגת מסקנות.

הסמינריון מהווה הרחבה של הפרו-סמינריון ומכיל בדרך כלל מבוא, שלושה פרקים בגוף העבודה וסיכום, אם כי ניתן לבנות גוף עבודה, המורכב מיותר משלושה פרקים.

על פי רוב, הפרק הראשון מתייחס לסקירת ספרות מחקרית וביקורתית; השני עוסק בדרך כלל בספרות תיעודית, המתארת את מצב הנושא הנדון כפי שהוא או כפי שהיה; הפרק השלישי עשוי להוות מעין אנליזה, כלומר שילוב של שני הפרקים הראשונים והצעת שינוי.

המבוא

המבוא מהווה את שער הכניסה לחיבור. הוא מסביר את הנושא בו יעסוק החיבור, נותן רקע כללי לגבי ההחלטה לעסוק בתחום המסוים בו עוסק החיבור ומציג את הטענה של הכותב. לעיתים, מוצגת בסוף המבוא דרך הפעולה של הכותב, תוך פירוט קצרצר של פרקי העבודה.

סיום המבוא אמור להכניס את הקורא לגוף החיבור. כאן תובא הטענה של הכותב ובמקרים רבים נהוג לציין בסיום המבוא גם תקציר טלגרפי של פרקי החיבור.

המבוא הינו ה'מה' וה'למה' של תוכן העבודה. הצג אותו באופן קצר, תכליתי וענייני.

הטענה

זוהי מעין השערה מצומצמת, המבוססת בדרך כלל על הכרה כללית של הנושא.

הצגת הטענה יכולה להתחיל במילים: "בעבודתי אטען..." או "בעבודתי ארצה לטעון..." לעיתים הטענה עשויה להציג חשיבה מסוימת, אשר מופרכת בסופו של דבר על ידי ניתוח הנתונים.

חשיבותה של הטענה רבה, שכן היא מהווה את ההצדקה לחיבור האקדמי.

גוף הסמינריון

זהו למעשה לב החיבור ובו מכלול הפרקים המתפרשים בחיבור האקדמי, מהפרק שלאחר המבוא ועד לפרק האחרון שלפני הסיכום.

הפרקים מתחלקים עפ"י תתי-נושאים, כשבכל פרק נדון תת-נושא מסוים. כמו למשל בחיבור הבא להשוות בין שלושה אמנים, יציג כל פרק אמן אחר ודעות פרשנים, תוך ציון מראי מקומות. את המסקנות מההשוואה בין השלושה יש להביא בדיון מסכם, או בפרק נוסף שיוקדש לדיון. המסקנות יובאו בסיכום.

הסיכום

הסיכום יבוא לאחר גוף החיבור ולאחריו תוצג הביבליוגרפיה.

הסיכום מהווה למעשה קשירת קצוות של חלקיו של גוף החיבור והעלאת מסקנות. בסיכום מוצגים הטענה, הקווים הכללים המעידים על הדרך בה פעלנו כדי להגיע למסקנות והצגת המסקנות בצורה קצרה וברורה.

הסיכום מבוסס על הנאמר בחיבור עצמו ועל כן אין מציינים בו מראי מקומות.

בסיכום יש להקפיד על כתיבה תמציתית ועניינית.

דוגמאות לסמינריון:

סמינריון 64556: אובדן ושכול

סמינריון 64009 צדדים באישיותה של האלה ארטמיס הנלמדים מהמיתוסים הקשורים בה

כל הרוכש עבודה באתר יקבל, ללא תשלום נוסף, את המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי (נשלח כקובץ PDF).