היישום אינו מחובר לאינטרנט

מחקר איכותני

המחקר האיכותני משמש בדרך כלל במדעי ההתנהגות ועל פי רוב, עוסק באנשים. קיימת אפשרות כי מחקר כזה יעסוק גם בבעלי חיים או בתופעות. המחקר עוסק במידע סובייקטיבי, איכותי ומבוסס על מחשבות ורגשות של החוקר.

המחקר האיכותני מחפש בדרך כלל הסברים חדשים למה שקיים ואף הוא מושתת על ספרות מוקדמת, אלא שלא בהכרח על ספרות הנוגעת לאותה קבוצת אוכלוסייה. מחקר זה יכול לחקור מסורות, התנהגויות, או סגנון חיים של אוכלוסייה נחקרת. השימוש בספרות המוקדמת במחקר האיכותני נעשה לצורך תמיכה בממצאיו ובתחושותיו של החוקר ולא לצורך חיזוי תוצאות, ומשום כך, במחקר זה לא קיימות השערות מחקר.

הבסיס למחקר האיכותני הינו שאלה המעוררת עניין בחוקר. בשלב הראשוני מציג מחקר זה התרשמויות, ידיעה אישית או סיפור אישי, המובילים להתעניינות המיוחדת, המובילה לשאלת המחקר.

לאחר גיבוש נושא המחקר והעלאת שאלות המחקר, יש לתכנן אותו, כאשר השיטה אמורה להתבסס על אינטראקציה עם מושא המחקר.

המחקר האיכותני מתבסס על אחת מהשיטות הבאות:

  • תצפית - בה מתבונן החוקר על האובייקט, אותו הוא מעוניין לחקור ומתעד כל פרט בהתנהגותו, הנוגע לנושא הנחקר. התצפית אמורה להציג את הדברים כמות שהם, מבלי להוסיף פרשנות אישית.
  • תצפית משתתפת - בה הופך החוקר להיות חלק, ולו גם שולי, מהקבוצה הנחקרת. גם כאן, התיאור חייב להיות ענייני, אך בתצפית משתתפת יכלול התיאור גם אינטראקציות בין החוקר לסביבה בה הוא משתתף.
  • אינפורמנטים וראיונות - סיפורים ורכילויות שונות של אנשי הסביבה (אינפורמנטים – ספקי מידע בלתי פורמאליים) הנחקרת לגבי מצבם של חבריהם לסביבה. סיפורים אלה מתקבלים תוך כדי דיבוב המשתתפים או באמצעות פליטות פה תוך כדי שיחה. בראיונות המועברים לאנשים מהסביבה הנחקרת, מוצגות שאלות ומתפתחת שיחה, האמורה לספק לחוקר נדבכים שונים למחקרו.
  • שאלונים פתוחים - אלו דומים במידת מה לראיונות, אך אלה נעשים בכתב. השאלון הפתוח מאפשר לאדם להתבטא בחופשיות. הוא אינו מהווה תחליף לראיון, אלא תוספת.

לעיתים, מבוסס המחקר האיכותני על שילוב של כמה מהשיטות ולכך מתווספים יומנים, שנכתבו ע"י האוכלוסייה הנחקרת.

בסיום התהליך יושוו הנתונים שנאספו עם חומר מחקרי אחר.

יש לתכנן בקפידה את שלבי המחקר, כאשר חייב להיות רצף הגיוני בין שלב לשלב. כל שלב או תת-שלב אמור לענות במישרין או בעקיפין על שאלות המחקר וניתן להפיק ממנו את הנדרש לחוקר.

דוגמאות למחקרים איכותנים:

מחקר איכותני 62536: סוכרת נעורים כמחלה כרונית והשפעתה על התפתחות הילד

מחקר איכותני 62411: מיפוי מוקדי הקונפליקטים בעבודת היועץ החינוכי מול בעלי התפקידים המרכזיים במסגרת הבית ספרית

מחקר איכותני 64513: תהליכי קליטה והסתגלות של חניכי פנימייה

כל הרוכש עבודה באתר יקבל, ללא תשלום נוסף, את המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי (נשלח כקובץ PDF).