היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 56
אתנוקרטיה
עבודה מס' 62224
בחינת פער עמדות של סטודנטים ערבים ויהודים בשאלה- האם קיים שוויון ואי אפליה בחינוך במגזר הערבי לעומת המגזר היהודי.
6,555 מילים (כ-20 עמ'), 21 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 63417
מאפייני האפליה, מגמות שינוי בהתייחסות אל נשים בספורט בישראל והחקיקה האמריקאית בנושא.
4,978 מילים (כ-15.5 עמ'), 50 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 70821
האם קיימת תפיסת אפליה מגדרית בקרב נשים עובדות במשק הישראלי?
6,811 מילים (כ-21 עמ'), 24 מקורות, 279.95 ₪
עבודה מס' 70842
האם קיימת אפליה מגדרית בתעסוקה בקרב נשים עובדות בתנאי שכר, תנאי תעסוקה ואפשרויות קידום?
5,518 מילים (כ-17 עמ'), 30 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 10479
מחקר על אפלית נשים, מדוע הן מקבלות שכר נמוך יותר והסיבות שהן אינן מגיעות לתפקידי ניהול.
8,675 מילים (כ-26.5 עמ'), 25 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 65887
מהו המקור לבעיית האפליה בנושא תעסוקת נשים מול גברים
7,682 מילים (כ-23.5 עמ'), 13 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 68725
דיון באפלית נשים והצגת הטיעונים בעד ונגד העדפה מתקנת.
7,351 מילים (כ-22.5 עמ'), 34 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69302
הצעה לפיתוח מודל שנבנה על בסיס מאמר.
2,385 מילים (כ-7.5 עמ'), 4 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 50447
בחינת השאלה באיזו מידה קיים עדיין אי שוויון בין נשים לגברים בשוק העבודה ומהן הסיבות לכך.
3,316 מילים (כ-10 עמ'), 8 מקורות, 203.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 56