היישום אינו מחובר לאינטרנט

אפליה בחינוך

עבודה מס' 062224

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת פער עמדות של סטודנטים ערבים ויהודים בשאלה- האם קיים שוויון ואי אפליה בחינוך במגזר הערבי לעומת המגזר היהודי.

6,555 מילים ,21 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן עניינים:

מבוא
א. הצגת הבעיה
ב. מטרת העבודה
ג. שאלת המחקר

רקע תיאורטי
א. אפליה ואי-שוויון בחינוך כלפי הערבים - החוק, ההלכה והמעשה
ב. עמדות
ג. סיכום הרקע התיאורטי
ד. שאלת המחקר
ה. השערות המחקר

שיטה
א. מטרת המחקר
ב. שיטות המחקר
ג. כלי המחקר
ד. אוכלוסיית המחקר והמדגם
ה. הגדרת משתני המחקר
ו. מהלך המחקר

ממצאים
א. ממצאי היגד 1
ב. ממצאי היגד 2
ג. ממצאי היגד 3
ד. ממצאי היגד 4
ה. ממצאי היגד 5
ו. ממצאי היגד 6
ז. ממצאי היגד 7
ח. ממצאי היגד 8
ט. ממצאי היגד 9
י. ממצאי היגד 10
יא. ממצאי היגד 11
יב. ממצאי היגד 12
יג. בדיקה לגבי קיום הבדל בין עמדת הערבים והיהודים לגבי אפליית ערבים

דיון
סיכום תוכנית החומש לקידום מערכת החינוך הערבית והדרוזית
ביבליוגרפיה

מבוא
א. הצגת הבעיה
בחברות שמתקיימות בהן מספר תרבויות משנה, יש לפלורליזם שתי משמעויות - אמפירית ונורמטיבית. במשמעות הראשונה שומרת כל קבוצה אתנית על ייחודה התרבותי ואין כמעט טמיעה של מיעוט בתוך הרוב. במישור הנורמטיבי חברה פלורליסטית היא חברה פתוחה, המכבדת את זכות הפרט לשמור על זהות נפרדת או להשתלב בקרב הרוב (סמוחה, 2001).
החברה הישראלית מתיימרת להיות חברה רב-תרבותית, תדמור (2001) מגדיר רב-תרבותיות: "מושג נורמטיבי, המביע תפיסה ערכית, אידיאית, הרואה בריבוי התרבותי ערך חיובי, רצוי, המבטא את גיוונו של רוח האדם ואת ערכי החירות, השוויון, הכבוד-לאדם והצדק".
חינוך והשכלה הם הכלי החשוב ביותר לצמצום פערים חברתיים וכלכליים ולהגברת השוויון. כדברי הכלכלן עמנואל שרון: "קיים קשר ברור בין השכלה לבין כושר השתכרות... השקעה בחינוך, ובייחוד בחינוך יסודי ותיכון, היא פעולה להקטנת אי-שוויון עתידי" (שרון, 1996).
מכאן, שכאשר כלי זה ניתן באופן בלתי-שוויוני התוצאה היא הגברת אי-השוויון בחברה.
בישראל קיימים פערים עמוקים ורחבים בהישגים החינוכיים, בין קבוצות שונות בחברה. פערים אלה הם תוצאה של אי-שוויון בנקודת המוצא, מצד אחד, ושל אפליה בהקצאת משאבים, מצד שני.
הילדים הערבים נתונים לאפליה ממושכת ובמשך שנים רבות קופחו בכל הנוגע להקצאת משאבים לחינוך. מדינת ישראל הכירה בעובדה זו בדו"ח שהגישה בשנת 1997 לוועדת האו"ם לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (ישובי, 1999).

ב. מטרת העבודה
בתמצית לעייל הראנו את בעיית אי השוויון בחינוך כלפי המגזר הערבי, אולם עניינו של מאמר זה לברר אצל הסטודנטים משתי החברות היהודית והערבית את עמדותיהם בתפיסת אי השוויון בחינוך כלפי המגזר הערבי, על כן ברקע התיאורטי נציג את בעיית אי השוויון, נבהיר מהן עמדות?

ג. שאלת המחקר
האם קיים פער עמדות בין סטודנטים ערבים לבין סטודנטים יהודים בתפיסת קיומו של אי השוויון ואפליה בחינוך במגזר הערבי לעומת המגזר היהודי.

מקורות:

אדלר, ח. ובלס, נ. (1996). "אי שוויון בחינוך בישראל", בתוך: יעקב קופ, הקצאת משאבי לשירותים חברתיים, עמ' 121, תל-אביב, המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל.
בילר, מ. (1986). הבדלים בין המינים לגבי עמדות כלפי אחריות חברתית, חריגים ונכונות להתנדב בקהילה. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. ר"ג. אוניברסיטת בר-אילן.
בן דורי, ר. והנדלס, י. (1992). סקר דעת קהל: עמדות הציבור כלפי עולי ברית מועצות: ניתוחי נתונים. כלכלה ועבודה, 9, 52-48.
דובדבני, א. (1985). הקשר בין ידע של סטודנטים לעבודה סוציאלית ועמדותיהם כלפי נכים התפתחותיים. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. ר"ג. אוניברסיטת בר-אילן.
הוזמי, ב. (1992). מגע ועמדות כלפי נכים בקרב חונכי פר"ח. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. ר"ג. אוניברסיטת בר-אילן.
זיו, ר (1984). שנויים בעמדות ובדעות קדומות של תלמידי תיכון ביחס לערבים ובנושא הסכסוך הישראלי-ערבי בהשפעת למידה אינטנסיבית של טקסטים ספרותיים. עבודת מ.א. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך.
יונה, י. (1991). "פלורליזם תרבותי לעומת אינטגרציה תרבותית והשלכותיהם על תחום החינוך", בתוך, מגמות ל"ד (1). עמ' 121-138.
יציב, ג. (1986). "במעלה המדרגות היורדות" בתוך: הדברים בשפת ליבם, תל-אביב, אדם מוציאים לאור.
ישובי, נ. (1999). "איפה ואיפה - מאזן השוויון בישראל", דו"ח האגודה לזכויות האזרח בישראל, דצמבר 1999.
סבירסקי, ש. (2000). תקציב החינוך נשחק, היתרון של העשירון העליון גדל, אפיקים: לתחיה רוחנית וחברתית, להגנת זכויות ומיזוג גלויות, גליון 117-118, עמ' 2-3.
סמוחה, ס. (2001). יחסי ערבים-יהודים, בתוך: א. יער וז. שביט (עורכים), מגמות בחברה הישראלית. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב.
סנט. (2001). דף מידע מספר 129 בנושאים חברתיים וכלכליים: אתר סנט.
קרייטלר, ה. וקרייטלר, ש. (1987). שינוי התנהגות - כיצד. המפעל. ירושלים.
שלזינגר, א. (1991). תיוג חברתי ושינוי עמדות במפגש בין תלמידים דתיים לתלמידים לא דתיים, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. ר"ג. אוניברסיטת בר-אילן.
שרון, ע. (1996). "אי שוויון כלכלי", בתוך: יעקב קופ, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים, עמ' 86, תל-אביב, המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל.
תדמור, י. (2001). "חינוך לגישה רב-תרבותית", תדפיס הרצאה שניתנה ביום 23.5.01 במסגרת ימי עיון, שהתקיימו במכללה, בנושא: "החברה הישראלית לאן."

תגים:

מחקר · ערבים · סטודנט · סטודנטים · יהודים · ערבי · חינוך · שוויון · הפלייה · פער · מערכת · החינוך

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אפליה בחינוך", סמינריון אודות "אפליה בחינוך" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.