היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 84
עיתונאית
עבודה מס' 66905
השוואה בין החוקים הקיימים בנושא אתיקה עיתונאית והאם אפשר להשליך חוקים אלו על עולם הבלוגים בלי לרסן את חופש הביטוי.
5,126 מילים (כ-16 עמ'), 28 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 60345
מעמדם הנורמטיבי של כללי האתיקה והאם נכון ואפשר לספח אותם למשפט.
9,005 מילים (כ-27.5 עמ'), 13 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 60572
סקירה כללית של הנושא וניסיון לבחון את יישומם של כללי האתיקה העיתונאית.
6,087 מילים (כ-18.5 עמ'), 10 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 69057
סקירת התפתחות האתיקה והמוסר בעסקים, הכלים הדרושים ליישום והטמעה של תוכנית אתיקה ארגונית ובחינת תפקידו של המנהל בתהליך.
6,498 מילים (כ-20 עמ'), 19 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 64192
בדיקת הקשר שבין האתיקה לבין מדדים של תדמית ארגונית, יעילות תפקוד העירייה, אתיקה שלטונית רצויה, שביעות רצון, אמון ובקרה.
13,446 מילים (כ-41.5 עמ'), 70 מקורות, 724.95 ₪
עבודה מס' 67825
האתיקה, האחריות תאגידית והקוד האתי הקיימים בהתאחדות לכדורגל בישראל.
5,735 מילים (כ-17.5 עמ'), 15 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 67683
ניתוח מקרה בפן האתיקה העסקית של חברת NIKE.
1,285 מילים (כ-4 עמ'), 3 מקורות, 84.95 ₪
עבודה מס' 70919
מהן ההשפעות של תחלופת מנהלים בארגון וכיצד הן באות לידי ביטוי מבחינת חדשנות ומחויבות העובדים ורמת אתיקה ארגונית תוך התמקדות בגופים ציבוריים.
8,786 מילים (כ-27 עמ'), 33 מקורות, 339.95 ₪
עבודה מס' 31769
גיבוש הצעה לכללי האתיקה (בסוגיית כבוד האדם) תוך סקירת מחקרי שדה גדולים אודות מתן כבוד לתלמיד.
6,765 מילים (כ-21 עמ'), 13 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 84