היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 65199
מדוע ישנו פער בין רמות השכר ומהי עמדת המחוקק ועמדת הציבור והמעסיקים לגבי פערי השכר.
4,077 מילים (כ-12.5 עמ'), 22 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 67184
אפשרויות ההעסקה החוקיות והבלתי חוקיות של העובדים במספר מדינות באירופה ובישראל תוך התייחסות לדילמה המוסרית העומדת בפני המעסיקים.
6,408 מילים (כ-19.5 עמ'), 37 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 67774
ניתוח של משא ומתן שהתנהל בין מועמדת לעבודה למעסיק.
2,316 מילים (כ-7 עמ'), 0 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 68211
מידת יעילות השביתות על השגת דרישות השובתים, (חקר מקרה שביתת ארגון המורים העל יסודיים שאירע בשנת 2007).
7,000 מילים (כ-21.5 עמ'), 25 מקורות, 384.95 ₪
עבודה מס' 66810
דיון תיאורטי בשילוב עם ניסיון אישי.
5,632 מילים (כ-17.5 עמ'), 29 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69425
באיזו מידה ראוי לשנות תנאי העסקה של עובדים בארגון העסקי בעת מצוקה כלכלית (מיתון): מקרה פיטורי עובדים?
16,952 מילים (כ-52 עמ'), 56 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 69405
האם השביתות בישראל יעילות ומשיגות את מטרות השובתים בשיפור תנאי העסקתם.
5,666 מילים (כ-17.5 עמ'), 20 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65690
סקירת נושא העסקת ילדים בתנאים קשים בארצות העולם השלישי ובארצות הלא מפותחות, כחלק מהתעשיה המערבית.
7,442 מילים (כ-23 עמ'), 8 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 50620
סקירת הנושא של העסקת ילדים בארץ ובעולם תוך התייחסות לשאלה האם ניתן להצדיק את התופעה בתנאים מסוימים.
7,946 מילים (כ-24.5 עמ'), 13 מקורות, 312.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100