היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 99
עבודה מס' 62944
כיצד נבנה הדימוי של ניצולי השואה ע"י החברה והקולנוע הישראליים מהקמת המדינה ועד ימינו, והאם הקולנוע העדיף את ניצולי השואה (האשכנזים) על פני בני עדות המזרח.
14,573 מילים (כ-45 עמ'), 37 מקורות, 356.95 ₪
עבודה מס' 68174
מיתוס השואה בחברה הישראלית דרך הספרות הישראלית והקולנוע הישראלי בייצוג השואה.
12,359 מילים (כ-38 עמ'), 30 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 65386
כיצד באה לידי ביטוי השואה בספר 'אש הקודש' וכיצד, לאור הספר, באה לידי ביטוי התייחסות הדתיים לשואה?
4,628 מילים (כ-14 עמ'), 7 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 32541
סיכומי הדיונים בנושא שהועלו בכינוס הבנלאומי החמישי של חוקרי השואה תוך בחינת הבעיתיות במחקר ההיסטורי.
3,939 מילים (כ-12 עמ'), 1 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 31768
מחקר השוואתי על עמדות ילדים ילדים יהודים על פי יומניהם והתיחסותם לאירועים ולתופעות שחוו בתקופת השואה.
5,063 מילים (כ-15.5 עמ'), 12 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 67289
בחינת השפעת מיקום השליטה על אופן תפיסת מניעי המצילים שהצילו בני אדם בתקופת השואה.
6,733 מילים (כ-20.5 עמ'), 48 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 67899
מהו יחסו של העולם הערבי לשואת היהודים והאם חל שינוי ביחס זה?
8,156 מילים (כ-25 עמ'), 19 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 20238
הצגת פעילותה של התנועה משנות ה-20 ועד תקופת השואה, אופן תיפקודה, האידיאולוגיה, ההרכב הדמוגרפי ועוד.
4,814 מילים (כ-15 עמ'), 14 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 67589
קו התפר שבין החברה בישראל ובין זכרון השואה
2,146 מילים (כ-6.5 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 99