היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 64595
ההבדל בין קניין רשום לכזה שאינו רשום - כיצד יכול בעל הקניין הרשום להגן על קניינו.
6,758 מילים (כ-21 עמ'), 6 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 66911
סקירת תחום הקניין והסכם ה- TRIPS - אופן היווצרתו, היקף החברות בו, תוכנו, ואופן האכיפה של ההסדרים הנגזרים ממנו והאם אכן הסכם זה הביא לקפיצת מדרגה בדיני הקניין הרוחני.
10,095 מילים (כ-31 עמ'), 77 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 61135
פסיקת בתי המשפט בסוגיית ההגנה על שמות מסחר רשומים ומניעת חטיפתם ומידת ביטויה של זכות הקניין כזכות יסוד בפסיקת בתי המשפט בסוגייה משפטית זו.
9,334 מילים (כ-28.5 עמ'), 28 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 67298
האם ההפרות הרבות של זכויות הקניין הרוחני פוגעות בהשקעות הזרות בסין? האם הפרות אלה אכן פוגעות בהשקעות הזרות? ומה עושות החברות הזרות על מנת להגן על עצמן?
8,727 מילים (כ-27 עמ'), 26 מקורות, 568.95 ₪
עבודה מס' 64580
זכות הקניין על גופת המת.
6,683 מילים (כ-20.5 עמ'), 38 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 67938
תיאור התפתחות מוסד מיקרו האשראי וכיצד הוא מצליח לפתור עבור מוסדות מלווים את בעיית החזר ההלוואות, תוך שימוש בהון חברתי.
3,903 מילים (כ-12 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 63654
6,099 מילים (כ-19 עמ'), 46 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 63760
30,971 מילים (כ-95.5 עמ'), 80 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 64748
התנגשות בין עקרונות העל בראי הפסיקה
9,786 מילים (כ-30 עמ'), 40 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100