היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61443
הצעת מחקר לבניית מודל ל"התנהגות אזרחית בארגון" בקונטקסט התרבותי של המנהל הציבורי\עסקי הישראלי - משטרת ישראל.
6,867 מילים (כ-21 עמ'), 35 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68717
בחינת הקשר בין מאפיינים ארגוניים הקשורים באתיקה והתנהגות אזרחית לבין הערכת ביצועים.
19,195 מילים (כ-59 עמ'), 42 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 65689
הקשר בין מחויבות ארגונית ושביעות רצון להתנהגויות של אזרחות ארגונית בחברת טולמנס
11,683 מילים (כ-36 עמ'), 46 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65356
בחינת הקשר בין המשתנים בחברת "סלקום"
9,047 מילים (כ-28 עמ'), 39 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 50709
מחקר זה מבצע השוואה בין שני ארגונים (מתנ"ס ולשכה לשירותים חברתיים) באמצעות שאלונים.
3,529 מילים (כ-11 עמ'), 14 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 61529
בדיקת המימדים - האלטרואיסטי והארגוני, בשש תחנות משטרה הכפופות למרחב משטרתי אחד.
15,309 מילים (כ-47 עמ'), 52 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61616
מחקר בחברת תקשורת העומדת בפני הפרטה.
16,042 מילים (כ-49.5 עמ'), 69 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61955
מחקר הדן בשאלות מהו הקוד האתי המחייב את המגזר הציבורי בכלל ומשטרת ישראל בפרט.
12,058 מילים (כ-37 עמ'), 27 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 61496
תיאוריית X ותיאוריית Y והתנהגות אזרחית בארגון (. (OCB
4,779 מילים (כ-14.5 עמ'), 19 מקורות, 264.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100