היישום אינו מחובר לאינטרנט

בניית מודל ל"התנהגות אזרחית בארגון"

עבודה מס' 061443

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצעת מחקר לבניית מודל ל"התנהגות אזרחית בארגון" בקונטקסט התרבותי של המנהל הציבורי\עסקי הישראלי - משטרת ישראל.

6,867 מילים ,35 מקורות ,1998

תקציר העבודה:

הצגת הבעיה וחשיבות המחקר
התנהגות אזרחית בארגון (Organizational Citizenship Behavior (OCB, כמו אזרחות במישור הלאומי, מבטאת פעילות וולונטרית של עובדים ותרומה לסביבה מבלי לחפוץ בתגמולים כלכליים כלשהם. ממד האזרחות הארגונית מרתק מכיוון שהוא מבטא נאמנות של עובד למערכת העבודה, אמונה ביעדים החיוניים של הארגון, ונכונות להשקעת משאבים אישיים לטובת הכלל.
התנהגות אזרחית משפרת את סיכויו של הארגון להתמודד בהצלחה עם מתחריו ומסייעת לו לספק את דרישות לקוחותיו ביעילות ותוך שמירה על איכות גבוהה של מוצרים ושירותים.
משאלתו של כל מנהל בכיר בארגון (ובכלל זה ארגון משטרת ישראל) היא במציאת דרך שתסייע לו לאתר, לגייס ולטפח עובדים המוכנים לתרום לארגון מעבר לחובותיהם הפורמליות מבלי שיחושו כי הכל מגיע להם.
משאלה זו העסיקה והטרידה אף אותי הן כקצין בכיר במשטרת ישראל והן כסטודנט במנהל עסקים - והדליקה בי את הניצוץ לחקור תופעה ארגונית מרתקת המכונה בספרות המדעית "התנהגות אזרחית בארגון" (OCB) וכיצד תופעה זו משתקפת בארגון בו אני עובד - משטרת ישראל.

מטרת העבודה
בעבודה זו ננסה להסביר ולהגדיר את התופעה באופן בהיר, נתחקה אחר שורשיה ונציע כלים בסיסיים לבדיקתה. בחינת התנהגות זו תיעשה לאור ממצאי מחקר אחרים מחו"ל ובחינת המקרה במשטרת בישראל. תוצאות עבודת המחקר יבהירו את חשיבותה וייחודה של תופעת האזרחות הארגונית ואת תרומתה רבת הערך לארגונים בישראל. בשיפור סיכויו של הארגון להתמודד בהצלחה עם מתחריו ותסייע לו לספק את דרישות לקוחותיו ביעילות ותוך שמירה על איכות גבוהה של מוצרים ושירותים.
עיקרו של הדיון יתרכז סביב הסקטור הציבורי (משטרת ישראל) בו יאספו הנתונים והממצאים שיתגלו רלוונטיים לחקר ביצועי עובדים, הערכתם והשפעתם על יעילות אפקטיביות והצלחה ארגונית.
יתר על כן, בעזרת המחקר ננסה להרכיב מודל ישראלי להסבר "התנהגות אזרחית בארגון" (Organizational Citizenship Behavior (OCB בקונטקסט התרבותי של המנהל הציבורי\עסקי הישראלי. ככל שידוע לי, בחינה ראשונה של התנהגות אזרחית ארגונית בהקשר התרבותי הישראלי טרם נעשתה עד כה.
המחקר יבוצע באמצעות שאלון להערכת OCB עפ"י מחקרים קודמים.

תוכן העניינים:
מבוא
תיאור הארגון
הצגת הבעיה וחשיבות המחקר
מטרת העבודה
סקירת ספרות
מהי התנהגות אזרחית בארגון
הגדרות מקובלות להתנהגות אזרחית בארגון
שורשי התופעה, התפתחותה ויסודותיה התיאורטיים
חשיבותה ומורכבותה של תופעת האזרחות הארגונית
סיכום התנהגות אזרחית בארגון
מערך המחקר
מטרת המחקר
הגדרת המשתנים
השערות המחקר
השיטה
בניית כלי הערכה-השאלון
מאפייני אוכלוסיית המחקר
מהלך המחקר
ניתוח נתונים
תרומת המחקר
לו"ז למחקר
מגבלות המחקר
ביבליוגרפיה
נספח - שאלון המחקר (שוטרים)

מקורות:

אורן, מ., ברקוביץ, נ., סלע, נ. פוקס, ש. (1995). "ניהול בריא". מנהלים, 82, 21-18.
גאוני, רזי. "השירות הוא קו הייצור", משאבי אנוש: אוקטובר 1989, עמ' 13-12.
גורדון, שלי. "דרך עיניו של הלקוח", משאבי אנוש: אוגוסט 1997, עמ' 25.
גזיאל, ח. (1982). יסודות במנהל ציבורי. תל-אביב, דקל.
גרין, ע. (1985). מחויבות ארגונית: אסקלציה של הנהגות, אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה לניהול.
דונת, ניר. "שיטות מתקדמות להשגת שביעות רצון הלקוח", ניהול איכות כוללת: פברואר 1995, עמ' 11-7.
טננבאום, א. (1976). פסיכולוגיה חברתית של העבודה. תל-אביב, סדן.
סמואל, י. (1990). ארגונים: מאפיינים, מבנים, תהליכים. הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, חיפה.
ערן הון. "מכשלות בדרך להפעלת תוכנית לשיפור השירות". יוני 1993. משאבי אנוש, 25-23.
פולס, ד. (1995). הפרסום כאמצעי למניעת התנגדות לקוחות. סטטוס, הירחון לחשיבה ניהולית, 46: 58-57.
פופר, מ. (1984). מימדים וביטויים של מחויבות לארגון, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב.
צפריר, י. (1997). האם התכנון האסטרטגי לטווח ארוך פשט את הרגל? ניהול: בטאון המנהלים בישראל, 118: 53-50.
שביט, ח. ויעקב ק. (1994). "שיפור המוצר בארגוני שירות", ניהול: 27.
שיווק ועוד אוסף מאמרים בהוצאת סטטוס, הירחון לחשיבה ניהולית, הוצאת אחיעד בע"מ, ינואר 1995.
שנהר, א. (1990). תרבות וסגנון הניהול הישראלי והצלחה כלכלית. רבעון לכלכלה, כרך מ"ה, 305-294.
Barnard, C.I. (1983). The functions of the executive. Cambridge, Harvard University Press D. Katz. (1964). The motivational basis of organizational behavior. Behavior Science, 9. 131-133.
Batemen, T.S. & Organ, D.W. (1983). Job satisfaction and the good soldier: The relationship between affect and employee citizenship. Academy of Management Journal, 26, 587-595.
Becker, T.E. (1992). The functions of the executive. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Blau, P. (1964). Exchange and Power in Social Life. New-York: Eiley.
improvement. Alexandria, UA: Association for Supervision on Curriculum Development.
Elcock, H. (1976). Political Behavior. New-York: Methuen and Co.
Graham, J.W. (1986). Organizational citizenship informed by political theory. Paper presented at the meeting of the academy of management journal.
Graham, J.W. (1991). An essay on Organizational Citizenship Behavior. Employer Responsibilities and Right Journal 4, 4, 249-270.
Katz, D. & Kahn, R.L. (1966). The Social Psychology of Organizations. New-York: Wiley.
Levinson, D.J., Darrow, C.N., Klein, E.B., Leevinson, M.H. & Mckee, B. (1978). The seasons of the man's life. New York: Knopf.
Morrison, W.E., (1994). Role definition and organizational citizenship behavior: The importance of the employees' perspective. Academy of Management Journal, 37, 6, 1543-1567.
Motowidlo, S.J., Packard, J.S., and Manning, M.A. (1986). Occupational stress, its causes and consequences for job performance. Journal of Applied Psychology, 71, 618-629.
O'reilly, C.III. & Chatman, J., (1986). Organizational commitment and psychological attachment. The effects of compliance, identification and internalization on prosocial behavior. Journal of Applied Psychology, 71, 492-499.
Organ, D.W. (1990). The motivational basis of organizational citizenship behavior. Research in Organizational Behavior, 12, 43-72.
Puffer, S.M. (1987). Personal behavior, noncompliment behavior, and work performance among commission salespeople. Journal of Applied Psychology, 72, 615-621.
Smith, C.A., Organ, D.W. & Near, H.P. (1983). Organizational citizenship behavior: Its nature and antecedents. Journal of Applied Psychology, 68, 653-663.
Tompson, J.D. (1967). Organizations in Action. New York: McGraw-Hill.
.Liebermann, M. (1956). Education as a profession. Englwood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc.
Williams, L.J., & Anderson, S.E., (1991). Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors. Journal of Management, 17, 3, 601-617.
Williams, L.J. (1988). Affective and non-affective components of job satisfaction and organizational commitment as determinates of organizational citizenship behaviors. Unpublished dissertation.

תגים:

תרבות · ארגונית · משטרת · ישראל · פעילות · וולונטרית · BCO · אלטרואיזים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בניית מודל ל"התנהגות אזרחית בארגון"", סמינריון אודות "בניית מודל ל"התנהגות אזרחית בארגון"" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.