היישום אינו מחובר לאינטרנט

הרקע האתי לביצועי הערכות עובדים והקשר להתנהגות אזרחית בארגון (בית ספר)

עבודה מס' 068717

מחיר: 665.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת הקשר בין מאפיינים ארגוניים הקשורים באתיקה והתנהגות אזרחית לבין הערכת ביצועים.

19,195 מילים ,42 מקורות ,2010

תקציר העבודה:

העבודה תנסה להביא טיעונים המוכיחים כי גישה ניהולית להערכת ביצוע (או לקביעת קריטריונים לביצוע) כמו גם תפיסתם של המנהלים את ההתנהגות האזרחית הארגון, עלולים להיות מושפעים מערכים אתיים, או מוטים באופן זה או אחר מסיבות הקשורות בגישה אתית ארגונית.

אחת מן הפונקציות העיקריות אותן ממלא בעל התפקיד הניהולי/מנהיגותי היא להיות המגשר בין צורכי העובד לצורכי ומטרות הארגון. הערכת ביצועי עובדים באופן אפקטיבי ,יכולה להוות כלי לגישור זה.
מטרות הערכת הביצוע עיקרן הוא לצורך שיפוט (לספק בסיס להענקת תגמולים, לשפר תפוקה, לתקף את האפקטיביות של תהליך מיון העובדים, להעריך את תוכניות ההכשרה שנעשו וכיו"ב) ולצורך פיתוח ושיפור עתידי (לזהות צרכי הדרכה, לזהות עובדים בעלי פוטנציאל גבוה, קביעת סטנדרטים מוגדרים וברורים לכל וכדומה) (בר- חיים, 1988, צינר, א. והופשטטר, ה., 1987).

המחקרים מתייחסים לשלושה סוגים של תוצאות הנובעות מביצועים בעבודה: הערכת ביצועים, תגמול וקידום בעבודה ((Bergson, 2007.
ארגונים נוטים לתגמל את עובדיהם על סמך ביצועים טובים בעבודה. ביצוע משימות הוא חלק רשמי מהגדרת התפקיד. ביצועים חיוביים מובילים לרוב לתוצאות חיוביות כגון הערכות טובות, העלאת שכר, בונוסים, קידום או כל תגמול אחר העשוי לקדם את הקריירה של העובד.
ההתנהגות האזרחית בארגון (OCB) מהווה חלק בילתי נפרד מההוויה של הפרט ותפקידו בארגון ומכיוון ש-OCB אינה בהכרח מצויה בתוך הגדרת התפקיד, היא עשויה שלא להיות מתוגמלת, וזאת בהשוואה לביצוע משימות. (Bergson, 2007).
בבואי לבחון את מימד הערכת ביצועי עובדים עלי להתיחס לתחום כמכלול כלומר, תחום ביצועי הפרט מכיל בתוכו הן את ביצוע המשימות והן את OCB. המחקרים בתחום עסקו, עד היום, בקשר שבין אחד משני המדדים לתפוקות הפרט. דווקא הקשר בין שני המדדים עצמם לא קיבל מספיק תשומת לב מחקרית ותיאורטית.

מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון את הקשר בין מאפיינים ארגוניים הקשורים באתיקה והתנהגות אזרחית לבין הערכת ביצועים באופן הבא:
1. אתיקה ומימדיה השונים והערכת ביצועים
2. אתיקה ומימדיה השונים ו- OCB
3. הערכת ביצועים ו- OCB

בבואנו לבחון את המרכיבים האתיים המשפיעים על הערכת ביצועי עובדים, עולה הצורך לברר גם את טיבו של הקשר בין המרכיב האתי למרכיב ההתנהגות האזרחית של הפרט או במילים אחרות, אופן ההתמודדות של מנהלי בתי ספר עם מימד ההתנהגות האזרחית הטובה של העובדים (עובדי הוראה) בעת ביצוע הערכת ביצועים פורמאליים ומכאן שאלות המחקר:
כיצד ישפיע האקלים האתי בארגון על בחירת המנהלים בקריטריונים להערכת עובדים ?
האם הערכה של התנהגות אזרחית מעוררת גישה אתית יותר מאשר הערכה של ביצוע רגיל בעבודה?
באיזו מידה מושפעים מנהלים מהטיות קוגניטיביות בהערכת עובדים שאיננה הוגנת?
האם צדק חלוקתי (השלכות מעשיות על הפרט), צדק של יחסי גומלין (היחס שננקט במהלך תכנון ויישום הפעולה) וצדק תהליכי (כיצד התקבלה ההחלטה לביצוע הפעולה) משתקפים בתהליך הערכת העובדים בבית הספר?
באיזה אופן אקלים אתי גבוה/נמוך ישפיע על העובדים בעת ביצוע הערכתם ע"י המנהלים?
האם תפיסת ההוגנות והאקלים האתי בבית הספר ישפיעו על התנהגות האזרחית של המורים?

איסוף נתונים התבצע בעיקר ע"י ראיון עומק פתוח. הראיונות התבצעו עם מנהלות בתי ספר ורכזות שכבה אשר הערכת עובדים הינה חלק משגרת עבודתם. הראיונות ישמשו אותי לבחינת הרבדים הנסתרים שמובילים את המנהל בעת ביצוע ההערכות ביצועי העובדים בבתי ספר.

תוכן עניינים:
1. מבוא ומטרת המחקר
2. רקע תיאורטי
אתיקה
אתיקה ארגונית
הוגנות והערכת ביצועי עובדים
התנהגות אזרחית בארגון
התנהגות אזרחית בארגון והערכת ביצועי עובדים
אתיקה, התנהגות אזרחית בארגון, אפקטיביות ופרודקטיביות בביצועי עובדים
3. שיטה
פרדיגמת המחקר
כלי המחקר
שיטת המחקר-קריטריוני בחירה
הראיונות
4. ממצאים
5. דיון ומסקנות
סיכום ותרומת המחקר
מגבלות המחקר וכיווני מחקר עתידיים
6. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

האתיקה מתחלקת לשתי דיסציפלינות עיקריות: פסיכולוגית ופילוסופית. הגישה הפסיכולוגית בוחנת את הדרך של החינוך למוסריות ואילו הגישה הפילוסופית שואלת את השאלות על המוסר עצמו, הגישה הפילוסופית עונה על שאלות אתיות ע"פ נורמה מוסרית מסוימת ומספקת מסגרת תפיסתית מוסרית שממנה נגזרים פיתרונות דומים למקרים שונים, הגישה הפרקטית בוחנת את הדילמות האתיות מנקודת ראות אינדוקטיבית ועוסקת בתובנות מוסריות שנובעות מהתמודדות עם מקרים קונקרטיים מורכבים, למעשה הגישה בוחנת כל מקרה לגופו כאשר בבחינה כוללת ניתן להסיק ממנה עקרונות אתיים (Faden,2004).

תגים:

אתיקה · משאבי אנוש · מינהל חינוכי · ניהול חינוכי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הרקע האתי לביצועי הערכות עובדים והקשר להתנהגות אזרחית בארגון (בית ספר) ", סמינריון אודות "הרקע האתי לביצועי הערכות עובדים והקשר להתנהגות אזרחית בארגון (בית ספר) " או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.