היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 58
עבודה מס' 65335
סקירת תחום ההגבלים העסקיים תוך התמקדות בהגבל עסקי מסוג "הסדר כובל".
10,405 מילים (כ-32 עמ'), 24 מקורות, 459.95 ₪
עבודה מס' 69787
בחינת יסודות העבירה והבעייתות בה.
9,210 מילים (כ-28.5 עמ'), 50 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66767
מרכיבי החזקות החלוטות שבהגדרת הסדר כובל וחקיקה הלאומית והבינלאומית בנושא.
7,333 מילים (כ-22.5 עמ'), 14 מקורות, 580.95 ₪
עבודה מס' 65790
ניתוח הספר לפי ארבעה תיאורטיקנים.
4,757 מילים (כ-14.5 עמ'), 11 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 65448
היכן ממוקם שיווי המשקל הנורמטיבי בחוק ההגבלים העסקיים בכך שהוא מגביל התנהגות עסקית באמצעות סוגיית ההסדרים הכובלים.
7,456 מילים (כ-23 עמ'), 20 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 50421
תיאור פעילותה של המנהלה כהסדר קורפוריסטי קלאסי, תוך בחינת היסטוריית המשברים והגורמים למצב.
4,414 מילים (כ-13.5 עמ'), 6 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 68313
ניתוח חוק ההסדרים, היתרונות והחסרוונת שלו, השוואה למדינות אחרות בעולם ואילו אינטרסים הוא משרת.
5,553 מילים (כ-17 עמ'), 12 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69456
כיצד מערכת לניהול הסדרים תשפר את יעילות הסוכנות?
10,515 מילים (כ-32.5 עמ'), 14 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 69337
ניתוח "הסדרים כובלים" או "קרטל" לפי חוק ההגבלים העסקיים, התנאים לקיומו והפגיעה שלו בצרכנים ובתחרות בשוק.
11,478 מילים (כ-35.5 עמ'), 39 מקורות, 544.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 58