היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 79
עבודה מס' 65790
ניתוח הספר לפי ארבעה תיאורטיקנים.
4,757 מילים (כ-14.5 עמ'), 11 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 69456
כיצד מערכת לניהול הסדרים תשפר את יעילות הסוכנות?
10,515 מילים (כ-32.5 עמ'), 14 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 66767
מרכיבי החזקות החלוטות שבהגדרת הסדר כובל וחקיקה הלאומית והבינלאומית בנושא.
7,333 מילים (כ-22.5 עמ'), 14 מקורות, 580.95 ₪
עבודה מס' 68654
דיון בלבטים הנובעים מעסקאות הטיעון.
6,223 מילים (כ-19 עמ'), 15 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68313
ניתוח חוק ההסדרים, היתרונות והחסרוונת שלו, השוואה למדינות אחרות בעולם ואילו אינטרסים הוא משרת.
5,553 מילים (כ-17 עמ'), 12 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 50421
תיאור פעילותה של המנהלה כהסדר קורפוריסטי קלאסי, תוך בחינת היסטוריית המשברים והגורמים למצב.
4,414 מילים (כ-13.5 עמ'), 6 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 65448
היכן ממוקם שיווי המשקל הנורמטיבי בחוק ההגבלים העסקיים בכך שהוא מגביל התנהגות עסקית באמצעות סוגיית ההסדרים הכובלים.
7,456 מילים (כ-23 עמ'), 20 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 20502
בדיקת הטיעונים לצנזורה, פגיעה באינטרס הציבורי ממשלתי ופגיעה בחופש ובצנעת הפרט.
3,628 מילים (כ-11 עמ'), 12 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 61577
האם ובאיזה מידה תואמת מדיניותה הכלכלית של הממשלה העולה מ"הסכם הקיבוצים" ומ"ההסדר המשלים" (1996) את ערכי הכלכלה הליברלית?
10,246 מילים (כ-31.5 עמ'), 25 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 79