היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 20708
סקירת ההשפעה שיש לכתבות המנתחות דווחות, בחינה סטטיסטית ואמפירית, הצגת מאמרים מדעיים על ציפיות.
7,140 מילים (כ-22 עמ'), 21 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 68028
ניתוח הדוחות הכספיים הכוללים ארבעה מאזנים ושלושה דוחות רווח והפסד.
12,989 מילים (כ-40 עמ'), 0 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 66884
ניתוח שתי חוות הדעת של רואי החשבון בעזרת הדוחות הכספיים של חברת ורדינון טקסטיל בע"מ לשנים 2004-2007 ובדיקת רמת הנזילות של החברה לפי היחס שוטף, המהיר ולפי דו"ח תזרים מזומנים.
7,317 מילים (כ-22.5 עמ'), 4 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66303
סקירת דו"ח ועדת בכר, ניתוח, בחינת השפעותיו על שוק ההון מנקודת מבט ב-2007.
4,798 מילים (כ-15 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65375
ניתוח אזור ברצלונה וקוסטה בראווה כיעד תיירותי כולל הסיבות להצלחה, היתרונות, החולשות והמסקנות. הדו"ח משלב מסקנות ממחקר שטח שהתבצע במהלך סיור בברצלונה, בגיבוי, של מודלים תיאורטיים רלוונטים מהספרות האקדמית בנושא.
3,213 מילים (כ-10 עמ'), 13 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 68200
ניתוח דוחות החברה לשנים 2006-2008
9,738 מילים (כ-30 עמ'), 0 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66355
דו"ח ועדת ברודט בעניין החזקות הבנקים - בראי חוקי היסוד.
15,043 מילים (כ-46.5 עמ'), 32 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 70187
סקירת החברה וניתוח הדוחות.
4,698 מילים (כ-14.5 עמ'), 15 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 66417
ניתוח הדוחות הכספיים לשנת 2006 של חברת "חופית- קיבוץ כינרת בע"מ".
5,716 מילים (כ-17.5 עמ'), 4 מקורות, 544.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100