היישום אינו מחובר לאינטרנט

אפליה ושיוויון בשוק העבודה בישראל

עבודה מס' 061637

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: התערבות המדינה וחקיקת המגן אל מול כוחות השוק.

4,990 מילים ,7 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

משמעות ההכרה המשפטית בשוויון התעסוקתי הינה בת שלושה ראשים: ראשית, משמעות הדבר הינה שהשלטון, כרשות מחוקקת אינו יכול לחוקק בסתירה לעקרון זה; שנית, משמעות הדבר הינה שהשלטון, כמעביד ציבורי אינו יכול להפלות בין עובדיו; ושלישית, משמעות הדבר הינה שמעביד פרטי חייב לנהוג בשוויון עם עובדיו. יש המציבים סימן שאלה על עצם ההכרה בשוויון התעסוקתי על שלושת ראשיו, או לפחות על החלתו על מערכת יחסי עבודה, במובן שניתן לו על פי הראש השני והשלישי. גדר הספקות בהקשר זה מעוגן בפולמוס אוניברסאלי ועקרוני, שגליו מהדהדים עדיין מדי פעם. הכוונה למחלוקת הקיימת בדבר החלת מכלול זכויות האדם במשפט הפרטי המסדיר את מערכת היחסים שבין הפרטים לבין עצמם. המחלוקת צמחה על רקע תפיסת העולם הליבראלית אינדיבידואלית, הרואה בפרט גורם עליון, שיש לתת תוקף מרבי לרצונותיו, המתבטאים ככאלה בחופש חוזים, והמתורגמים בתמיכה בכלכלת שוק, ובדחייה של כל מעורבות מצד רשויות המדינה במערכת היחסים האמורה. על כן, אין גם מקום לשיקולים של שוויון במסגרת זו. קולם של אלה התומכים בתפיסת השוויון כשוויון ביחס בלבד הוא רם יותר בהקשר זה. נסביר: שאלת החלת השוויון בעבודה במשפט הפרטי מתעוררת לאור קונפליקט האינטרסים הקיים במשפט העבודה בין עקרון השוויון לבין הפררוגטיבות של המעביד.

סעיף 2 (א) (2) לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה מדבר על איסור אפליה מטעם של גיל בתנאי עבודה.
גיל הפרישה מהווה אחד מתנאים אלה. מכאן, שקביעת גיל פרישה שונה לקבוצות של עובדים שונות המועסקות במפעל מהווה אפליה לאותה קבוצת עובדים מטעם גיל. שאלה זו התעוררה תחילה בהקשר לגיל הפרישה של העובדות. מקובל היה בשוק העבודה שעובדות פורשות בגיל ששים ועובדים בגיל ששים וחמש. בנסיבות אלה מדובר למעשה באפליה כפולה: הן מחמת מין (קביעת גיל שונה לעובדים ולעובדות) והן מבחינת גיל (קביעת גיל פרישה שונה לקבוצות שונות של עובדים במפעל). שאלה זו נידונה הן בפסיקה הישראלית והן בפסיקת המשפט המשווה מהיבט האפליה מטעמי מין, שהתבטאה בנסיבות בשוני בגילי פרישה של העובדים והעובדות.

במהלך עבודה זו אבצע סקירה מקיפה של הרקע המשפטי של האפליה והשוויון בשוק העבודה בישראל. לב ליבה של העבודה הוא נושא התערבות המדינה וחקיקת המגן אל מול כוחות השוק.
לאחר שאבחן את מהות מושג השוויון ומהי, הלכה למעשה, האפליה בעבודה, אבצע דיאגנוזה השוואתית בשוק העבודה בין גברים לנשים תוך בחינת ההבדלים בגילאי הפרישה השונים.

תוכן העניינים:
מבוא
המושג שוויון והמודל המפלה של שוויון בעבודה
עובדים - עובדות: דיאגנוזה השוואתית
גילאי פרישה שוויוניים ו\או אי שוויוניים לנשים וגברים
התערבות המדינה בשוק העבודה: הקטנת אי השוויון
סיכום
רשימה ביבליוגרפית

הערת מערכת: בעבודה לא נכתבו מראי מקום.

מקורות:

בן-ישראל, ר. גיל הפרישה במבחן השוויון: פרישה ביאולוגית או פרישה תפקודית?, בתוך: הפרקליט, כרך מ"ג, חוברת ג', הוצאת לשכת עורכי הדין בישראל, אב תשנ"ז - אוגוסט 1997.
בן-ישראל, ר. השוויון במשפט העבודה מנין ולאן?, בתוך: שנתון משפט העבודה, כרך ו', הוצאת האגודה הישראלית למשפט העבודה ולבטחון סוציאלי, אוניברסיטת ת"א, תשנ"ו 1996.
דורנר, ד. הבחנה משווה ומעמד האשה, בתוך: עיוני משפט, כ(3), הוצאת אוניברסיטת ת"א, ינואר 1997.
הברפלד, י. אפליית נשים בישראל בתחום השכר: מסגרת מושגית, שיטות מחקר, ממצאים ומגמות, בתוך: משאבי אנוש ויחסי עבודה בישראל, הוצאת רמות, 1990.
מרגליות, י. האם ניתן להקטין אי שוויון בהכנסות באמצעות חקיקת מגן?, בתוך: עבודה, משפט וחברה, כרך ח', הוצאת אוניברסיטת ת"א, תשס"א 2001.
שחור-לנדאו, ח. גילאי פרישה שוויוניים לעובדים ועובדות, בתוך: שנתון משפט העבודה, כרך ג', הוצאת האגודה הישראלית למשפט העבודה ולבטחון סוציאלי, אוניברסיטת ת"א, תשנ"ג 1993.
שמיר, ר. ושטראי, מ. שוויון הזדמנויות בבית הדין לעבודה: לקראת סוציולוגיה של ההליך השיפוטי, בתוך: שנתון משפט העבודה, כרך ו', הוצאת האגודה הישראלית למשפט העבודה ולבטחון סוציאלי, אוניברסיטת ת"א, תשנ"ו 1996.

תגים:

איסור · אפליה · בית · גברים · גיל · דיני · הקטנה · התערבות · חוזים · חופש · חקיקה · ישראל · כלכלה · מגן · מעביד · משפט · נשים · עבודה · פרישה · פררוגטיבה · שווה · שונה · שוק · שיוויון · שלטון

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אפליה ושיוויון בשוק העבודה בישראל", סמינריון אודות "אפליה ושיוויון בשוק העבודה בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.