היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66768
פגיעה ברגשות הדתיים בחקיקה - מה יחשב כפגיעה בחופש הדת?
7,305 מילים (כ-22.5 עמ'), 24 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66092
באיזה אופן הושפעו עקרון חופש העיסוק ועקרון חופש החוזים לאחר פרשת צ'ק פוינט ופרשת סער.
5,225 מילים (כ-16 עמ'), 15 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 31288
חופש המידע במשפט הישראלי בעבר והערכות מדינת ישראל לקראת ישומו של החוק בתחומים חוק ומשפט, תשתיות מידע, חינוך ועוד
6,667 מילים (כ-20.5 עמ'), 8 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 64748
התנגשות בין עקרונות העל בראי הפסיקה
9,786 מילים (כ-30 עמ'), 40 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65518
באיזו מידה מתיישב ביטחון המדינה מול חופש המידע, חופש הביטוי?
7,378 מילים (כ-22.5 עמ'), 21 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 31289
הזכות של חופש הדת, המתח בינו לבין חופש מדת, דוג' לסוגיות ופס"ד רלוונטים.
3,341 מילים (כ-10.5 עמ'), 22 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 50300
רקע, הגדרת הבעיה, חופש הביטוי-תמונת מצב, גבולות לחופש הביטוי, השערת המחקר וניתוחה.
6,350 מילים (כ-19.5 עמ'), 13 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 66118
סוגיית חופש העיסוק והגבלתו בהתייחס לאינטרסים המתנגשים של העובד והמעביד, תוך דיון במעמדו של חופש העיסוק בתקופה שלפני חקיקת חוק היסוד ולאחריו.
10,789 מילים (כ-33 עמ'), 39 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66650
שאלת ההתנגשות בין חופש הביטוי וזכויות היוצרים בכלל, ובעידן הטכנולוגי בפרט, תוך הצגת סקירת שני התומים בראי הדין הישראלי ובמיוחד בדין האמריקאי, והתייחסויות למודלים חדשים וחתרניים של זכויות יוצרים וחופש ביטוי ברשת.
14,684 מילים (כ-45 עמ'), 83 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100