היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60165
הביקורת של אפלטון על הדמוקרטיה האתונאית.
2,797 מילים (כ-8.5 עמ'), 3 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 67691
סקירת מאמרים בנושא.
2,901 מילים (כ-9 עמ'), 9 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 50837
עבודה זו עוסקת בתהליך שבו הפכו רעיונות המשטר המרכס יסטי-לנינסטי לשלטון עריץ על ידיו של סטאלין.
3,654 מילים (כ-11 עמ'), 10 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 68427
סקירת מצבם של יהודי איראן תחת שלטונו של השאה ותחת חומייני.
3,132 מילים (כ-9.5 עמ'), 6 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 60919
3,752 מילים (כ-11.5 עמ'), 30 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68465
השוואה בין שלטון דמוקרטי (ארה"ב) לבין השלטון הקומוניסטי (קובה) בנושא יחס תקשורת שלטון.
4,027 מילים (כ-12.5 עמ'), 9 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 10154
סקירת יחסי השלטון בשנים 92-96 כלפי המיעוט הערבי בארץ ובדיקה מול שלטון הליכוד.
2,723 מילים (כ-8.5 עמ'), 6 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 31131
השלטון במצרים, היהודים במסחר וכלכלה, יחס השלטון ליהודים, נוצרים, איסלאם, יחסי יהודים ודת האיסלאם.
4,075 מילים (כ-12.5 עמ'), 14 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 64141
בחינת עקרונות שלטון ההלכה האסלמי וכיצד הוא מיושם בפועל בדוקטרינה החומנסטית והשלטון באיראן.
14,613 מילים (כ-45 עמ'), 12 מקורות, 433.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100