היישום אינו מחובר לאינטרנט

עליית סטאלין לשלטון ושני העשורים הראשונים לשלטונו

עבודה מס' 050837

מחיר: 203.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודה זו עוסקת בתהליך שבו הפכו רעיונות המשטר המרכס יסטי-לנינסטי לשלטון עריץ על ידיו של סטאלין.

3,654 מילים ,10 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. שאלת הירושה
3. האידיאולוגיה:
א. הבדלים אידיאולוגיים: מרקסיזם, לנניזם וסטאלינזם.
ב. ישום האידיאולוגיה המרקסיסטית לנניסטית ע"י סטאלין.
4. התיעוש והקולקטיבזציה
5. המבנה הארגוני של המפלגה והמשטר - לנין לעומת סטאלין
6. הטיהורים
7. סיכום
8. רשימת הערות
9. רשימת מקורות

מבוא
עבודה זו עוסקת בעליית סטאלין לשלטון והנהגתו בשני העשורים הראשונים לשליטתו.
מטרת העבודה להתחקות אחר אופן פעולתו של סטאלין כשליט ברית המועצות ולבחון האם התפתחות משטר עריצות אדיר מימדים זה בהיקפו ובהשפעתו, היה המשך ישיר למהפכה הרוסית של 1917 או שמא מדובר בשימוש מניפולטיבי באידיאולוגיה המרקסיסטית-לנניסטית כמכשיר להצדקת רודנותו. כמו-כן ננסה לבחון כיצד קרה שמתוך הסתמכות על תיאוריה חברתית הדוגלת בשיוויוניות, צמח משטר הרומס את זכויות הפרט ויוצר מעמדות נוספים כדוגמת חברי המפלגה שנהנו מזכויות יתר.

בבחינת שאלות אלו התמקדתי במספר אירועים ותהליכים אשר יכולים להצביע על אופי הנהגתו של סטאלין ועל המקורות השורשיים למדיניות שהנהיג. לפיכך, אין מדובר בסקירה היסטורית כרונולגית של המהלכים אלא הסקה מתהליכים והתרחשויות בולטות.
עיקר הספרות בה התמקדתי, עוסקת בתיאורה הלנניסטית-מרקסיסטית ובניתוחי אישיות של סטאלין, חלקם עוד בהיותו בין החיים.

על מנת להבין את התהוות שלטונו של סטאלין נעמוד על מהלכי האירועים אשר קדמו לתקופה זו ונבחן את האידיאולוגיה שבזכותה טען לשליטתו.
סטאלין עלה לשלטון בשנת 1924 לאחר מותו של לנין וסיים את רודנותו ב-1953 לאחר שנפטר. מלחמות האזרחים שבאו מיד לאחר המהפכה הרוסית העמיקו את המצוקה הכלכלית הקשה מנשוא ואילצו את לנין לנקוט במדיניות הנא"פ1. מדיניות כלכלית זו דגלה בריכוזיות מלמעלה כאשר המדינה היא כלי מתכנן ומתערב, האיגודים המקצועיים שימשו כצינור להשפעה על הפועלים בידי המפלגה הקומוניסטית ומרבית חירויות הפרט נשללו.
מבחינה כלכלית זכתה מדיניות זו להישגים: החקלאות שוקמה, היצור עלה והוחל בפרוייקטים עתירי חשיבות לאומית כגון פריסת רשת חשמל והקמת תשתית תחבורתית.
אולם בו זמנית, העלתה מדיניות זו את היסודות הדיקטטורים שבקומוניזם הלנניסטי אשר היוו איתות ראשוני לעתיד לבוא. כבר אז נאסרו זכויות הויכוח החופשי והבעת ביקורת על החלטות המפלגה ויתרה מזאת, חוזקו עמדות חברי המפלגה בתפקידי מפתח במימשל ובמינהל. עבור סטאלין, שנתמנה מ-1922 למזכיר הכללי של המפלגה הבולשביקית, היוותה מגמה זו תמיכה רצויה בתהליך התחזקותו במנגנון המפלגתי. מותו של לנין, שאלת מינוי יורשו וחוסר היכולת של מתחריו במפלגה להיערך נגדו, הוליכו למינוי של יוסף סטאלין למנהיגה של ברית המועצות.
----------------------------------------------------------------------------------
1. קאר אדוארד, המהפכה הרוסית - מלנין עד סטאלין 1917-1929, עם-עובד, תל-אביב, 1979 -הותר
קניין פרטי בקנה מידה קטן והמפעלים הגדולים נותרו מולאמים, הנהגת מטבע, בנק ומיסוי בכסף.

מקורות:

ברגר-ברזילי י., הטרגדיה של המהפכה הסובייטית, עם עובד, תל-אביב, 1968.
גיסיס חיים, משטר וטרור בברה"מ - שנים ראשונות, עם עובד, תל-אביב, 1980.
דויטשר י., סטאלין - ביוגרפיה פוליטית, "כתבים", תל-אביב, 1951
היל כריסטופר, לנין והמהפכה הרוסית, הדר, תל-אביב, תשכ"א.
חזן ברוך, המשטר בברה"מ, הוצ' יזרעאל, תל-אביב, 1973.
מילובאן ג'ילאס, המעמד החדש, עם עובד, תל-אביב, 1958.
ערן עודד, ברית המועצות בתקופת סטאלין: משטר טוטליטרי קומוניסטי, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, 1983.
פישר לואיס, יוסף סטאלין - חייו ומותו, נ. טברסקי, תל-אביב, 1953.
קאר אדוארד, המהפכה הרוסית - מלנין עד סטאלין 1917-1929, עם-עובד, תל-אביב, 1979.
תומסון, דיוויד, אירופה מאז נפולאון, זמורה-ביתן, תל-אביב, 1984.

תגים:

ברית · המועצות · עריצות · רודנות · אנגלס · בולשביזם

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עליית סטאלין לשלטון ושני העשורים הראשונים לשלטונו", סמינריון אודות "עליית סטאלין לשלטון ושני העשורים הראשונים לשלטונו" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.